Gregor Eller, zanj odvetnik Aleš Novak, proti novinarjema Slovenskih novic, podpisanima z inicialkama P. Š. in U. P.


Stališče Novinarskega častnega razsodišča DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Ranka Ivelja (predsednica), Gojko Bervar (podpredsednik), Davorin Koron, Nina Jerman, Nada Ravter, Mario Belovič, Neža Kogovšek Šalamon in Uroš Gramc (člani), je na seji 24. februarja 2015 v primeru Gregor Eller, zanj odvetnik Aleš Novak, proti novinarjema Slovenskih novic, podpisanima z inicialkama P. Š. in U. P., ugotovilo, da sta novinarja kršila Kodeks novinarjev Slovenije (v nadaljevanju kodeks).


Primer: Gregor Eller, zanj odvetnik Aleš Novak, proti novinarjema Slovenskih novic, podpisanima z inicialkama P. Š. in U. P.

G. E. se je pritožil na članek z naslovom »Nevarna vožnja se je končala s smrtjo« avtorjev P. Š. in U. P., ki je bil objavljen v Slovenskih novicah (2.10.2014). Članek navaja, da se je 1. 10. 2014 v hudi prometni nesreči na Kidričevi cesti v Celju smrtno ranil voznik osebnega avtomobila, ki je z veliko hitrostjo treščil v zadnji del tovornega vozila, ki je čakalo pri rdeči luči. »Po naših podatkih gre za 43-letnega Šentjurčana G. E. (časopisni članek navaja polno ime in priimek ponesrečenca). Očividci so povedali, da je voznik pridrvel iz smeri Žalca in med nevarnim manevriranjem po cesti nekajkrat ogrozil tudi druge udeležence v prometu, nato se je v križišču pri Cinkarni zaletel v tovornjak. Na policiji so potrdili, da je bil vzrok nesreče neprilagojena hitrost, in dodali, da se je voznik trčenju poskušal izogniti. Podrobnosti bodo znane po odvzemu telesnih tekočin pokojnega.«

Pritožnik novinarjema očita kršitev 2. člena kodeksa, saj naj bi avtorja uporabila osebno žaljiv stil predstavljanja podatkov, pretiravala naj bi in pritožniku namenoma očitala protipravna ravnanja.

Pritožnik očita kršitev 3. člena kodeksa, saj sta – tako pritožnik – novinarja navajala hude obtožbe na račun G. E. Navedla sta, da se je protipravno ravnanje G. E. končalo tragično, obtožila sta ga tudi kršitve predpisov in ravnanja v škodo sebe in drugih. Pritožnik pravi, da avtorja navedb nista preverila in zanje nista predstavila dokazov; zapisanih navedb pa tudi nista skušala preveriti pri G. E. oziroma njegovih družinskih članih.

Pritožnik novinarjema očita tudi kršitev 5. člena kodeksa, saj avtorja nista opozorila, da gre za nepreverjene informacije ali ugibanja.
Pritožnik novinarjema očita kršitev 17. in 18. člena kodeksa, saj sta v članku navedla polno ime in priimek G. E., kljub temu da ne sodi med javne osebnosti. Po pritožnikovem mnenju sta s tem zelo škodila njemu in njegovim družinskim članom. Pri tem sta – tako pritožnik – neupravičeno posegla v zasebnost G. E. Navedbe avtorjev članka naj bi bile podane senzacionalistično. Novinarja – tako pritožnik – nista upoštevala domnevne nedolžnosti, temveč sta navedla polno ime G. E. in poročala, da je kršil predpise in ravnal protipravno.

Po izidu Slovenskih novic (2. 10. 2014, v katerih je bil objavljen omenjeni članek) je G. E. (oziroma zanj S. P.) poklical na časnik Slovenske novice in pojasnil, da podatki v objavljenem članku ne držijo, da G. E. ni bil udeležen v prometni nesreči in da ne drži, da naj bi tam umrl. Pritožnik navaja, da je novinar pojasnil, da ni dolžan preverjati informacij, ki ji prejme, in da bo objavljen popravek. 3. 10. 2014 je bilo v Slovenskih novicah objavljeno obvestilo o pomoti z opravičilom prizadetemu, a po pritožnikovem mnenju v tem primeru ne moremo govoriti o popravku, kot ga predvideva Zakon o medijih.

Novinarja na pritožbo nista odgovorila.

SKLEP:

Novinarja, podpisana z inicialkama P. Š. in U. P., sta kršila 18. člen kodeksa, nista pa kršila 2., 3., 5. in 17. člena.

Obrazložitev:

Novinarja nista kršila 2. člena kodeksa. Informacija, ki sta jo navedla (da se je na Kidričevi cesti v Celju smrtno ranil voznik osebnega avtomobila, ki je z veliko hitrostjo treščil v zadnji del tovornega vozila, ki je čakalo pri rdeči luči, da gre za Šentjurčana G. E. (v članku je navedeno polno ime) in da so očividci so povedali, da je voznik pridrvel iz smeri Žalca…) je neresnična, ne pa nekorektno in osebno žaljivo predstavljena.

Novinarja nista kršila 3. člena kodeksa, saj sta sklepala, da je prizadeti mrtev.

Novinarja nista kršila 5. člena kodeksa, saj sta navedla, da so vir informacij očividci in policija.

Novinarja nista kršila 17. člen kodeksa, saj z navedbo polnega imena in priimka ponesrečenca po mnenju NČR nista neupravičeno posegla v ponesrečenčevo zasebnost.

Avtorja prispevka sta kršila 18. člen kodeksa, saj nista bila pazljiva pri omembi imena žrtve v poročilu o nesreči.

O popravku, objavljenem v Slovenskih novicah, ki po pritožnikovem mnenju ni spisan v skladu z Zakonom o medijih, Novinarsko častno razsodišče ni razsojalo, saj presoja le domnevne kršitve Kodeksa novinarjev Slovenije.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 7. julija 2015

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča