UO DNS proti novinarjema Gabrijelu Toplaku, Sašu Avramoviču, avtorjem podpisanim z inicialkami R. T., P. R., M. J. in T. C. (vsi svet24.si in Svet24) ter odgovornima urednicama portala svet24.si Karmen Špacapan in časopisa Svet24 Sonči Nered Čebašek.


Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Ranka Ivelja (predsednica), Gojko Bervar (podpredsednik), Nina Jerman, Mario Belovič, Neža Kogovšek Šalamon, Jernej Rovšek, Lea Širok (člani), je na seji 8. februarja 2015 v primeru Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije proti novinarjema Gabrijelu Toplaku, Sašu Avramoviču, avtorjem podpisanim z inicialkami R. T., P. R., M. J. in T. C. (vsi svet24.si in Svet24) ter odgovornima urednicama portala svet24.si Karmen Špacapan in časopisa Svet24 Sonči Nered Čebašek ugotovilo, da so vsi kršili Kodeks novinarjev Slovenije. Nada Ravter je glasovala proti in zapisala ločeno mnenje na kršitev 12. člena.


Primer: UO DNS proti novinarjema Gabrijelu Toplaku, Sašu Avramoviču, avtorjem podpisanim z inicialkami R. T., P. R., M. J. in T. C. (vsi svet24.si in Svet24) ter odgovornima urednicama portala svet24.si Karmen Špacapan in časopisa Svet24 Sonči Nered Čebašek.

Pritožnik UO DNS meni, da so pisci in obe urednici v prispevkih Mariborski seks škandal, 19. 11. 2014, svet24.si, in z identično vsebino, vendar naslovom Vroč šolski odmor, Svet24, Ne verjamejo jima, 20. 11. 2014, svet24.si, Mariborski seks škandal odmeva v tujini, 21. 11. 2014, svet24.si, Vroči posnetki: dokazi ju postavljajo na laž, 24. 11. 2014, svet24.si, in Svet24, Razkrito, kako se je mariborski ravnatelj lotil mednožja učiteljice, 26. 11. 2014, svet24.si, Mariborski ravnatelj… (ime umaknilo NČR, op. NČR) storil samomor, 29. 11. 2014, svet24.si., kršili 17. , 12. in 23. člen kodeksa novinarjev Slovenije. Pritožnik opozarja, da vsa besedila na portalu niso več dostopna, zato pritožba velja le za tiste, ki mu jih je uspelo pridobiti in predložiti.

Po mnenju UO DNS so navedeni novinarji in odgovorni urednici Karmen Špacapan in Sonči Nered Čebašek v vseh navedenih prispevkih kršili 17. člen kodeksa, saj so z objavo video posnetka, fotografij iz posnetka, ostalih fotografij, animacije, ravnateljevega imena, lokacije, kjer naj bi bil posnetek narejen, natančnim nazivom delovnega mesta učiteljice, navedbo o zakonskem stanu in otrocih razkrili identiteto obeh vpletenih ter grobo posegli v njuno zasebnost. Ravnatelj in učiteljica na srednji šoli sta sicer javna uslužbenca, ki opravljata odgovorna poklica, zato je javnost do določene mere upravičena do informacij o njiju, a le tistih, ki bi lahko vplivale na opravljanje njunih poklicev. Vendar pa prizadeta posameznika po nobeni definiciji nista javni osebnosti. Posega v zasebnost v tem primeru ni mogoče upravičiti. Intimen odnos dveh posameznikov sodi v najožji krog zasebnosti, zelo težko bi našli razlog ali javni interes, ki bi v takšnem primeru dovoljeval poseg v njuno intimo. Novinarji in urednici so z odločitvijo, da bodo o posnetku sploh poročali, kršili 17. člen kodeksa. Z nadaljnjimi odločitvami, da bodo poročali na takšen način – z objavo posnetka, obnavljanjem zgodbe, objavo fotografij iz posnetka in drugih fotografij prizadetih ter lokacije dogajanja, ne da bi vsaj poskušali zakriti identiteto prizadetih, senzacionalistično, z nekritičnim vpletanjem izjav – morda celo mladoletnih dijakov, pa so s kršitvami nadaljevali.

V prispevku Vroči posnetki: dokazi ju postavljajo na laž, 24. 11. 2014, Svet24.si in Svet24, so poleg fotografije spornega posnetka objavili še fotografijo ravnatelja in učiteljice s »šolskega izleta«, na kateri sta oba prepoznavna. O senzacionalističnih namenih medija v tem konkretnem prispevku priča tudi ponovna objava vseh fotografij in posnetka samega v prispevku o domnevni resničnosti ali neresničnosti izjav vpletenih. Zanje ni bilo nobenega profesionalno utemeljenega razloga več.

Novinarji in urednici naj bi kršili tudi 12. člen kodeksa, ki določa, da novinar ne sme uporabljati nedovoljenih načinov zbiranja podatkov. Posnetek so na nezakonit način sicer domnevno naredili dijaki, vendar pa so ga novinarji in urednici nekritično objavili v svojem mediju. Kodeks sicer res govori o nedovoljenem načinu zbiranja podatkov novinarja, vendar pa pritožnik meni, da je novinar prav tako odgovoren, ko podatke, za katere ve, da so pridobljeni na nedovoljen način, objavi kljub temu, da za objavo ni javnega interesa.

Novinar T. C. in odgovorna urednica Karmen Špacapan sta v prispevku Mariborski ravnatelj …(ime umaknilo NČR, op. NČR) storil samomor, 29. 11. 2014, svet24.si, kršila 23. člen kodeksa, saj sta o samomoru poročala, čeprav to ni bilo v javnem interesu. V prispevku je razkrita identiteta osebe, ki je storila samomor, ta oseba je ponovno povezana s spornim posnetkom z navedbo, «širši javnosti je postal znan po tem, ko je v javnost prišel posnetek spolnega odnosa na šoli«.

UO DNS sicer ne trdi, da mediji o konkretnem samomoru sploh ne bi smeli poročati, vendar na pieteten način in v skladu s kodeksom (brez razkrivanja identitete, s previdnim navajanjem okoliščin in vzrokov, brez navajanja metode in kraja dejanja), in le v primeru, če bi novinarji ob upoštevanju teh meril odpirali tudi relevantna družbena vprašanja.

Obe urednici, podpisana novinarja in avtorji, podpisani z inicialkami, na pritožbo niso odgovorili.

SKLEP:

Novinarja Gabrijel Toplak, Sašo Avramovič, avtorji podpisani z inicialkami R. T., P. R., M. J. in T. C. (vsi svet24.si in Svet24) ter odgovorni urednici portala svet24.si Karmen Špacapan in časopisa Svet24 Sonči Nered Čebašek so kršili 12., 17., in 23. člen Kodeksa novinarjev Slovenija.

Obrazložitev:

NČR meni, da so avtorji in uredništvo Sveta 24 in svet24.si z objavo imen fotografij, zapisov in spletnimi povezavami na sporni posnetek grobo posegli v zasebnost ravnatelja in učiteljice. Prav intimno življenje je tisti krog zasebnosti, ki je načeloma nedotakljiv, celo ko gre za javne osebnosti, kar oba prizadeta nista bila. Pojasnjevanje v prispevku, da sta prizadeta načela moralni zgled lika pedagoškega delavca, ko sta po objavi posnetka, ki ga je prevzel velik del medijev, lagala o tem, da bi šlo zanju, ne opravičuje posega v njuno zasebnost, saj ni bil v javnem interesu. V tem primeru pa celo ni šlo za en sam prispevek, ampak serijo, kjer so informacije, slike nadgrajevali z vedno novimi podatki, pri čemer so se novinarji zelo potrudili, da bi bila oba zares prepoznavna, saj so objavili celo fotografijo s »šolskega izleta« z jasno prepoznavnima obrazoma obeh pedagogov, če ju morda ljudje v prejšnjih prispevkih morda še niso prepoznali. Ko to ni zadostovalo za raztegovanje zgodbe v nova nadaljevanja, so celo objavili računalniško simulacijo dogodka, ki da je menda krožila po spletu. NČR v vsem tem prepoznava grob vdor v zasebnost obeh prizadetih, katerega edini namen je bilo senzacionalistično prikazovanje stvari, kar morda dviga naklado, prizadetim, nevajenim javne pozornosti, pa povzroči globoke duševne rane, zato je odločilo, da sta oba medija kršila 17. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Kljub temu, da novinarji niso sami uporabili skrite kamere, ampak so posnetek na skrivaj domnevno posneli dijaki, NČR ugotavlja, da so v uredništvu dobro vedeli, da je posnetek nastal na vprašljiv način. V takih primerih, pravi 12. člen kodeksa, mora novinar oziroma uredništvo bralcu, gledalcu ali poslušalcu pojasniti, v čem je informacija za javnost izrednega pomena, kar bi dovoljevalo tudi objavo takih informacij. Tega niso naredili, zato so prekršili tudi 12. člen kodeksa.

Kodeks novinarjev Slovenije v svojem 23. členu zelo natanko opredeljuje, kdaj in na kakšen način je poročanje o samomoru dopustno. Eno od pravil govori o tem, da je treba okoliščine in vzroke samomora navajati previdno. Namen tega določila je med drugim zaščititi zasebnost svojcev, ki jih ob boleči izgubi razkrivanje podrobnosti v medijih izpostavi javnemu pogledu tedaj, ko so zaradi žalovanja najbolj ranljivi. Svet 24 in svet24.si zahtevane pietetne previdnosti nista pokazala, zato sta v tem primeru kršila tudi 23. člen kodeksa.

Ker odgovorni urednici nista razkrili identitete novinarjev podpisanih z incialkami R. T., P. R., M. J. in T. C. (vsi svet24.si in Svet24), prevzemata odgovornost za očitane jim kršitve Kodeksa novinarjev Slovenije.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora
ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

Ločeno mnenje Nade Ravter

Svet24 in svet24.si nista kršila 12. člena kodeksa, saj gre pri večinski odločitvi NČR po mojem prepričanju za napačno razumevanje tega člena, ki se glasi:
Novinar ne sme uporabljati nedovoljenih načinov zbiranja podatkov. Če informacij, ki so za javnost izrednega pomena, ni mogoče pridobiti drugače, mora svoje ravnanje in razloge zanj predstaviti javnosti.

Medij ni pridobil informacije na nedovoljen način oziroma je sploh ni pridobil sam oz. njegovi novinarji in v pridobivanju informacije tudi ni sodeloval, ampak jo je le povzel, saj je bila v medijih in na spletu prisotna že ves dan. Na nedovoljen način je informacijo pridobil tisti, ki jo je posnel.

Kršitev 12. člena bi lahko NČR ugotovilo le, če bi se ta glasil »Novinar ne sme uporabljati nedovoljenih načinov zbiranja podatkov ali podatkov, zbranih na nedovoljeni način.« Le v tem primeru bi šlo nedvomno za kršitev.

V Ljubljani, 31. marca 2015

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča