Zavržba pritožbe Mire in Radovana Marvin proti Zoranu Potiču in Sonji Merljak Zdovc (Delo)

Novinarsko častno razsodišče (NČR) je 9. 12. 2014 prejelo dopolnitev pritožbe Mire in Radovana Marvin, v kateri novinarjema Zoranu Potiču in Sonji Merljak v prispevku “Geneza domnevne Masleševe izjave “Sf…ga je treba”, ki je bil objavljen 4. oktobra 2014 v Delu, očitata kršenje Kodeksa novinarjev Slovenije.
Novinarsko častno razsodišče je vlogo na redni seji 9. decembra 2014 zavrglo, ker pritožnika pritožbe kljub dopolnitvi nista pripravila v skladu s Pravilnikom o delu NČR. V dopolnitvi se ponovno sklicujeta na zakon o medijih, ne navajata pa konkretnih členov Kodeksa novinarjev Slovenije, za kršitve katerih je razsodišče pristojno.

11. člen Pravilnika o delu NČR pravi:
Pritožba za začetek postopka pred NČR mora vsebovati natančne navedbe, s katerimi besedami, sporočili ali dejanji naj bi bila kršena določila Kodeksa novinarjev Slovenije. Pritožba mora vsebovati natančne navedbe členov Kodeksa novinarjev Slovenije, ki naj bi bili kršeni v primeru, na katerega se pritožnik sklicuje. Pritožnik mora pritožbi priložiti kopijo, posnetek, prepis prispevka, na katerega se pritožba nanaša. Nepopolnih in nepodpisanih oziroma anonimnih predlogov NČR ne obravnava. NČR pozove pritožnika, da svoj predlog dopolni, in določi rok za to, sicer nepopolni predlog zavrže.