Opravičilo


Novinarsko častno razsodišče je s spletne strani umaknilo razsodbo v primeru Varuh človekovih pravic proti Gregorju Repovžu (Mladina); objavilo jo je namreč po pomoti (zaradi nesporazuma glede pravnomočnosti sodbe višjega sodišča). Razsodišče svojih razsodb in stališč do pravnomočnosti sodb na sodiščih praviloma ne objavlja, ker ne želi vplivati na sodni postopek. Za storjeno napako se prizadetim iskreno opravičujemo. Razsodišče ob tem poudarja, da bi bilo vsako sklicevanje na objavljeno razsodbo nekorektno in v nasprotju s prizadevanji in siceršnjim ravnanjem razsodišča.