Zavržba pritožbe Skupnosti Ukrajincev Slovenije proti Poloni Frelih (Delo)

Novinarsko častno razsodišče (NČR) je 20. aprila 2015 prejelo pritožbo Skupnosti Ukrajincev Slovenije, v kateri novinarki Dela Poloni Frelih v prispevku “Med borci Doneške narodne republike: Oni so prišli k nam, ne mi v Kijev!, ki je bil 7. 4. 2015 objavljen v Delu in prispevku “Zakaj? Ker smo pridni delavci? Ker smo dobri kmetje?”, objavljenem 11. 4. 2015, v Sobotni prilogi Dela, očita kršenje Kodeksa novinarjev Slovenije.
Razsodišče je 5. maja 2015 obravnavalo pritožbo in ugotovilo, da ni popolna, zato je pritožnika pozvalo, da jo dopolni. Ker pritožbe v roku ni dopolnil, jo je razsodišče zavrglo.