Zveza domoljubnih društev Hervardi proti Eriku Valenčiču in Kseniji Horvat Petrovčič (TV Slovenija)


Stališče Novinarskega častnega razsodišča DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Ranka Ivelja (predsednica), Gojko Bervar (podpredsednik), Davorin Koron, Nada Ravter, Mario Belovič, Vasja Jager, Nina Jerman, Jernej Rovšek, Lea Širok, Uroš Gramc (člani), je na seji 20. 5. 2014 v primeru Zveza domoljubnih društev Hervardi proti Eriku Valenčiču (novinar TV Slovenija) in Kseniji Horvat Petrovčič (odgovorna urednica informativnega programa TV Slovenija) ugotovilo, da novinar in urednica nista kršila Kodeksa novinarjev Slovenije.


PRIMER: Zveza domoljubnih društev Hervardi proti Eriku Valenčiču in Kseniji Horvat Petrovčič (TV Slovenija)

Pritožnik navaja, da sta novinar in urednica prekršila več točk Kodeksa novinarjev Slovenije z objavo dokumentarnega filma Dosje: Koalicija sovraštva, ki je bil predvajan 28. januarja 2014 na programu TV Slovenija 1. Pritožnik trdi, da dokumentarec vsebuje več neresničnih trditev o naravi in delovanju Zveze Hervardi. Novinar Valenčič je namreč med drugim Hervarde označil kot „ksenofobne“ in jim pripisal „naravno zavezništvo“ s člani organizacije Tukaj je Slovenija in neonacističnimi skupinami; trditev je podkrepil z opisom protestnega shoda na Dragonji aprila 2008, na katerem je bilo prisotnih več deset pripadnikov omenjenih združenj. Ta so se nameravala ponovno zbrati aprila 2009 na shodu, ki je bil po Valenčičevih trditvah sklican z namenom, da se prepreči gradnja džamije v Ljubljani (zborovanje je bilo na koncu odpovedano). Vse omenjene skupine je novinar v dokumentarcu označil kot „skrajne desničarje“. Poleg tega je še poročal, da Hervardi organizirajo „paravojaška usposabljanja“ ter da je bil njihov predsednik Andrej Šiško leta 2006 pravnomočno obsojen zaradi poskusa umora.

Pritožnik trdi, da so vse omenjene navedbe neresnične in zavajajoče, s čimer naj bi dokumentarec prekršil 1. člen Kodeksa („Novinar mora preverjati točnost zbranih informacij in se izogibati napakam. Svoje napake — četudi nenamerne — mora priznati in popraviti.“). Hervardi naj ne bi bili zavezniki neonacistov, temveč njihovi nasprotniki, kar naj bi bilo med drugim razvidno tudi iz njihove predstavitve na spletni strani Združenja, v kateri nedvoumno obsojajo italijanski fašizem in nemški nacizem. Sporni shod na Dragonji pa je sklical Zavod 25. junij in se mu je „lahko pridružil, kdorkoli je želel.“ Neuspeli protest iz leta 2009 pa naj ne bi bil naperjen proti gradnji džamije, temveč naj bi se formalno imenoval „Shod za svobodno Slovenijo“. V zvezi s paravojaškimi usposabljanji pritožnik zatrjuje, da je novinar svoje trditve zasnoval na opisu komemoracije v počastitev Pohorskega bataljona in da ni šlo za urjenje. Navedbe o pravnomočni obsodbi predsednika Hervardov pa po mnenju pritožnika nimajo zveze z delovanjem organizacije in so bile izrečene zgolj z namenom, da se oblati združenje.

Pri pripravi dokumentarca se novinar ni obrnil na Hervarde, da bi preveril te trditve, s čimer naj bi prekršil 3. člen Kodeksa („Novinar mora pri objavljanju informacij, ki vsebujejo hude obtožbe, pridobiti odziv tistih, ki jih te informacije zadevajo…). Z označbami o Hervardih kot skrajnih desničarjih ksenofobih, desničarskih ekstremistih in naravnih zaveznikih neonacistov pa naj bi škodil ugledu Združenja, s čimer naj bi dokumentarec prekršil 2. člen Kodeksa („Novinar se mora izogibati nekorektnemu, osebno žaljivemu predstavljanju podatkov in dejstev.“). V podkrepitev svojih trditev je novinar v dokumentarcu predstavil slikovno gradivo s spletne strani Hervardov; pritožnik trdi, da jih je predstavil v „izkrivljeni luči“, s čimer naj bi deloval v nasprotju s 4. členom Kodeksa (Novinar ne sme zamolčati informacij, ključnih za razumevanje obravnavane teme.).

Novinar je na pritožbe odgovoril prek pooblaščenca in jih zanikal. Pojasnil je, da dokumentarec temelji na dejstvih, do katerih je prišel v šestih letih preiskovanja tega področja ter da poleg javno predstavljenega gradiva razpolaga s celo vrsto dodatnih dokazov, ki pa jih v celoti ni mogel objaviti. Sam se je osebno udeležil spornega shoda na Dragonji, kjer se je lahko prepričal o usklajenosti Hervardov z neonacisti, s katerimi so skupaj vzklikali nacistična gesla. Glede protesta v Ljubljani pa navaja, da je bil njegov namen izražanje nasprotovanja gradnji džamije in da ga je organizator „za potrebe odnosov z javnostmi“ naknadno preimenoval v Shod za svobodno Slovenijo. Navedbe o skrajni ksenofobni naravi Združenja je v odgovoru podkrepil s konkretnimi zapisi s spletne strani Hervardov (da bo multikulturalizem uničil slovenski rod; da smo „drugorazredni državljani napram Ciganom“; da „Afrika ne daje nikomur nič – z izjemo aidsa“ in podobno). Poleg tega je o povezavi med Hervardi in desničarskimi skrajneži do sedaj poročalo že več medijev.

Da Hervardi pod krinko „gozdnih taborov“ organizirajo vojaška usposabljanja, je novinarju potrdilo več kredibilnih virov. To dokazujejo tudi fotografije z domnevne „komemoracije“ v počastitev Pohorskega bataljona; na njih so prikazani pripadniki Hervardov z avtomatskimi puškami in med vojaškimi manevri. Novinarjev pooblaščenec še poudarja, da zgolj spletni zapis o nasprotovanju desnim totalitarizmom sam po sebi ni zagotovilo tovrstne prakse, kar po njegovem potrjujejo tudi omenjeni dokazi. Glede predstavitve predsednika Hervardov pa pooblaščenec pojasnjuje, da je novinar v dokumentarcu predstavil voditelje vseh treh skrajnih združenj, saj so ta organizirana strogo hierarhično, vse predstavitve pa temeljijo na jasnih dokazih, ki so v filmu tudi predstavljeni.

Na tej osnovi novinar prek pooblaščenca zanika kršenje 1. člena Kodeksa. Na osnovi zbranih in predstavljenih dejstev tudi utemeljuje, da označbe o skrajni naravi Hervardov in njihovih povezavah z ostalimi desničarskimi ekstremisti niso neupravičene in tako zanika kršitev 2. člena. Obenem novinarjev pooblaščenec pojasnjuje, da avtor dokumentarca med njegovo pripravo ni skušal pridobiti odziva oziroma stališč Hervardov, saj so mu ta dobro znana, med drugim tudi iz sodnega procesa pred sodiščem v Novem mestu, kjer je pritožnik (neuspešno) tožil novinarja zaradi razžalitve. Za nameček nudi spletišče Hervardov izčrpne informacije o njihovi naravi ter podrobnosti o njihovem delovanju. Novinar tako zanika kršitev 3. člena Kodeksa. V odgovoru na očitano kršitev 4. člena pa pooblaščenec odgovarja, da je prav pritožnik tisti, ki zavaja s selektivnim sklicevanjem na objavljene fotografije; iz celotne reportaže o „polaganju vencev“ na Pohorju je namreč jasno razvidno, da je vmes potekalo tudi vojaško urjenje Hervardov, kar pa so slednji – za razliko od novinarja – zamolčali.

SKLEP:

Novinar Erik Valenčič in urednica Ksenija Horvat Petrovčič nista kršila 1., 2., 3. in 4. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.


Obrazložitev:

Po mnenju NČR je imel novinar dovolj dokazov za svoje trditve, ki jih je v dokumentarnem filmu objavil in dodatno podkrepil v svojem odgovoru. Kot pravilno ugotavlja njegov pooblaščenec, zgolj pisna zaveza o nasprotovanju desnim ekstremizmom sama po sebi ne pomeni, da se v praksi Hervardi ne povezujejo z ostalimi skrajnimi skupinami; primer tovrstne usklajenosti je shod na Dragonji, ki se ga je novinar udeležil tudi osebno. Njegovih navedb o naperjenosti kasnejšega shoda v Ljubljani proti gradnji džamije pa tudi pritožnik ne zanika (govori namreč zgolj o nazivu, ne pa tudi o namenu zborovanja). Z izjemo zapisov o obsodbi levih in desnih totalitarizmov pa o skrajni naravi Zveze Hervardi priča vrsta drugih zapisov na njihovi spletni strani, o čemer se je prepričalo tudi NČR; med posebej močnimi argumenti v novinarjev prid je slikovno gradivo s Pohorja, iz katerega je jasno razvidno, da se člani Hervardov udeležujejo vojaških aktivnosti. Na tej podlagi NČR pritrjuje novinarju, da označbe Zveze kot ekstremistične in ksenofobne niso neutemeljene: dejstvo je, da so se Hervardi udeležili shoda na Dragonji skupaj z neonacisti, da na svoji spletni strani promovirajo nestrpnost in da iz slikovnega gradiva izhaja, da gojijo kult militarističnega nasilja, kar so po uveljavljenih definicijah lastnosti desničarskega ekstremizma.

Tudi predstavitev predsednika Hervardov je objektivna, saj temelji na dejstvih, ki so pomembna za razumevanje konteksta ciljev in sredstev Zveze. Razsodišče zato ne more pritrditi očitkom, da je novinar s svojimi razkritji delovanja Hervardov prekršil 2., 3. in 4. člen novinarskega Kodeksa. Za razliko od pritožnika, ki je v svoji pritožbi na razsodišče selektivno navajal dokaze (v primeru fotografij z dogodka na Pohorju), je po mnenju NČR novinar tako v dokumentarnem filmu kakor v svojem odgovoru na očitke predložil ustrezne dokaze za svoje trditve. Ti podatki so po prepričanju NČR relevantni za širšo javnost. Novinar kot poznavalec tega področja razpolaga z obsežnim (tudi sodnim) gradivom, ki daje celovito podobo delovanja Hervardov, NČR pa ocenjuje, da je različne informacije v svoj prispevek vključil tako, da je javnosti predstavil nepotvorjeno stanje obravnavane tematike. Zato po oceni razsodišča ni prekršil 1. člena Kodeksa.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeležence v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 30. maja 2014

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča