Jože Novak proti Igorju E. Bergantu, Metki Majer in Lojzetu Kosu (RTV SLO) – zavrnitev obnove postopka

Novinarsko častno razsodišče

Skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije


ZADEVA: Zavrnitev predloga za obnovo postopka

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ DNS in SNS (v nadaljevanju NČR), v sestavi Ranka Ivelja (predsednica), Gojko Bervar (podpredsednik), Davorin Koron, Nina Jerman, Nada Ravter, Neža Kogovšek Šalamon (člani), je na seji 24. septembra 2014 ugotovilo, da pritožnik Jože Novak, ki jo vložil predlog za obnovo postopka v primeru Jože Novak proti Igorju E. Bergantu, Metki Majer in Lojzetu Kosu, vsi RTV SLO, ni predložil novih dejstev in dokazov, ki bi lahko vplivali na spremembo prvotno izrečene razsodbe. Zato je NČR predlog udeleženca postopka, ki je v skladu s 26. členom Pravilnika o delu NČR zahteval njegovo obnovo, zavrnilo kot neutemeljen.


Primer: Jože Novak proti Igorju E. Bergantu, Metki Majer in Lojzetu Kosu (RTV SLO)

Voditelj Odmevov Igor E. Bergant, dopisnik RTV SLO z Dunaja Lojze Kos in novinarka Metka Majer, vsi RTV SLO, naj bi po mnenju pritožnika 5. aprila 2013 v oddaji Odmevi kršil 1., 2., 3., 4., 5., 15., 18. in 25. člen Kodeksa novinarjev Slovenije. Pritožnik se je pritožil tudi zoper Herwiga G. Höllerja (Dnevnik), Urbana Červeka (Delo), Aleša Kocjana (Včer), Tomaža Celestino (Radio Slovenija), Gregorja Trebušaka (Kanal A), Jasno Vrečko (STA), Petro Kerčmar (POP TV), S. S. in G. G. (24ur.com), Živo Trček (Radio Slovenija) in Vlasto Jeseničnik (TV Slovenija), vendar pa NČR pritožbe v delu, ki se nanaša na navedene novinarje, ni obravnavalo, ker pritožnik vloge kljub večkratnim pozivom k dopolnitvi ni ustrezno dopolnil. Nepopolnih vlog NČR v skladu z 11. členom Pravilnika o delu NČR ni dolžno obravnavati.
NČR je razsodilo, da Igor E. Bergant, Metka Majer in Lojze Kos niso kršili 1. , 2., 3., 4., 5., 15. 18. in 25. člena kodeksa. Pritožnik Jože Novak je na NČR 5. 5. 2014 naslovil zahtevo za obnovo postopka.

SKLEP:

NČR je zavrnilo predlog za obnovo postopka v primeru Jože Novak proti Igorju E. Bergantu, Metki Majer in Lojzetu Kosu, vsi RTV SLO, kot neutemeljen.


Obrazložitev:

Novinarsko častno razsodišče se za obnovo postopka odloči, kadar nova dejstva v bistveno drugačni luči prikažejo gradivo, ki ga je razsodišče uporabilo pri presoji. Dokument, ki ga je pritožnik kot novo dejstvo priložil zahtevi za obnovo postopka, je naslovljen nanj in datiran 30. 4. 2013. Jože Novak se je po elektronski pošti z nepopolno pritožbo na NČR obrnil 4. 5. 2013, kar dokazuje, da je pritožnik dokument, ki ga navaja kot novo dejstvo, imel preden se je sploh pritožil na NČR. V eni od dopolnitev pritožbe je celo navedel glavo dokumenta, vendar se nanj neposredno vsebinsko ni skliceval. Pritožbi ga ni priložil. Razsodišče na podlagi navedenega ugotavlja, da ne gre za novo dejstvo, s katerim bi se pritožnik seznanil po sprejemu stališča NČR. Dokument tudi sicer ne bi vplival na sprejeto stališče, saj novinarji v času priprave prispevka, ki je predmet pritožbe, z dokumentom (njegovo vsebino) niso bili seznanjeni. V preostalem delu zahteve za obnovo postopka pritožnik polemizira z odgovori novinarjev na pritožbo, ki mu jih je na njegovo zahtevo kot udeležencu v postopku in v skladu s pravilnikom posredovalo NČR, in ne navaja novih dejstev.

V Ljubljani, 24. septembra 2014

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega Častnega razsodišča