Janez Kurbus proti Dejanu Karbi in Romani Dobnikar Šeruga (Delo)

Razsodbo v primeru Janez Kurbus proti Dejanu Karbi in Romani Dobnikar Šeruga (Delo) objavljamo po zaključenih sodnih postopkih, zaradi katerih je bila odločitev NČR v skladu s Pravilnkom o delu NČR, zamrznjena.


Razsodba NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Ranka Ivelja (predsednica), Gojko Bervar (podpredsednik), Lea Širok, Alma M. Sedlar, Nina Jerman, Neža Kogovšek Šalamon, Davorin Koron in Vasja Jager (člani), je na seji 16. januarja 2013 v primeru Janez Kurbus proti Dejanu Karbi in Romani Dobnikar Šeruga, Delo, ugotovilo, da novinar in urednica nista kršila Kodeksa novinarjev Slovenije.


Primer: Janez Kurbus proti Dejanu Karbi in Romani Dobnikar Šeruga (Delo)

Janez Kurbus, urednik Radia Slovenske Gorice novinarju Dela Dejanu Karbi in nekdanji urednici Romani Dobnikar Šeruga očita kršitev 1., 3., 10. in 15. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

1. člen KNS (Novinar mora preverjati točnost zbranih podatkov in se izogibati napakam.) naj bi novinar v članku Peter S. upa, da bo Rode privolil v test očetovstva (Delo, 28. 8. 2012) kršil z navedbo “Delo je s pomočjo številnih virov, tudi iz vrst klerikov, odkrilo identično zgodbo, le da ima namesto Urana v njej glavno vlogo Franc Rode”.
Novinar naj bi kodeks kršil, ker navedeni zgodbi po mnenju pritožnika “nikakor nista identični” in “tega novinar ne more trditi vnaprej in brez slehernih dokazov”. Novinar bi se po pritožnikovem mnenju napaki lahko izognil, če zgodbe “ne bi uvedel kot svoje oz. Delovo odkritje identične zgodbe”, temveč bi zapisal, da sledi govoricam, ki jih lahko preveri samo z javno objavo, ker se kardinal na zastavljena vprašanja ne odziva.

3. člen KNS (Novinar mora pri objavljanju informacij, ki vsebujejo hude obtožbe, pridobiti odziv tistih, ki jih te informacije zadevajo, praviloma v istem prispevku, sicer pa takoj, ko je to mogoče.) in 1. člen (…novinar mora svoje napake – četudi nenamerne – priznati in popraviti) naj bi novinar kršil z več članki oziroma z “vsemi zapisi v zvezi z obravnavano temo”, saj da so rezultati analize na uglednem inštitutu pokazali, da so bili vsi zapisi plod sledenja govoricam. Pritožnik novinarju in urednici očita, češ da ob seriji zapisov ni mogoče zaslediti, da so pri Delu kardinalu ponudili, naj pove svojo plat zgodbe. 1. člen KNS naj bi novinar z objavami prispevkov kršil, ker napake ni priznal in se ni opravičil.

15. člen KNS (ki zahteva ločevanje članka od komentarja) naj bi novinar v članku Peter S. upa, da bo Rode privolil v test očetovstva, kršil z navedbo: “Peter se tudi strinja z objavo svoje fotografije, ki, mimogrede, kaže na precejšnjo podobnost med njima.” Novinar naj bi kodeks kršil, ker naj bi bilo iz te navedbe mogoče razbrati, da sta si po mnenju novinarja Peter S. in kardinal Rode podobna, vendar pa je to le subjektivna ocena pisca, kar po pritožnikovem mnenju še dodatno poudarja izraz “mimogrede”. Osebni pogled novinarja je po pritožnikovem mnenju subjektiven pogled,“ v tem pa je – tako pritožnik – tudi bistvo ločitve komentarja od poročila.

10. člen KNS (Montaža, napovedi, naslovi in podnaslovi ne smejo potvarjati vsebine) naj bi novinar kršil z naslovom v članku “Rode me je zapustil, ker sem neizobražena”, objavljenem v Delu 28. 8. 2012. Po mnenju pritožnika je v času prijateljevanja s Tanjo B. S. Franc Rode že bil duhovnik, zato je enako verjetna domneva, da je “Tanjo B. zapustil, ker je že bil zavezan celibatu”. Naslov oziroma izbira dela izjave za naslov po oceni pritožnika kaže na senzacionalizem in zlonamernost v prikazovanju značaja kardinala.

Novinar je na pritožbo odgovoril. Urednica na pritožbo ni odgovorila.

Novinar Dejan Karba v kratkem odgovoru pojasnjuje, da so v zapisih o domnevnem očetovstvu “spremljali do razpleta zgodbo o človeku, ki je od nedvomno javne osebe, kardinala Franca Rodeta želel privolitev v test očetovstva. Peter S. je razpolagal z informacijo o tem, da naj bi bil njegov biološki oče kardinal Rode, kar so za naš mikrofon potrdili tudi njegovi svojci in njegova mama Tanja Breda S.” Novinar še pojasnjuje, da se do rezultata testa DNK v Delu niso opredeljevali in v celoti zavrača očitke pritožnika kot neutemeljene.

SKLEP:

Novinar in urednica nista kršila 1., 3., 10. in 15. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

OBRAZLOŽITEV:

S trditvijo, da sta zgodbi Alojza Urana in Franca Rodeta identični, novinar ni kršil 1. člena. Novinar je v uvodu k članku namreč zapisal, da se, odkar je upokojenega ljubljanskega nadškofa Urana doletela kazen Vatikana “zaradi domneve o njegovem očetovstvu, ni oglasil nihče od njegovih potomcev. Tudi nobena ženska ni nakazala, da bi bila z monsinjorjem kdaj v ljubezenskem razmerju”, ter dodal, da je “Delo s pomočjo številnih virov (…) odkrilo identično zgodbo, le da ima namesto Urana v njej glavno vlogo kardinal Franc Rode”. Po oceni NČR je novinar v tem delu članka navedel le to, da so identične obtožbe, ki so doletele tako Alojza Urana kot Franca Rodeta, obenem pa je dal z zapisom dovolj jasno vedeti, da so obtožbe, ki so doletele oba navedena, nedokazane.

Tretjega člena KNS novinar ni kršil, saj je že v prvem od člankov, ki so predmet pritožbe (Peter S. upa, da bo Rode privolil v test očetovstva), in pozneje še večkrat, navedel, da se kardinal Franc Rode kljub večkratnim prošnjam za pogovor z novinarjem ni hotel sestati. Novinarju je sicer ponudil, da pride na pogovor v Rim, za kar pa se uredništvo ni odločilo. Novinar je v članku navedel še, da kardinal Rode ni odgovarjal na vprašanja, ki so mu jih z Dela poslali po elektronski pošti, da pa jim je napovedal kazenski pregon. Novinar je torej obtožbe poskušal preveriti pri tistemu, na kogar so se nanašale, vendar se kardinal Rode po navedbah novinarja na njegove prošnje ni odzival. Novinar je bralcem v članku natančno pojasnil potek poskusa pridobitve odziva kardinala.

Desetega člena KNS novinar z naslovom članka ni kršil, saj ne gre za njegovo trditev, ampak je za naslov zgolj uporabil citat sogovornice Tanje Brede S., ki naj bi po navedbah v članku v pogovoru z novinarjem med drugim dejala, da naj bi jo Rode “zapustil zaradi tega, ker da sem premalo intelektualna, premalo izobražena”. Novinar je za naslov članka uporabil citat sogovornice, zato mu ni mogoče očitati, da je z navedenim naslovom, ki ne more zajeti vseh vidikov, potvarjal vsebino.

Petnajstega člena KNS novinar po oceni NČR ni kršil, saj je le podal oceno primerjave objavljenih fotografij kardinala Rodeta in Petra S. Fotografiji sta bili objavljeni hkrati s člankom, zato so imeli bralci možnost, da si sami ustvarijo svoje mnenje. Za oba omenjena je v enem od člankov (“Rode me je zapustil, ker sem neizobražena”), objavljenem isti dan, torej 28. 8. 2012, tudi mati Petra S. dejala, da “sta si v oči in nos res podobna …”.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeležence v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 8. junija 2015

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča