Leo Oblak proti novinarki Dnevnika Mojci Furlan-Rus


Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Ranka Ivelja (predsednica), Gojko Bervar (podpredsednik), Davorin Koron, Mario Belovič, Uroš Gramc in Jernej Rovšek (člani), je na seji 19. maja 2015 v primeru Leo Oblak proti novinarki Dnevnika Mojci Furlan-Rus ugotovilo, da novinarka ni kršila Kodeksa novinarjev Slovenije (v nadaljevanju kodeksa).


Primer: Leo Oblak proti novinarki Dnevnika Mojci Furlan-Rus

Leo Oblak (v nadaljevanju pritožnik) novinarki Furlan-Rus očita, da je v članku z naslovom »Ovadba kot osebno maščevanje«, objavljenem 22. 1. 2015 na spletni strani Dnevnika kršila 1. in 3. člen kodeksa.

3. člen kodeksa naj bi novinarka kršila z objavo navedbe obtoženega Vladimirja Voduška na sodni obravnavi, da »ga je lastnik Infoneta Medie Leo Oblak prevaral (šlo je za klasično poslovno goljufijo)«. S to izjavo je izrečena huda obtožba, ki ga prikazuje kot prevaranta in goljufa, trdi pritožnik, kodeks pa je bil kršen, ker novinarka od njega niti ni poskušala pridobiti odziva, kar je ena temeljnih nalog novinarja, katere namen je zaščita osebnosti in ugleda šibkejšega subjekta.

Kršitev 1. in 3. člena kodeksa naj bi bila po oceni pritožnika storjena z objavo Voduškove trditve »in mu prodal firmo, ki je bila že takrat zrela za stečaj.« Tudi to je po oceni pritožnika huda obtožba, na katero novinarka pri njem ni pridobila ali poskušala pridobiti odziva, morala pa bi preveriti tudi točnost informacij. Ker obojega ni storila, je po oceni pritožnika kršila oba navedena člena kodeksa.

Novinarka je na obtožbe pritožnika odgovorila, zavrača jih kot neutemeljene. Glede prve očitane kršitve novinarka odgovarja, da je pritožnik v pritožbi izpustil del začetnega stavka »dejal je«, iz katerega je nedvomno razvidno, da je sporna izjava »ga je lastnik Infoneta Medie Leo Oblak prevaral (šlo je za klasično poslovno goljufijo)« dobesedni citat Vladimirja Voduška. Tudi pri očitani kršitvi 1. in 3. člena kodeksa, domnevno storjeni z objavo »in mu prodal firmo, ki je bila že takrat zrela za stečaj«, novinarka odgovarja, da pri tem ne gre za njene navedbe, temveč za dobesedni citat Voduškove izjave. Resničnosti izrečenih dejstev na sodni obravnavi ne preverja novinar, temveč sodnik, dodaja novinarka. Če bi obveljala pritožnikova zahteva, da mora novinar pridobiti odziv vsake v zagovoru omenjene izjave, bi bilo poročanje s sodišča nemogoče.

SKLEP:

Mojca Furlan-Rus ni kršila 1. in 3. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev:

Novinarka Mojca Furlan-Rus je za pritožnika sporne navedbe, s katerimi naj bi kršila kodeks, povzela v obliki novinarskega poročila z javne sodne obravnave. Navedbe so, česar ne oporeka niti pritožnik, v celoti izjave obtoženca v zadevi Vladimirja Voduška, ki sam odgovarja za njihovo točnost, zato novinarka po mnenju NČR ni kršila 1. člena kodeksa.
Novinarka je zgolj poročala o poteku sojenja. V praksi takšnega poročanja pa ni običajno niti predpisano, da bi novinar, ki le poroča o izjavah obtožencev in prič na sodnih obravnavah, pridobival odzive tistih, na katerih račun izjave letijo, saj to v praksi zelo pogosto ni mogoče. NČR se strinja z novinarko, da bi bilo poročanja s sodišča, če bi obveljalo stališče pritožnika, da mora novinar pridobiti odziv vsake v zagovoru omenjene izjave, povsem onemogočeno, zato meni, da novinarka ni kršila 3. člena kodeksa.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 2. junija 2015

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča