Jože Novak proti Jeleni Aščić (RTV SLO), Kseniji Horvat Petrovčič (RTV SLO), Ireni Ulčar (RTV SLO), Barbari Štrukelj (STA), Mojci Zorko (STA) in Sergeji Kotnik (STA)


Stališče Novinarskega častnega razsodišča DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Ranka Ivelja (predsednica), Gojko Bervar (podpredsednik), Davorin Koron, Lea Širok, Nina Jerman, Neža Kogovšek Šalamon in Uroš Gramc (člani), je na seji 5. maja 2015 v primeru Jože Novak proti Jeleni Aščić (RTV SLO), Kseniji Horvat Petrovčič (RTV SLO), Ireni Ulčar (RTV SLO) Barbari Štrukelj (STA), Mojci Zorko (STA) in Sergeji Kotnik (STA), presodilo, da novinarka in urednice niso kršile Kodeksa novinarjev Slovenije (v nadaljevanju kodeksa).


Primer: Jože Novak proti Jeleni Aščić (RTV SLO), Kseniji Horvat Petrovčič (RTV SLO), Ireni Ulčar (RTV SLO), Barbari Štrukelj (STA), Mojci Zorko (STA) in Sergeji Kotnik (STA)

Pritožnik Jože Novak omenjenim novinarkam RTV SLO očita, da so v informativni oddaji Dnevnik (4. novembra 2014) z navedbo, da je na protestnem shodu članov odbora 2014 pred sedežem ZN v Ženevi v podporo Janezu Janši sodelovalo »nekaj deset ljudi«, kršile Kodeks novinarjev Slovenije. Pritožnik trdi, da so na prizorišče shoda udeležence pripeljali štirje avtobusi, »ki so bili zasedeni od 40 do 52 sedežev«, kar da pomeni okrog 160 ljudi. Po pojasnilu iz informativnega programa RTV SLO, da so vest povzeli po poročanju agencije STA, Jože Novak enake kršitve pripisuje tudi novinarkam STA.
Po mnenju pritožnika so Jelena Aščič, Ksenija Horvat Petrovčič in Irena Ulčar (vse RTV SLO) ter Barbara Štrukelj, Mojca Zorko in Sergeja Kotnik (vse STA) kršile 1. , 2. , 5. , 6. , 15. , 24. in 25. člen Kodeksa novinarjev Slovenija.

Prvi člen kodeksa naj bi novinarke prekršile, ker v komunikaciji s pritožnikom napake glede števila udeležencev na shodu niso priznale in popravile, 2. člen, ker so novinarke oziroma odgovorni izbrisali preko 100 udeležencev, kar naj bi pomenilo nekorektno, osebno žaljivo predstavljanje podatkov in dejstev. 5. člen kodeksa so po mnenju pritožnika prekršile, ker niso opozorile, da gre za nepotrjene informacije, govorice ali ugibanja, 6. člen, ker niso navedle vira informacij, 15. člen, ker niso ločile informacije od komentarja. V zvezi z očitkom o kršitvi 24. člena pritožnik sprašuje, ali je morda novinar ali ekipa v konfliktu interesov, pri kršitvi 25. člena pa je prepričan, da gre za nedopustno negativno propagando.

Urednica oddaje Dnevnik Irena Ulčar Cvelbar v odgovoru očitke zavrača. Kot je zapisala, so okoliščine nastanka vesti pojasnili že pritožniku Jožetu Novaku. Dogajanja v Ženevi niso spremljali s svojo novinarsko ekipo. Kolegica je informacije o udeležencih protesta povzela iz vesti, ki jo je objavila tiskovna agencija STA, slikovno gradivo pa so pripravili iz posnetkov (fotografij), ki jih je na svoji spletni strani objavil Odbor 2014. Ker po oceni RTV SLO med videnimi fotografijami in v besedilu STA ni bilo očitnih odstopanj, ni bilo razlogov za dvom, da so informacije STA napačne ali zavajajoče, dodaja Irena Ulčar Cvelbar. Da so na RTV SLO vestičko povzeli po STA, pojasnjuje tudi novinarka Jelena Aščić.

Kršitve kodeksa v vseh točkah zavračajo tudi pri STA. Odgovorna urednica Barbara Štrukelj, urednica za zunanjo politiko Sergeja Kotnik in urednica za notranjo politiko Mojca Zorko pojasnjujejo, da nobena od trojice ni bila udeležena pri nastanku in objavi novice iz Ženeve. Kot še pojasnjujejo, je bila namenjena predstavitvi stanja človekovih pravic v Sloveniji s strani slovenske delegacije v Ženevi. Enostavčna zabeležka o protestnem shodu, načinu in namenu protesta ni sporna, po mnenju pritožnika pa je neresnična navedba števila protestnikov. Urednice pojasnjujejo, da niti na dan protesta niti kasneje organizator ni opozoril na domnevno netočnost in ni zahteval popravka. Sporočilo Jožeta Novaka o domnevno spornem dejstvu je bilo STA posredovano šele 10 dni po dogodku v Ženevi, pri čemer pa ni navedel, da je bil prisoten na protestu. Vir informacije, ki jo je uporabil novinar, so bile fotografije protestnikov, ki jih je na Twitterju objavil organizator protestnega shoda, uradno objavljenega podatka o številu pa ni bilo, dodajajo urednice STA. Navedbe “več deset” ni mogoče razumeti kot popolno nasprotje ali celo izbris udeležencev, kot navaja Jože Novak, sploh pa pri poročanju o shodih števila udeležencev ni moč z gotovostjo oceniti, menijo pri STA. Kot dodajajo, je organizator shoda v vabilu zapisal, naj se aktivnosti Odbora 2014 spremljajo na njihovi spletni strani. Tako so tudi ravnali.

SKLEP:

Jelena Aščić, Ksenija Horvat Petrovčič, Irena Ulčar (vse RTV SLO) ter Barbara Štrukelj (STA), Mojca Zorko in Sergeja Kotnik (vse STA) niso kršile 1., 2., 5., 6., 15., 24. in 25. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev:

NČR ugotavlja, da so se pri RTV SLO pri objavi vesti o številu udeležencev protestnega shoda v Ženevi, glede na to, da tam ni bilo njihovih poročevalcev, upravičeno sklicevali na agencijsko vest, v tem primeru STA. Iz slikovnega gradiva, ki so ga imeli na voljo (objavil ga je organizator shoda), po mnenju NČR res ni bilo moč ugotoviti bistvenega odstopanja od navedenih nekaj deset udeležencev in približno 160, kolikor jih omenja pritožnik. Novinarka Jelena Aščić ter urednici Ksenija Horvat Petrovčič in Irena Ulčar niso kršile 1.člena kodeksa. NČR ni zaznalo nekorektnega, osebno žaljivega predstavljanja podatkov in s tem kršenja 2. člena, prav tako ni ugotovilo kršitve 5. člena, saj ni šlo za nepotrjene informacije, govorice ali ugibanja. 6. člena niso kršile, saj je pomemben vir informacij pomenilo slikovno gradivo organizatorja shoda (Odbora 2014). V vesti ni elementov komentarja in torej kršitve 15. člena ni bilo. Domnevne kršitve 24. člena NČR ni obravnavalo, saj pritožnik le sprašuje, ali je novinar ali ekipa v konfliktu interesov in očitka ne utemeljuje. V vesti NČR ne vidi niti nedopustne in negativne propagande ter s tem kršitve 25. člena kodeksa.

Čeprav urednice STA Barbara Štrukelj, Mojca Zorko in Sergeja Kotnik niso bile neposredno udeležene pri nastanku in objavi vesti o shodu v Ženevi, je NČR glede njihove objektivne odgovornost pri tem pritožbo Jožeta Novaka obravnavalo. Pri STA so sledili pozivu organizatorja shoda (Odbora 2014), naj dogajanje spremljajo na njegovi spletni strani. Ta je bila vir informacij o shodu, opozorila na morebitno netočnost ali zahteve po popravku pa organizator agenciji ni posredoval. NČR z enako obrazložitvijo kot za novinarko in urednici RTV SLO ne ugotavlja kršitev nobenega od členov kodeksa.