Zavržba pritožbe Ane Magister in Vladimirja Andreja Severja proti Robertu Marinu (Svet 24)

Novinarsko častno razsodišče je na seji 17. februarja 2015 obravnavalo vlogo Ane Magister in Vladimirja Andreja Severja, ki ju zastopa Odvetniška družba Tatjana Markelj. Vložila sta jo zaradi domnevnih kršitev Kodeksa novinarjev Slovenije v prispevku »Sam svoj kriminalist«, avtorja Roberta Marina, ki je bil 15. decembra 2014, objavljen v časopisu Svet24. NČR ugotavlja, da pritožba ni bila oddana v roku, ki je za to predpisan. Pravilnik namreč zahteva, da mora biti predlog za začetek postopka pred NČR vložen najpozneje 45 dni po dogodku, za katerega predlagatelj meni, da sodi med primere neetičnega ravnanja novinarja. Novinarsko častno razsodišče je predlog za obravnavo domnevnih kršitev kodeksa prejelo 9. februarja 2015, poslan je bil 5. februarja 2015, torej 51 dni po objavi spornega prispevka. Ker pritožnika vloge nista oddala v za to predpisanem roku, jo je NČR v skladu s Pravilnikom o delu NČR zavrglo.

10. člen

Pritožba za začetek postopka pred NČR mora biti poslana po fizični ali elektronski pošti najpozneje 45 dni po dogodku, za katerega pritožnik meni, da sodi med primere neetičnega ravnanja novinarja ali drugega avtorja uredniških vsebin. Rok začne teči prvi dan po dogodku, od katerega se računa, konča pa se z iztekom zadnjega dneva. Če zadnji dan roka sovpada z dela prostim dnevom, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.