Javni razpis za dva člana Novinarskega častnega razsodišča, predstavnika javnosti

Društvo in Sindikat novinarjev Slovenije v skladu s statutarnimi določili obeh organizacij objavljata javni razpis za dva predstavnika javnosti v Novinarskem častnem razsodišču (NČR). Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ugledni strokovnjaki s področja novinarstva, etike, prava, medijev … Mandat članov traja 4 leta. Končni izbor dveh kandidatov bosta opravili skupščini sindikata in društva. NČR ima pri izbiri kandidatov pravico do predhodnega nezavezujočega mnenja.Kandidati so lahko predlagani ali pa h kandidaturi pristopijo sami. V primeru, če kandidata predlaga nekdo drug, mora predlagatelj poskrbeti tudi za njegovo soglasje h kandidaturi.
Pisne kandidature za člana NČR iz javnosti zbiramo na naslovu Društvo novinarjev Slovenije, Wolfova 8, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslovu generalni@novinar.com, do vključno 7. septembra 2015.
Novinarsko častno razsodišče bo v prihajajočem mandatu štelo 11 članov, med njimi bo 9 novinarjev in dva predstavnika javnosti.
Pravilnik o delu razsodišča, Kodeks novinarjev Slovenije, na podlagi katerega razsodišče ugotavlja kršitve novinarskih standardov in etike, kot tudi odločitve razsodišča so dostopni na spletnem naslovu razsodisce.org.
Za pojasnila smo dostopni vsak delovnik med 10. in 14. uro v pisarni društva, Vošnjakova 8, tel: 01 426 03 63 ali kadarkoli preko elektronske pošte na naslovu generalni@novinar.com.