Polka Boškovič proti neimenovanemu avtorju in odgovornemu uredniku spletnega portala ekoper.si Sebastjanu Jeretiču


Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Ranka Ivelja (predsednica), Gojko Bervar (podpredsednik), Uroš Gramc, Neža Kogovšek Šalamon, Jernej Rovšek in Lea Širok (člani), je na seji 2. septembra 2015 v primeru Polka Boškovič proti neimenovanemu avtorju in odgovornemu uredniku spletnega portala ekoper.si ugotovilo, da Sebastjan Jeretič ni kršil Kodeksa novinarjev Slovenije. Mario Belovič je glasoval proti stališču.


Primer: Polka Boškovič proti neimenovanemu avtorju in odgovornemu uredniku spletnega portala ekoper.si Sebastjanu Jeretiču

Polka Boškovič, zanjo Odvetniška pisarna Pirc Musar (v nadaljevanju pritožnica), neimenovanemu avtorju in odgovornemu uredniku spletnega portala eKoper očita, da sta v članku Polka Boškovič in Meri Mikac zapuščata državo?, ki je bil na spletnem portalu eKoper objavljen 1. aprila 2015, kršila 2. člen Kodeksa novinarjev Slovenije (v nadaljevanju kodeksa).

V članku Polka Boškovič in Meri Mikac zapuščata državo? avtor, podpisan z začetnicama PA, namiguje, da se “propadla in nesojena političarka” Polka Boškovič in sodnica Meri Mikac selita v Dubaj, ker naj bi bili razočarani nad višjimi sodniki, ki so “raztrgali” sodbo sodnice Mikac proti koprskemu županu Borisu Popoviču, direktorici občinske uprave Sabini Mozetič in sodnemu cenilcu Rajku Sredniku. Članek nato navaja, da bosta obe dobili zaposlitev pri letalskem prevozniku Emirates. Luksuz naj jima menda ne bi bil tuj. Dokaz naj bi bil dopust sodnice na Maldivih, potem ko je razsodila v primeru Popovič. V nadaljevanju avtor stopnjuje zgodbo in ugotavlja, da je pravi razlog za njun odhod morda celo predlog zakona Združene levice, ki naj bi določal, da je psihofizično stanje sodnikov in notarjev potrebno preverjati vsaj dvakrat letno, saj naj bi bilo prav to krivo za razmere v notarstvu in na sodiščih, kjer naj bi se prekomerno namnožile zlorabe in kršitve človekovih pravic. Poslanci ZL naj bi svoja stališča podkrepili z neodvisno študijo “znanega ameriškega psihiatra Briana Weissa” o razmerah v slovenskem pravosodju in notarstvu. Članek zaključi navedba domnevne izjave koprskega župana Borisa Popoviča o tem, da je začuden, ker se v letalski družbi niso pozanimali, kdo bo vodil njihovo pravno službo, saj naj bi ji grozil celo propad, če se bosta Boškovič in Mikac tudi tam tako obnašali kot v koprski sodni dvorani ali med volilno kampanjo. Popovič naj bi spomnil tudi na to, da je Boškovič neslavno pogorela na volilni kampanji, druga pa je dobila zaušnico od višjih sodnikov. Članek je opremljen s fotomontažo, na kateri v ozadju vidimo letalo družbe Emirates, v ospredju pa sta portreta Polke Boškovič in Meri Mikac, ki na glavi nosita pokrivalo stevardes omenjene družbe.

Pritožnica meni, da sta odgovorni urednik in avtor, označen s PA, kršila 2. člen kodeksa z vrsto osebno žaljivih označb na račun Polke Boškovič, kot so “propadla in nesojena političarka Polka Boškovič”, “razvpiti sodniško notarski par”, “famozni par”, “represivno maščevalni pohod” razvpite “pravičniške dvojice”. Ob tem naj bi avtor osebne žalitve povezal z domnevnim predlogom za spremembo zakonodaje, ki bi uvedla nujno ugotavljanje psihofizičnega stanja sodnikov in notarjev vsaj dvakrat letno. Prav pred tem naj bi v tujino bežala Boškovič. V povezavi s tem pisec nato navaja, da so bili že iz lanskoletnega procesa proti “trojici nedolžnih” in iz predvolilnega obdobja znani primeri “ne ravno lucidnih izpadov nesrečne dvojice”, ki ji nič ne uspe, uredništvu pa naj bi “dobro obveščen vir povedal, da bi temeljit strokovni pregled morda razkril še marsikaj”. Kršitev 2. člena naj bi bila tudi označba “propadla in nesojena političarka”, ki jo neimenovani avtor v članku dosledno uporablja za pritožnico. V koprski občini, pojasnjuje pritožnica, je na lokalnih volitvah 2014 nastopilo 9 kandidatov za župana, občinski spletni portal pa kot nesojeno in propadlo političarko označuje le njo. To naj bi bil nedvomen dokaz namernega, izrazito nekorektnega, osebno žaljivega in ponižujočega odnosa do pritožnice, kar je v nasprotju s pravili novinarske etike. Pisec članka pa ob vsem tem o pritožnici, ki je tudi notarka v Kopru, zapiše še, da naj bi iz države bežala v strahu pred ugotavljanjem psihofizičnega stanja notarjev in da bi na osnovi izjav dobro obveščenega vira temeljitejši pregled morda razkril še marsikaj. Pritožnica še dodaja, da je bil članek na spletnem portalu eKoper sicer res objavljen prvega aprila, vendar pozneje ni bil označen za prvoaprilsko šalo. Na portalu so 2. aprila objavili le informacijo, da sta bili dan prej objavljeni dve prvoaprilski šali, bralci pa naj sami presodijo, kateri dve, še pojasnjuje pritožnica. Zato ni jasno, dodaja, ali gre za prvoaprilsko šalo ali le za norčevanje iz pritožnice, pri čemer pa, glede na vsebino in etična pravila Kodeksa novinarjev Slovenije, to naj ne bi bilo pomembno. V konkretnem primeru poleg tega ne obstaja javni interes za norčevanje iz pritožnice, če pa je v zasebem interesu nekoga, spletni portal Mestne občine Koper zagotovo ni mesto za njegovo uveljavitev, zaključi pritožnica.

Na očitane kršitve je odgovoril odgovorni urednik spletnega portala eKoper Sebastjan Jeretič. Kot pojasnjuje, naj bi bilo že iz datuma objave prispevka jasno, da gre za prvoaprilsko šalo. To naj bi bilo 2. aprila na spletni strani eKoper tudi pojasnjeno. Da gre za prvoaprilsko šalo, pa naj bi bilo razvidno iz začetnic podpisa avtorja “PA”, kar naj bi pomenilo “prvoaprilska”.

SKLEP:

Neimenovani avtor in odgovorni urednik spletnega portala eKoper Sebastjan Jeretič nista kršila 2. člena kodeksa.

Obrazložitev:

Po mnenju NČR neimenovani avtor in odgovorni urednik spletnega portala eKoper v članku Polka Boškovič in Meri Mikac zapuščata državo? nista kršila 2. člena kodeksa, saj gre za prvoaprilsko šalo oziroma satiričen zapis. Bralcu takšno branje članka ponuja že fotomotaža, ki je umeščena takoj pod naslov z vprašajem in podnaslovom. Tudi izmišljene navedbe v članku o tem, da je Združena levica predlagala spremembe zakonodaje, s katerimi bi uvedli ugotavljanje psihofizičnega stanja sodnikov in notarjev, napeljujejo na satirično branje vsebine. Dodaten razlog za bralčev dvom o verodostojnosti napisanega je navedba “priznanega” ameriškega psihiatra Briana Weissa o razmerah v slovenskem pravosodju in notarstvu. Gre namreč za avtorja številnih priročnikov za zdravljenje s pomočjo ‘regresije’, ki se ukvarja predvsem s področjem reinkarnacije. Tudi citirana domnevna izjava koprskega župana Popoviča o katastrofalnih posledicah, ki naj bi ob zaposlitivi pritožnice in sodnice Mikac doletele družbo Emirates, napeljuje na to, da je članek prvoaprilska šala, kar so nekateri bralci v komentarjih pod člankom tudi zapisali. Glede na to, da gre za satiričen članek, NČR meni, da imata avtor oziroma uredništvo večjo svobodo izražanja na račun znanih javnih oseb, ki so omenjene v članku. V tem primeru gre za koprsko mestno svetnico in notarko Polko Boškovič, ki je na zadnjih lokalnih volitvah kandidirala tudi za županjo, ter za sodnico koprskega okrožnega sodišča Meri Mikac.

Kljub temu da NČR ocenjuje, da gre za politično obračunavanje v lokalnem okolju in da je prispevek upravičeno mogoče razumeti tudi kot osebno diskreditacijo prizadetih, z razsodbo brani pravico do satire, pri kateri je svoboda izražanja širša. NČR ob tem opozarja, da bi morali novinarji tudi v satiričnih prispevkih spoštovati dostojanstvo človekove osebe.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen, in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 23. oktober 2015

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča