Zavržba pritožbe Jožeta Novaka proti TV Slovenija

Novinarsko častno razsodišče je na seji 17. marca 2015 obravnavalo pritožbo Jožeta Novaka, ki jo je proti Jeleni Aščič, Kseniji Horvat Petrovčič, Ireni Ulčar, Rosviti Pesek, Igorju Juriču in Maši Hladen (vsi TV Slovenija) vložili v zvezi s prispevkom v Dnevniku in Odmevih TV Slovenija, objavljenem 25. 11. 2014. Pritožbo je razsodišče prejelo 29. 12. 2014. NČR se je na seji 17. marca v skladu z diskrecijsko pravico odločilo, da vlogo zavrže, saj ne vsebuje vsebinskih razlogov za obravnavo.

15. člen

NČR ima diskrecijsko pravico, da z večino odloči, da ne bo razsojalo o vlogah, za katere oceni, da ne vsebujejo vsebinskih razlogov za obravnavo.