Univerzitetni klinični center Ljubljana proti Urši Trebušak, Kanal A


Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Ranka Ivelja (predsednica), Gojko Bervar (podpredsednik), Davorin Koron, Neža Kogovšek Šalamon, Nina Jerman in Uroš Gramc (člani), je na seji 7. aprila 2015 v primeru Univerzitetni klinični center Ljubljana proti Urši Trebušak, Kanal A, ugotovilo, da je novinarka kršila Kodeks novinarjev Slovenije.


Primer: Univerzitetni klinični center Ljubljana proti Urši Trebušak, Kanal A

Pritožnik Univerzitetni klinični center Ljubljana (UKCL) novinarki Urši Trebušak (Kanal A) očita, da je v prispevku z naslovom »Servis dela le od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure. In ko se pokvari operacijska miza?«, ki je bil v oddaji Svet na Kanalu A objavljen 2. decembra 2014 kršila 1. člen in 2. člen Kodeksa novinarjev Slovenije (v nadaljevanju Kodeksa).

V prispevku novinarka obravnava temo o operacijskih mizah v UKCL, ki po spremenjenih pogodbenih pogojih med UKCL in servisnim podjetjem povzročajo nevšečnosti zdravnikom in pacientom. V delu prispevka nato povzame afero okrog nakupa teh medicinskih pripomočkov in omeni Janeza Zemljariča, ki da je bil deležen kriminalistične preiskave. Ob arhivskih posnetkih novinarka objavi tudi svež posnetek moškega, ki naj bi bil Janez Zemljarič, ob tem pa navede: »Vse kaže, da je Janez Zemljarič še vedno reden gost UKC-ja. Naključje je hotelo, da gospoda z dvema aktovkama v rokah prav pred današnjim snemanjem na UKC-ju ujamemo, ko zapušča bolnišnico. Razlog za njegov obisk ni znan.«

UKCL (v nadaljevanju pritožnik) novinarki očita, da je z objavo posnetka kršila 1. in 2. člen Kodeksa, ker moški na posnetku ni Janez Zemljarič. Kodeks naj bi novinarka kršila, ker ni predstavila točnih, pravilnih in korektnih informacij, kar bi moral vsebovati tudi slikovni material te oddaje; s tem naj bi zavajala javnost.

Na pritožbo je novinarka odgovorila in priznala, da na spornem posnetku ni bil Janez Zemljarič. Pojansila je, da je do napake prišlo zaradi napačne informacije predstavnice za stike z javnostmi UKCL. Novinarka je dejala, da Janeza Zemljariča sama še ni srečala, samoiniciativno pa jo je nanj med čakanjem v avli UKCL opozorila prav predstavnica UKCL. Zato se ji je zdela informacija verodostojna.

Novinarka je povedala, da jo je sogovornica kasneje poklicala v redakcijo in poskušala prepričati, naj posnetka ne objavi, ker da Zemljarič z obravnavano tematiko nima nič skupnega, ni pa povedala, da gre na posnetku za napačno osebo. Kasneje je novinarka poslala službi za stike z javnostmi UKCL vprašanje, ali je res šlo za Janeza Zemljariča in kaj je bil namen njegovega obiska, vendar iz »odgovora ni bilo mogoče sklepati, da na posnetku ni bil Janez Zemljarič«. Tudi pri njem je pred objavo poskušala preveriti informacijo, je še dejala, vendar »ni bil dosegljiv«. Povedala je, da ni imela dvomov, da ne gre za pravo osebo.

SKLEP:

Novinarka je kršila 1. člen, ni pa kršila 2. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev:

Novinarka ni oporekala, da je šlo pri objavi posnetka za napačno osebo, zagotavlja tudi, da je bil vir informacije, ki je potrdil, da gre za Janeza Zemljariča, dovolj verodostojen, da mu je lahko zaupala. Kasneje je novinarka sicer še dodatno preverjala, ali je na posnetku res šlo za Janeza Zemljariča, a takrat v UKCL na to vprašanje ni dobila odgovora. NČR meni, da bi morala novinarka informacijo dodatno preveriti. Ker tega ni storila, napake pa tudi ni popravila, je kršila 1. člen Kodeksa.

Novinarka ni kršila 2. člena, saj njena predstavitev Janeza Zemljariča ni bila osebno žaljiva.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 28. april 2015

Gojko Bervar, podpredsednik Novinarskega častnega razsodišča