Zavržba pritožbe Boruta Ambrožiča proti Tomažu Klipštetru (Dnevnik)

Novinarsko častno razsodišče je na seji 2. septembra 2015 obravnavalo pritožbo Boruta ambrožiča proti novinarju Dnevnika Tomažu Klipštetru in ugotovilo, da je v skladu s Pravilnikom o delu NČR ne more obravnavati. Pravilnik namreč zahteva, da mora biti predlog za začetek postopka pred NČR vložen najpozneje 45 dni po dogodku, za katerega predlagatelj meni, da sodi med primere neetičnega ravnanja novinarja. Novinarsko častno razsodišče je predlog za obravnavo domnevnih kršitev kodeksa po elektronski pošti prejelo 15. julija 2015, ko je bil tudi poslan, kar je 53 dni od objave domnevno spornega prispevka (23. maja 2015). Ker pritožnik vloge ni oddal v za to predpisanem roku, jo je NČR v skladu s Pravilnikom o delu NČR zavrglo.

10. člen

Pritožba za začetek postopka pred NČR mora biti poslana po fizični ali elektronski pošti najpozneje 45 dni po dogodku, za katerega pritožnik meni, da sodi med primere neetičnega ravnanja novinarja ali drugega avtorja uredniških vsebin. Rok začne teči prvi dan po dogodku, od katerega se računa, konča pa se z iztekom zadnjega dneva. Če zadnji dan roka sovpada z dela prostim dnevom, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.