Zavržba pritožbe Draga Vogrinčiča proti Nini Krajčinovič in uredništvu Dela

Novinarsko častno razsodišče (NČR) je 13. 10. 2015 prejelo pritožbo Draga Vogrinčiča, ki novinarki Dela Nini Krajčinovič in uredništvu Dela v prispevku z naslovom “Za običajne ljudi gre”, ki je bil 9. 9. 2015 objavljen v časopisu Delo, očita kršenje Kodeksa novinarjev Slovenije.
Razsodišče je 10. 11. 2015 obravnavalo vašo pritožbo in ugotovilo, da ni popolna, zato je pritožnika pozvalo, da jo dopolni. Ker pritožbe v roku ni dopolnil, jo je razsodišče zavrglo.