UO DNS proti novinarju z inicialkama N. J. in odgovornemu uredniku spletnega medija moskisvet.com Pavlu Vrabcu


Stališče Novinarskega častnega razsodišča DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Ranka Ivelja (predsednica), Gojko Bervar (podpredsednik), Davorin Koron, Nada Ravter, Jernej Rovšek, Neža Kogovšek Šalamon, Uroš Gramc, Mario Belovič in Nina Jerman (člani), je na seji 24. februarja 2015 v primeru Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije (UO DNS) proti novinarju z inicialkama N. J. in odgovornemu uredniku spletnega medija moskisvet.com Pavlu Vrabcu, ugotovilo, da sta novinar in urednik kršila Kodeks novinarjev Slovenije. Nada Ravter je glasovala proti in zapisala ločeno mnenje glede kršitve 12. člena.


Primer: UO DNS proti novinarju z inicialkama N. J. in odgovornemu uredniku spletnega medija moskisvet.com Pavlu Vrabcu

Na spletni strani moskisvet.com je bil 22. novembra 2014 objavljen prispevek z naslovom Seks na mariborski šoli: Roka in prstani izdajajo učiteljico?, v katerem sta po mnenju pritožnika UO DNS novinar N. J. in odgovorni urednik Pavel Vrabec kršila 17. in 12. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

UO DNS meni, da sta avtor N. J. in odgovorni urednik portala Pavel Vrabec kršila 17. člen kodeksa z objavo fotografije ravnatelja in učiteljice (fotografije kot izvzetega dela posnetka spolnega akta, ki je bil objavljen na spletu), z objavo še druge fotografije z nekega drugega dogodka (s podpisom: ”… v katerem sta domnevna akterja v povsem drugačni vlogi in oblečena”) in z vsebino prispevka. V tekstu je zapisano, da naj bi »dijaki v objektiv fotoaparata ujeli ravnatelja med oralnim zadovoljevanjem profesorice” in da naj bi šlo «za vročo avanturo ravnatelja srednje (…) šole in učiteljice (…) v šolskem kabinetu«. S tem sta po mnenju pritožnika novinar in urednik grobo posegla v zasebnost ravnatelja in učiteljice.

Čeprav sta ravnatelj in učiteljica na šoli javna uslužbenca, ki opravljata družbeno odgovorni vlogi, z nobenega vidika nista javni osebnosti. Poseg v zasebnost z vidika javnega interesa tako po mnenju pritožnika ni niti dopusten niti upravičen. Čeprav posameznikov z eksplicitno navedbo imen in priimkov sicer ne razkrijejo, sta po mnenju pritožnika oba posameznika v lokalnem in širšem okolju prepoznavna že z navajanjem njunih funkcij in šole. Poleg tega sta oba prepoznavna na drugi fotografiji, ob t. i. drugi priložnosti, «ko sta oblečena«, dodaja pritožnik.

Z ugibanjem, da prstani na roki »izdajajo učiteljico«, in z umeščanjem mariborskega dogodka v širši kontekst (ob prispevku na moskisvet.com se pojavljajo podobni primeri v svetu) učiteljico avtorji posredno dodatno oblatijo, je prepričan pritožnik.
Čeprav so ob prispevku objavili še izjavo ravnatelja (iz oddaje Svet na Kanalu A, na katerega se sklicujejo tudi v tekstu) in je ravnatelj torej imel možnost podati svoj vidik (a kot obrambo po blatenju), celotna slikovna in tekstovna objava ne spreminja dejstva, da je bil poseg v zasebnost dveh anonimnih posameznikov povsem nedopusten in nesprejemljiv, navaja pritožnik.

Novinar in urednik sta po oceni pritožnika kršila tudi 12. člen kodeksa, po katerem novinar ne sme uporabljati nedovoljenih načinov zbiranja podatkov. Posnetek so namreč na spletu objavili dijaki, kar sicer medij navaja. Vendar se v nobenem primeru ne more ograditi od lastne odgovornosti objavljanja fotografije, vzete iz posnetka, zgolj s pojasnilom, da je »video pristal na spletu.«

Omenjeni prispevek na portalu moskisvet.com, ki ga je pritožnik priložil NČR, je bil kasneje izbrisan.

Novinar N. J. in odgovorni urednik Pavel Vrabec na pritožbo UO DNS nista odgovorila.

SKLEP:

Novinar N. J. in odgovorni urednik portala moskisvet.com Pavel Vrabec sta kršila 17. in 12. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev:

Objava prispevka z naslovom Seks na mariborski šoli: Roka in prstani izdajajo učiteljico? po oceni NČR pomeni grob poseg v zasebnost ravnatelja in učiteljice na mariborski šoli. Četudi njuni imeni nista omenjeni, NČR ugotavlja, da sta z navedbo njunih funkcij in šole, povrh pa še z dodatno fotografijo obeh ob drugi priložnosti, prepoznavna v ožjem in širšem okolju. NČR se strinja z mnenjem pritožnika, da objava prispevka ne glede na funkciji ravnatelja in učiteljice ni v javnem interesu. To, da je bil prispevek kasneje s spleta umaknjen, ne spremeni dejstva, da je posegel v zasebnost ravnatelja in učiteljice. NČR ugotavlja, da sta novinar in urednik zato kršila 17. člen kodeksa.

Prav tako sta kršila 12. člen kodeksa. Fotografija je bila posneta na nedovoljen način. Čeprav naj bi bili avtorji posnetka dijaki, ki so ga potem objavili na spletu, to novinarja in urednika ne odvezuje odgovornosti pri objavljanju podatkov (v konkretnem primeru posnetka), pridobljenih na nedovoljen način. Po 12. členu kodeksa bi moral novinar javnosti pojasniti, zakaj je uporabil posnetke, pridobljene na nedovoljen način.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli od udeležencev v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

Ločeno mnenje Nade Ravter

Medij moskisvet.com ni kršil 12. člena kodeksa, saj gre pri večinski odločitvi NČR po mojem prepričanju za napačno razumevanje tega člena, ki se glasi:
Novinar ne sme uporabljati nedovoljenih načinov zbiranja podatkov. Če informacij, ki so za javnost izrednega pomena, ni mogoče pridobiti drugače, mora svoje ravnanje in razloge zanj predstaviti javnosti.
Medij ni pridobil informacije na nedovoljen način oziroma je sploh ni pridobil sam oz. njegovi novinarji in v pridobivanju informacije tudi ni sodeloval, ampak jo je na portalu le povzel, saj je bila v medijih in na spletu prisotna že ves dan. Na nedovoljen način je informacijo pridobil tisti, ki jo je posnel.
Kršitev 12. člena bi lahko NČR ugotovilo le, če bi se ta glasil »Novinar ne sme uporabljati nedovoljenih načinov zbiranja podatkov ali podatkov, zbranih na nedovoljeni način.« Le v tem primeru bi šlo nedvomno za kršitev.

V Ljubljani, 31. marca 2015

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča