Jernej Rovšek je novi član Novinarskega častnega razsodišča

Novi član, predstavnik javnost v razsodišču, bo nadomestil Mojco Ramšak, ki je iz razsodišča izstopila iz osebnih razlogov. Mandat novega člana bo trajal do preteka mandata celotnemu razsodišču, torej do junija 2015.

V nadaljevanju je kratka predstavitev Jerneja Rovška.

Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani sem diplomiral leta 1974. Po opravljeni sodni praksi na Višjem sodišču v Ljubljani sem februarja 1978 opravil pravniški državni (pravosodni) izpit. V strokovnih službah takratne skupščine oziroma državnega zbora sem opravljal različna strokovna dela na področjih zakonodaje, ekonomskega, političnega in komunalnega sistema, vse do imenovanja za sekretarja ustavne komisije skupščine RS v letu 1989, v času sprejemanja tako imenovanih osamosvojitveni amandmajev k ustavi in v času priprave nove Ustave RS. V obdobju 1990 -1994 sem bil sekretar Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki je takrat deloval kot nacionalna institucija za človekove pravice. Decembra leta 1994 sem bil prvič imenovan za namestnika varuha človekovih pravic za dobo šest let, ponovno pa še junija 2000 in novembra 2008. Predvidoma zadnji mandat kot namestnik varuha bom zaključil v začetku novembra 2014. Glede na to se bom izločil iz morebitne obravnave zadev pri katerih bo varuh kakorkoli vključen.

Moje sodelovanje z mediji se je začelo v letu 1969 ko sem v času študija sodeloval kot satirični karikaturist v številnih tiskanih medijih. Kasneje sem to dopolnil s stripi; v letih 1980 do 1985 sem objavljal tedenski satirični strip Mostiščarji v Teleksu in Pavlihi. Občasno sem pisal tudi satirične prispevke za Pavliho. V času študija sem uredil prvi številki glasila študentov Pravne fakultete v Lj.: PF (kasneje Pamfil).

Glede medijev, njihove svobode in hkrati njihovega poseganja v pravice posameznikov sem aktivno deloval tako v okviru dela pri varuhu človekovih pravic kot pri sodelovanju z nevladni organizacijo na tem področju – Mirovnim institutom. Pri varuhu od začetka pokrivam področje etike javne besede in obravnavo pobud na tem področju, Pri MI pa sodelujem pri aktivnostih in projektih na področju medijev in dostopa do informacij javnega značaja. Sem (bil, saj se letos poslavlja) član uredništva in redni avtor prispevkov v publikaciji Medijska preža. Sem avtor dveh knjig: Varstvo človekovih pravic, Uvodna pojasnila k zakona o varuhu človekovih pravic – Uradni list RS, 1994) in »Zasebno in javno v medijih – Pravna ureditev in praksa v Sloveniji« (zbirka Mediawatch MI, 2005). Do leta 2012 sem bil tudi dva mandata predsednik Upravnega sveta Mirovnega inštituta.

Jernej Rovšek