Poslanska skupina SMC proti novinarjema Tomažu Bratožu in Urošu Slaku ter odgovornemu uredniku Bojanu Travnu, vsi Planet TV


Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Gojko Bervar (podpredsednik), Mario Belovič, Davorin Koron, Neža Kogovšek Šalamon, Uroš Gramc in Jernej Rovšek (člani), je na seji 14. julija 2015 v primeru Poslanska skupina SMC (pritožnik) proti novinarjema Tomažu Bratožu in Urošu Slaku ter odgovornemu uredniku Bojanu Travnu, vsi Planet TV, ugotovilo, da so novinar, voditelj in urednik kršili Kodeks novinarjev Slovenije.


Primer: Poslanska skupina SMC (pritožnik) proti novinarjema Tomažu Bratožu in Urošu Slaku ter odgovornemu uredniku Bojanu Travnu, vsi Planet TV

Poslanska skupina SMC v Državnem zboru je vložila pritožbo (pritožbo je podpisal namestnik vodje poslanske skupine mag. Dušan Verbič) na Novinarsko častno razsodišče zoper novinarja Tomaža Bratoža, voditelja Uroša Slaka (v času objave prispevka op. NČR) in odgovornega urednika informativnega programa na Planet TV Bojana Travna (v času objave prispevka op. NČR) zaradi prispevka v oddaji Danes na Planet TV dne 20. 01. 2015, z začetkom ob 19 uri. V tej oddaji so novinar, voditelj in urednik objavili, da naj bi bila skupina poslancev SMC, v oddaji so bili omenjeni dr. Milan Brglez, dr. Mitja Horvat, dr. Bojan Dobovšek, dr. Jasna Murgel, mag. Dušan Verbič in Marko Ferluga, domnevno povezana z dokumentom, ki naj bi ga hranilo uredništvo oddaje in v samem prispevku ni bil prikazan. Šlo naj bi za nepodpisan dokument brez datuma z besedilom zahteve za sklic seje DZ z eno točko dnevnega reda, to je glasovanjem o zaupnici predsedniku vlade. Z oddajo naj bi novinar, voditelj in urednik kršili 1. , 2. in 3. člen Kodeksa novinarjev Slovenije (kodeks).

Prvi člen kodeksa naj bi novinar, voditelj in urednik kršili s tem, ko niso preverjali (ne)točnosti zbranih in objavljenih informacij pri omenjenih poslancih ali pri poslanski skupini. Nihče od poslancev s spornim dokumentom ni bil seznanjen. Zaradi lažnih in nekorektnih navedb zoper poslance so ti od odgovornega urednika zahtevali objavo popravka v skladu z zakonom o medijih, vendar popravek ni bil objavljen, prav tako niso prejeli nikakršnega pisnega odgovora o morebitnih razlogih za zavrnitev zahteve. Zahtevo za objavo popravka z dne 21. 01. 2015 je pritožnik priložil pritožbi NČR.

Drugi člen kodeksa naj bi novinar, voditelj in urednik kršili s tem, ko so nekorektno in osebno žaljivo predstavili domnevno resnične podatke in dejstva, pri čemer so pritožnike omalovaževalno imenovali prevratniki, s čimer so bile prizadete osebnostne pravice poslancev.

Tretji člen kodeksa naj bi novinar, voditelj in urednik kršili s tem, ko so v oddaji objavili hude politične obtožbe, ki so namigovale, da naj bi javno objavljena skupina poslancev znotraj stranke načrtovala padec oz. zamenjavo predsednika vlade, kar je popolna izmišljotina. Nihče od novinarjev za potrebe objavljenega prispevka ni pridobil informacije od oseb – pritožnikov, ki jih te informacije zadevajo. V oddaji tudi nihče ni povedal, da bi poskušali pridobiti odziv, pa ga niso mogli.

Novinar, voditelj in urednik oddaje na pritožbo niso odgovorili.

SKLEP:

Novinarja in urednik so kršili 1. in 3. člen kodeksa, niso pa kršili 2. člena.

Obrazložitev:

Razsodišče je preučilo pritožbo in zapis spornega dela oddaje Danes na Planet TV ter si ga ogledalo. Vsebina daljšega prispevka je bila prodaja državnih podjetij ter politične in druge posledice napovedanih privatizacij. Voditelj je prispevek začel z najavo, da »zaporedje dogodkov, informacije in dokumenti, ki jih hranimo v uredništvu, kažejo na to, da v delu politike obstaja načrt za zamenjavo predsednika vlade Mira Cerarja. Sredi prispevka je voditelj oddaje povedal, da je posledica tega dogajanja (različna mnenja o privatizaciji, op. NČR) dokument, ki ga prvi razkrivajo. Povedal je, da gre za nepodpisano zahtevo brez datuma za sklic izredne seje DZ z eno točko dnevnega reda: glasovanjem o nezaupnici vladi Mira Cerarja. Voditelj je povedal, da je po njihovih informacijah (očitno uredništva oddaje)) dokument »nastal v ožjem krogu Cerarjevih poslancev«. V nadaljevanju je novinar vseh šest poslancev, ki jih imenuje »šesterica prevratnikov iz Cerarjeve lastne stranke« predstavil v besedi in sliki ter dodal, da »kot primerno in kompetentno osebo predlagajo Bojana Dobovška, obrazec za soglasje h kandidaturi je že pripravljen«. Nobeden od citiranih dokumentov v oddaji ni bil predstavljen s sliko.

V spornem prispevku so bile torej izrečene trditve, za katere pritožniki trdijo, da so lažne, da z njimi niso bili seznanjeni ter da se glede preverjanja njihove resničnosti nanje ni nihče obrnil. Zahtevani popravek pa ni bil objavljen. Ker novinarja in urednik na pritožbo niso odgovorili, razsodišče nima razlogov, da ne bi verjelo pritožnikom, zato ugotavlja, da so novinarja in urednik kršili 1. člen kodeksa, ker niso preverjali točnosti zbranih informacij. Tretji člen kodeksa pa so kršili, ker pri objavljanju informacij, ki vsebujejo hude obtožbe, niso pridobili odziva tistih, ki jih te informacije zadevajo. Trditve, da poslanci pritožniki pripravljajo prevrat v lastni stranki in zamenjavo predsednika vlade iz lastne stranke je namreč huda obtožba, ki bi terjala odziv prizadetih. V oddaji ni bilo niti z besedo omenjeno, da bi obtoženi odziv skušali pridobitvi, trditve pa v oddaji niso bile izrečene niti v pogojniku, ampak so bile predstavljene kot dejstvo.

Označba pritožnikov, da so prevratniki, je sicer huda obtožba, ki bi kot rečeno terjala njihov odziv, niso pa te trditve takšne, da bi lahko rekli, da so osebno žaljive. Gre za poenostavljeno (politično) označitev postopkov, ki so sicer predvideni in urejeni v ustavi kot oblika nezaupnice vladi. Upoštevati pa je treba tudi, da gre za politike, za katere velja nižji prag prizadetosti zaradi domnevnih posegov v njihovo čast in dobro ime. Zato razsodišče meni, da označitev pritožnikov za prevratnike ne pomeni kršitve 2. člena kodeksa.