Zavržba pritožbe Skupnosti Ukrajincev Slovenije proti Ireni Pan (POP TV)

Novinarsko častno razsodišče (NČR) je 16. aprila 2015 prejelo pritožbo Skupnosti Ukrajincev Slovenije, v kateri novinarki Ireni Pan v reportaži iz Donbasa, ki je bila 7. 4. 2015 objavljena v oddaji Preverjeno na POP TV, očita kršenje Kodeksa novinarjev Slovenije. Pritožnik je navedel, da pritožuje tudi proti novinarki Poloni Frelih (Delo), vendar v pritožbi konkretnih očitkov krišitev kodeksa ni navedel.
Novinarsko častno razsodišče je 5. maja 2015 obravnavalo pritožbo in ugotovilo, da ni popolna, zato je pritožnika pozvalo k dopolnitvi. Ker pritožbe v roku ni dopolnil, jo je razsodišče zavrglo.