Željka Augustinovič proti Ireni Dolschon (POP TV)


Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Ranka Ivelja (predsednica), Brigita Mohorič, Mojca Pašek Šetinc, Jasna Tepina, Davorin Koron, Alma M. Sedlar in Nada Ravter, je na seji 5. marca 2009 v primeru Željka Augustinovič proti Ireni Dolschon (POP TV) ugotovilo, da je novinarka kršila Kodeks novinarjev Slovenije. Gojko Bervar je glasoval proti in k stališču napisal ločeno mnenje.


Primer: Željka Augustinovič proti Ireni Dolschon (POP TV)

Željka Augustinovič, lastnica ART PROO, voditeljica Osnovne šole hujšanja, novinarki Ireni Dolschon (POP TV) očita kršitve 1., 2., 3., 7., 8., 12., 15., 19., 20. in 21. člena Kodeksa novinarjev Slovenija. Dolschonovi očita, da je v prispevku o poteku Osnovne šole hujšanja (objavljenem 23. 5. 2006 v oddaji Preverjeno na POP TV), ki jo vodi, navajala vrsto neresničnih trditev in hude obtožbe na njen račun, med drugim, da je eni od udeleženk svetovala, naj preneha z jemanjem zdravil. Po mnenju pritožnice je novinarka v prispevku uporabila le del njenih odgovorov, in sicer tako, da je izjave iztrgala iz konteksta, da so ustrezale zgodbi. Tako naj bi novinarka namesto resnice gledalcem predstavila konstrukt.

Pritožnica novinarki tudi očita, da jo je pri snemanju zanalašč posadila na gugalnico in jo s tem dodatno osmešila z namenom žaljenja in diskredititiranja.
Irena Dolschon je zavrnila vse očitane kršitve kodeksa. Glede kršitev 1., 2. in 3. člena kodeksa odgovarja, da so ji zgodbo o poteku hujšanja zaupale udeleženke Osnovne šole hujšanja. Prav te so na pritožnico naslovile vrsto zelo hudih obtožb, in sicer po obtožbi ene od udeleženk, da naj bi zaradi hujšanja padla v tako globoko krizo, da je poskušala storiti samomor, in da naj bi ji Auguštinovičeva svetovala, da preneha z jemanjem antidepresivov in da naj tega nikomur ne pove. Po mnenju novinarke je pritožnica v prispevku vse hude obtožbe tudi zavrnila.

Kršitev 7. člena kodeksa, da ne sme zamolčati pomembnih informacij, novinarka zavrača, saj da ji je pritožnica odgovorila, da je eni od udeleženk svetovala, naj ne jemlje zdravil, vendar ji ni izrecno prepovedala jemanja zdravil. Novinarka pravi tudi, da slika ni ponarejala vsebine in da kršitve 8. člena kodeksa ni bilo. Prav tako da ni kršila 11. člena, saj ni ničesar komentirala, temveč je navajala zgolj dejstva.
Novinarka je prepričana tudi, da ni kršila 15., 19., 20. in 21. člena, saj pri pripravi prispevka ni šlo za konflikt interesov; zgodbo so ji zaupale udeleženke in ni šlo za senzacionalističen poseg v zasebnost.

Novinarka zavrača očitek o žalitvah z namenom diskreditacije, zatrjuje, da pritožnice ni s tem namenom pri snemanju posadila v gugalnico.


Novinarsko častno razsodišče je v primeru Auguštinovič proti Dolschon že razsodilo in ugotovilo, da očitanih kršitev 1., 2., 3., 7., 8., 11., 12., 15., 19., 20. in 21. člena kodeksa ni bilo. Razsodba je bila objavljena 7. 12. 2006.

Pritožnica se je decembra 2007 obrnila na NČR z zahtevo po obnovi postopka, a je bila zavrnjena, saj razen navedbe, da je zoper novinarko sprožila civilno-pravdni postopek na sodišču, ni predložila novih dokazov ali dejstev, ki bi obremenjevali novinarko. NČR je zato njeno zahtevo za obnovo postopka takrat zavrnilo.

Junija 2008 se je pritožnica znova obrnila na predsednika NČR z novim dokaznim materialom – prepisom vseh posnetih izjav, ki jih je novinarka snemala ob pripravi prispevka za Preverjeno in katerih del je v prispevku tudi uporabila. NČR je sklenil, da sooči pritožnico in novinarko, da bi ugotovilo, ali so v dodatnem gradivu tudi nova dejstva o morebitnih kršitvah kodeksa. Javno soočenje je potekalo 20 novembra 2008, udeležili sta se ga obe udeleženki v postopku.

Pritožnica je novinarki znova naštela vse očitke o kršitvah in neprofesionalnem delu. Meni, da je novinarka v prispevku uporabila zgolj tiste dele posnetih izjav, ki so ji odgovarjali za konstrukt zgodbe. Novinarki je očitala, da ji, ko sta se dogovorili za snemanje, ni vnaprej povedala, kako hude obtožbe so zoper njo izrekle udeleženke hujšanja, in da želi pojasnila, ker je ena od udeleženk poskušala storiti samomor. Sporno naj bi bilo zlasti to, da ji je pritožnica svetovala, naj neha z antidepresivi. Prepričana je, da jo je novinarka zavajala, češ, da bi govorili o šoli hujšanja.
Po mnenju pritožnice je novinarka v prispevku izpustila ključni del njenih odgovorov v zvezi z nasveti glede jemanja zdravil, in sicer njen odgovor na prvo novinarkino vprašanje, kjer je izrecno zanikala, da bi udeleženki hujšanja svetovala, naj preneha jemati zdravila. Novinarka je objavila odgovor na naslednje vprašanje, kjer pritožnica pojasnjuje, kako je komentirala njeno terapijo z antidepresivi: »Ja, jaz sem komentirala njeno terapijo v toliko, da sem rekla, če ji škodi , kajti bilo je to zamenjava antidepresiva in se je veliko slabše počutila, kar pa je v prehodni fazi nepomembno dogajanje, da morda bi bilo zanjo za nekaj časa smiselno, da bi probala videti, kako gre brez. Ampak, to še ne pomeni, da je bilo moje eksplicitno nagovarjanje k temu, naj neha.« S tem je po mnenju pritožnice novinarka manipulirala pri montaži njenih odgovorov in konstruirala resnico.

Novinarka je na vprašanje, zakaj je objavila zgolj drugo vprašanje in odgovor, prvega pa ne, pojasnila, da je iz objavljenega razvidno, da je v istem potrdila in zanikala nasvet glede jemanja antidepresivov.

Pritožnica novinarki očita, da jo je šele med snemanjem seznanila še z enim hudim očitkom, in sicer, da je pritožnica po treh dneh posta, ki ji ga je svetovala, bruhala kri. Novinarka je pritožničin odgovor o tem posnela še enkrat pozneje in ga v prispevku tudi objavila. Navajam odgovor pritožnice iz prispevka: »Čudi me, ker človek, ki bi bruhal kri, ne vem, kako bi prišel na triurni pohod..?«
Podobno je pritožnica povedala tudi na javnem soočenju, hkrati pa je znova zelo prizadeta poudarila, da gre za izmišljotino ali novinarke ali udeleženke. V prispevku je bila objavljena tudi izjava udeleženke o bruhanju krvi, na katero se je sklicevala novinarka.

Novinarki je pritožnica znova očitala , da je prispevek pripravila po sugestiji sorodnika ene od udeleženk, ki dela na POP TV, in da gre zato za konflikt interesov, s čimer naj bi kršila 12., 15. in 19. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.
Pritožnica je prepričana, da jo v celotnem prispevku obtožujejo, da je odgovorna za poskus samomora zaradi načina dela (vodenje šole hujšanja, nasvetov glede antidepresivov…), čeprav je udeleženka hujšanja poskušala storiti samomor v času, ko se hujšanja ni udeleževala. Na vprašanja NČR, kje v prispevku je to eksplicitno rečeno, pa da je to v tistem delu prispevka, ko se govori, da je gospa poskušala delati samomor in da si nekdo privošči to, kar si je privoščila pritožnica, ko ji je rekla, naj neha s terapijo.

Novinarka odgovarja, da je bilo v prispevku rečeno, da je udeleženka po pol leta hujšanja doživela krizo in je poskušala s samomorom ter da so zdravniki razmišljali, da je to zaradi hujšanja, da pa te obtožbe na račun pritožnice ni.
Pritožnica navaja, da naj bi bil motiv udeleženk šole hujšanja, da so jo očrnile na POP TV spor okoli vračila depozita.

Pritožnica in novinarka sta nasprotovali poravnavi brez razsodbe.

SKLEP:

NČR je razsodilo, da je novinarka Irena Dolschon kršila 7. člen Kodeksa novinarjev Slovenija, ni pa kršila 1., 2., 3., 8., 11., 12., 15., 19., 20. in 21. člena Kodeksa novinarjev Slovenija.

Obrazložitev:

Ob ponovnem presojanju na podlagi novih dejstev, in sicer dodatnega gradiva (novinarkinega izpisa vseh posnetih izjav), ki ga je predložila pritožnica, ter javnega soočenja med pritožnico in novinarko je NČR presodilo, da je novinarka kršila 7. člen Kodeksa novinarjev Slovenija. Kot se je izkazalo na javnem soočenju in v dodatnem gradivu, je namreč novinarka po mnenju NČR v prispevku zamolčala del informacij, ki jih je izvedela ob snemanju prispevka, ki pa so lahko vplivali na gledalčevo interpretacijo zgodbe.

Novinarka je bila v času snemanja prispevka seznanjena s hudo obtožbo dveh udeleženk (M. in F.) na račun pritožnice, da je udeleženki hujšanja M. svetovala, naj preneha z jemanjem antidepresivov, in da je M. pozneje, v času, ko ni obiskovala šole hujšanja, poskušala storiti samomor. Novinarka v prispevku takšnega zaporedja dogodkov ni omenila, čeprav je bilo za zgodbo ključno. V prispevku je novinarka zgodbo strnila: »Toda M. je depresivna in po polletnem hujšanju je doživela tako hudo duševno stisko, da si je skušala vzeti življenje.« S takšnim navajanjem in zamolčanjem informacije, da udeleženka v času poskusa samomora ni bila v pritožničini šoli hujšanja, je novinarka ustvarila vtis, da je za poskus samomora odgovorna pritožnica.

Novinarka je bila seznanjena tudi s tem, da je udeleženka M. po poskusu samomora klicala pritožnico in jo prosila, če se lahko hujšanja znova udeleži, saj da ji to psihično pomaga, in da jo je pritožnica sprejela nazaj. Vendar tega v prispevku ni povedala.

Novinarka je bila prav tako že ob pripravljanju prispevka seznanjena, da je pritožnica udeleženki M. svetovala tudi post in da naj o njem drugim udeleženkam ne govori. Vedela je tudi, kako je bilo glede nasveta o prenehanju jemanja zdravil. Čeprav je imela posnete trditve udeleženk in odgovore pritožnice, pa je objavila tiste, iz katerih ni jasno razvidno, da je bil nasvet o molčanju namenjen zgolj postu. In tako je razumeti, da naj bi udeleženka molčala o vsem, tudi o nasvetu glede prenehanja jemanja zdravil.
Po mnenju NČR bi bilo za razumevanje dogajanja nujno tudi, da bi novinarka povedala, da so udeleženke v šolo vstopile prostovoljno, da bi lahko tudi izstopile, vendar bi v tem primeru izgubile denarni depozit, ki so ga kot varščino za uspešno opravljeno hujšanje položile ob začetku šole hujšanja in naj bi jim bil po koncu šole vrnjen. Čeprav je novinarka vse to vedela, med drugim tudi to, da so se udeleženke hujšanja na POP TV obrnile prav zaradi spora s pritožnico, ker jim ta ni predčasno vrnila denarja za »brezplačno« šolo hujšanja, iz prispevka to ni povsem jasno razvidno. Ob koncu je zgolj prikazan spor med pritožnico in udeleženkami hujšanja, ki naj bi nastal zaradi dodatnih stroškov šole hujšanja (nakupi knjig…).

Po mnenju NČR pa novinarka ni kršila 1. člena Kodeksa novinarjev Slovenije, po katerem mora novinar preverjati točnost zbranih informacij in biti previden, da se izogne napakjam. Po mnenju NČR je novinarka točnost zbranih informacij preverjala neposredno pri viru – zgodbo so ji pripovedovale udeleženke hujšanja, prav tako je pridobila tudi odziv voditeljice šole hujšanja. Zaradi zapletene zogdbe pa je poiskala še strokovno pojasnilo – komentar zdravnice, ki se ukvarja s prehrambenimi motnjami. Po mnenju NČR novinarka v prispevku glede preverjanja točnosti informacij ni ravnala napačno.
NČR je presodilo tudi, da novinarka ni kršila 2. člena kodeksa, da mora pri objavljanju informacij, ki vsebujejo hude obtožbe, poskušati pridobiti odziv tistega, ki ga te hude obtožbe zadevajo. Novinarka je namreč pridobila odziv pritožnice. Zaradi teže hudih obtožb (gre za izjavi dveh udeleženk, M. in njene sestre F. o tem, da je M. svetovala prenehanje jemanja antidepresivov, v katerih lahko gledalec napačno razbere namig, da je lahko pritožnica odgovorna za poskus samomora M.) pa bi po mnenju NČR morala novinarka pri pridobivanju odziva pritožnic bolj jasno vprašati glede hude obtožbe, ki sta jo zagovarjali udeleženki. V izpisu posnetih izjav v vprašanjih pritožnici sicer teh direktnih navedb obeh udeleženk na račun pritožnice ni. A kot rečeno, novinarka je z njimi posredno seznanila pritožnico, pritožnica pa je nanje odgovorila.

Prav tako ni prišlo do kršitve 3. člena kodeksa (objave nepotrjenih informacij in ugibanj), saj v prispevku novinarka takšnih nepotrjenih informacij ni objavila. Vse informacije, tudi ugibanja, so v svojih izjavah navajale udeleženke Šole hujšanja.
Po mnenju NČR novinarka ni kršila 8. člena Kodeksa novinarjev Slovenije, ki govori o tem, da montaža, napovedi, naslovi ne smejo ponarejati vsebine. Čeprav je pritožnico snemala dvakrat, ponovno na pritožničino zahtevo, češ, da je šele ob prvem snemanju izvedela, da je udeleženka M. ob postu bruhala kri, in je na vprašanje o tem želela odgovarjati znova. Novinarka je v prispevku objavila pritožničino popravljeno, v drugo posneto izjavo glede bruhanja krvi.

Do kršitve 11. člena kodeksa ni prišlo, saj novinarka ni mešala komentarja in poročila.

Novinarka po mnenju NČR tudi ni kršila 12., 15. in 19. člena Kodeksa novinarjev Slovenije. Novinarka ni bila v konfliktu interesov, ki bi lahko kompromitiral njeno dobro ime ali novinarsko skupnost, ali konfliktu interesov, zaradi katerih bi se morala iz poročanja izločiti.

NČR je presodilo tudi, da novinarka ni kršila ne 20. in ne 21. člena kodeksa, saj nikjer ni posegala v zasebnost udeleženk Šole hujšanja, kot je v pritožbi očitala pritožnica. Udeleženke so namreč prostovoljno nastopile pred kamero in pojasnile potek hujšanja, v katerega so prav tako prostovoljno privolile. Prav tako ni šlo za poročanje s področja pravosodja. Senzacionalizem, o katerem je govora v 20. členu, je predvsem povezan z razkrivanjem zasebnosti. Čeprav se NČR strinja, da je bil prispevek naravnan senzacionalistično, pa nedopustnega poseganja v zasebnost ni bilo, saj so udeleženke zgodbo o šoli hujšanja same želele spraviti v javnost.


Ločeno mnenje Gojka Bervarja

Prepričan sem, da je bila prva razsodba NČR, ki v prispevku Irene Dolschon o šoli hujšanja ni prepoznalo nobene kršitve kodeksa, ustrezna in pravilna. Nova razsodba, ki v prispevku ugotavlja kršitev 7. člena novinarskega kodeksa, je po mojem prepričanju zgrajena na napačnih ali premalo pretehtanih predpostavkah. Preden pojasnim, zakaj je po moje razsodba nepravična, bi rad opozoril, da je nevarna praksa, da je NČR v presojo sprejelo prepis celotnega delovnega gradiva, kar telo, ki se ukvarja s profesionalno etiko in standardi, spreminja v uredniški odbor, ki presoja, ali je novinarka iz gradiva izbrala prave ali napačne stvari. Po drugi strani pa k sreči prav prepis gradiva dokazuje, da je novinarka svoj posel opravila profesionalno neoporečno, čeprav kajpak ne v skladu z željami pritožnice, ki je pričakovala oddajo, ki bo govorila v prid njene poslovne dejavnosti.

O razsodbi: prva nedoslednost, ki se po moji presoji pojavlja v razsodbi, se začne že v delu, ki opisuje primer. Irena Dolschon ni nikoli, ne v prispevku, niti na javni obravnavi, trdila, da je ena od udeleženk ZARADI hujšanja padla v tako globoko krizo, da je poskušala narediti samomor, niti tega, da je šlo za nekaj, kar bi se zgodilo MED tečajem, pač pa to, da je poskus samomora nastal PO šoli hujšanja, kar je precejšnja pomenska razlika, ki hkrati demantira očitek, da novinarka ni povedala, da je bilo dejanje storjeno, medtem ko udeleženka ni obiskovala šole hujšanja. Ista površnost se pokaže tudi v razsodbi, kjer novinarki NČR očita, da ni pojasnila zaporedja dogodkov. V resnici, in to je novinarka v prispevku povsem ustrezno pojasnila, tudi zaporedje dogajanj v tem primeru ni pomembno. Ne glede na dejstvo namreč, da je voditeljica šole – kar priznava sama – udeleženki, za katero je vedela, da je že prej poskušala izvršiti samomor, namignila, da bi, če se tako odloči, lahko za nekaj dni opustila antidepresive, ta tega ni naredila, ampak je zdravila jemala še naprej. Torej vzročne povezave med nasvetom in poskusom samomora ni, kar je iz prispevka tudi razvidno. Je pa – in to je razsodišče prepoznalo že v svoji prvi odločbi – povsem neprimerno, da človek, ki za to ni usposobljen, hkrati pa ima na udeleženke svoje šole nedvomno vpliv, posega z nasveti na polje šolanih strokovnjakov (Augustinovičeva ima izobrazbo medicinske sestre in ne psihiatrinje ali psihologinje). Prva razsodba NČR je po moje pravilno ugotovila, da je ključni problem, ki ga je novinarka obravnavala, ta, da je bilo polje tako imenovanih alternativnih metod zdravljenja v času nastanka prispevka tako neurejeno, da se je tega početja lahko lotil kdorkoli. V tem kontekstu je potem zgodba o ponovljenem samomoru za javnost poučna. Kljub temu da nima zveze z nasvetom o opustitvi zdravil, je pomembno, da si nekdo, ki za to nima ustrezne izobrazbe pri poslu, ki ga opravlja, sploh lahko privošči, da – čeprav blago – nasprotuje odločitvi psihiatra.

In še o domnevnem zamolčanju dejstva, da je voditeljica šole odločneje, kot je to prikazano v prispevku, zanikala, da bi depresivni pacientki odsvetovala jemanje zdravil, kar se zdi ključni del tokratne razsodbe.

Prepis delovnega gradiva kaže, da gre za dve stvari, a v tem primeru so najpomembnejši antidepresivi. Novinarka je Željko Augustinovič namreč v prvem delu vprašala o odsvetovanju zdravil na splošno, na kar je voditeljica šole odgovorila, da tega ne bi svetovala nikomur, da pa ljudje po hujšanju na priporočilo zdravnika opustijo tablete proti visokemu pritisku. Tega dela novinarka res ni objavila. Je pa zato objavila ključnejši del, kjer pa Augustinovičeva ni več tako odločna – ko gre namreč za antidepresive. Tam namreč voditeljica šole odgovori, kot je na to opozorila novinarka, tako »da« kot »ne«. »Da« v temle delu: »Jaz sem komentirala njeno terapijo v toliko, da sem rekla, če ji škodi, kajti bila je zamenjava antidepresiva in se je veliko slabše počutila…da bi morda zanjo bilo smiselno, da bi probala videti, kako gre brez…« In »ne« v delu, kjer pravi: »Ampak to še ne pomeni, da je bilo moje eksplicitno navajanje k temu, naj neha.«. Zamolčanje prvega dela zanikanja – tistega o tabletah proti visokemu pritisku – ki ga novinarki očita razsodba, je Irena Dolschon povsem ustrezno pokrila z drugim, sicer neprepričljivim zanikanjem, ki ga je objavila. Bistvo prispevka je namreč prav v tem, da je voditeljica šole s priporočilom o antidepresivih posegla na področje, na katerega ne bi smela. Tudi če bi novinarka ob morebitnem obilju časa, ki je ob takih prispevkih pač omejen, objavila obe zanikanji, se gledalec ne bi mogel izogniti občutku, da voditeljica šole hujšanja nekaj prikriva, saj ta nasveta o začasnem prenehanju jemanja antidepresivov ni prepričljivo zanikala.

Ne drži (ali vsaj pričevanja tega ne dokazujejo), da je novinarka zamolčala to, da se je nasvet Željke Augustinovič udeleženki, naj drugim ne pripoveduje o nasvetih, nanašal samo na post, saj je iz prispevka in delovnega gradiva razvidno, da je novinarki sogovornica jasno potrdila, da je šlo za namig, naj molči O POSTU IN OPUSTITVI ANTIDEPRESIVOV.

Iz prispevka je tudi povsem očitno,da so se udeleženke pritožile zaradi denarja – zaradi stroškov za šolo, ki naj bi bila sicer brezplačna (na kar naj po mnenju NČR novinarka ne bi opozorila), torej si je gledalec lahko sam ustvaril mnenje, ali naj udeleženkam, ki so mediju poslale protestno pismo zaradi tega, verjame.
Menim, da je novinarka delo opravila korektno, kar je NČR ugotovilo že v prvi razsodbi. Jasno je, da je pismo udeleženk, ki namigujejo na vrsto nepravilnosti, opredelilo njen odnos do problema, toda iz delovnega gradiva je razvidno, da je poskušala prispevek oblikovati tako, da bi zajela tudi druge vidike. Očitno pa je, da so informacije, ki jih je dobivala, usmerjale poanto njenega prispevka. To je seveda sestavni del novinarskega poklica in nobenega razloga ne vidim, zakaj se novinar ne bi napotil po sledi, ki se mu nakazuje. Sicer svojega dela zares ne bi opravil do konca.

V Ljubljani, 23. aprila 2014

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča