Tatjana Kozel proti novinarju Slovenskih novic Alešu Andloviču

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Gojko Bervar (predsednik), Davorin Koron, Tatjana Pirc, Sonja Merljak Zdovc, Neva Železnik, Katarina Vučko, Davorin Koron, Jernej Rovšek, Nina Jerman, Anja Gorenc (člani), je na seji 5. januarja 2016 v primeru Tatjana Kozel proti novinarju Slovenskih novic Alešu Andloviču, ugotovilo, da je novinar kršil Kodeks novinarjev Slovenije. Ranka Ivelja je glasovala proti stališču.

Primer: Tatjana Kozel proti novinarju Slovenskih novic Alešu Andloviču

Tatjana Kozel se je pritožila na članek z naslovom Umoril dedka in tudi že izpuščen iz psihiatrije, ki je bil objavljen 10. 12. 2014 v Slovenskih novicah. Pritožnica novinarju Alešu Andloviču očita kršitev 1., 2., 10. ,14. ,17. ,19. in 22. člena Kodeksa novinarjev Slovenije (v nadaljevanju Kodeksa).

Novinar je po mnenju pritožnice kršil 1. člen Kodeksa z zapisom: »Večkrat imam halucinacije. Slišim glasove, ki mi govorijo, da sem veteran vojne za Čečenijo. Šestindvajsetkrat sem bil že klinično mrtev, od tega petkrat v mariborski bolnišnici. Bojim se odpreti revije, ker me je strah, da bodo ljudje s fotografij postali živi, je razlagal Kozel, ko se je branil, zakaj se je avgusta 2009 z nožem v rokah spravil na svojega takrat 81-letnega dedka Jožefa Kozela.« Pritožnica zatrjuje, da je novinar izjavo pripisal Sebastijanu Kozelu, ki da tega ni izrekel. Isti novinar je v članku, ki je bil 30. 8. 2011 objavljen v Slovenskih novicah, isto izjavo pripisal bratu Sebastijana Simonu Kozelu. Pritožnica novinarju očita tudi kršitev 2. člena Kodeksa. Po njenem mnenju je kršen z zapisom: »Tudi njega so na sojenju razglasili za neprištevnega in ga vtaknili na zdravljenje na psihiatrijo.« Novinar je po mnenju pritožnice kršil 10. člen Kodeksa. Zatrjuje, da naslov članka »Umoril dedka in tudi že izpuščen iz psihiatrije« potvarja vsebino. Pritožnica meni, da je novinar kršil 10. člen tudi z zapisom v rdečem oblačku: »Bojim se odpreti revije, ker me je strah, da bodo ljudje s fotografij postali živi,« katerega puščica kaže na fotografijo Sebastijana Kozela. S tem naj bi novinar pripisal izjavo fotografirani osebi, ki je, poudarja pritožnica, ni izrekla. Pritožnica novinarju očita kršitev 14. člena Kodeksa: meni, da so bile osebe fotografirane brez privolitve. Prav tako mu očita kršitev 17. člena, ki da je kršen z objavo informacij in fotografij oseb ter z zapisom: »Razkrivamo pa, da se je med domače vrnil 33-letni Sebastijan Kozel, ki je v Košaškem dolu pri Mariboru leta 2009 umoril svojega dedka. Tudi njega so na sojenju razglasili za neprištevnega in ga vtaknili na zdravljenje na psihiatrijo. Toda izvedeli smo, da je Kozel od februarja letos na prostosti. Komisija ga je namreč po vsega štirih letih in štirih mesecih ocenila za dovolj zdravega, da se vrne med ljudi.« Pritožnica novinarju očita kršitev 19. člena Kodeksa, saj da ni pokazal nikakršne obzirnosti pri poročanju o družinski tragediji in objavi fotografij oseb, za katere je sodišče presodilo, da so v času kaznivega dejanja imele duševno motnjo. Po mnenju pritožnice je novinar kršil tudi 22. člen Kodeksa, saj je v opisanem članku šlo za družinsko tragedijo, pri čemer, poudarja, nobena od žrtev ali udeležencev tragedije ni dala soglasja za razkritje identitete.

Novinar na očitane kršitve ni odgovoril.

SKLEP:

Novinar je kršil 1. in 19. člen Kodeksa novinarjev Slovenije, ni pa kršil 2., 10., 14., 17. in 22. člena.

Obrazložitev: Novinar je kršil 1. člen Kodeksa, ker je izjavo Simona Kozela napačno pripisal njegovemu bratu Sebastijanu Kozelu. NČR meni, da besedna zveza »vtakniti na zdravljenje na psihiatrijo« za prizadetega (ta ni oseba, ki je bila na psihiatriji) ni osebno žaljiva, zato novinar ni kršil 2. člena Kodeksa. Novinar ni kršil 10. člena Kodeksa, saj naslov ne potvarja vsebine članka. Med naslovom in osnovnim besedilom članka je povezava. Novinar z zapisom v rdečem oblačku: »Bojim se odpreti revije, ker me je strah, da bodo ljudje s fotografij postali živi,« katerega puščica kaže na fotografijo Sebastijana Kozela, ni kršil 10. člena Kodeksa. O kršitvi pripisane izjave osebi na fotografiji se je NČR izreklo že pri presojanju kršitve 1. člena Kodeksa. Novinar ni kršil 14. člena Kodeksa, saj NČR nima dokazil, da bi fotografirane osebe fotografiranju nasprotovale. NČR ocenjuje, da novinar z zapisom: »Razkrivamo pa, da se je med domače vrnil 33-letni Sebastijan Kozel, ki je v Košaškem dolu pri Mariboru leta 2009 umoril svojega dedka. Tudi njega so na sojenju razglasili za neprištevnega in ga vtaknili na zdravljenje na psihiatrijo. Toda izvedeli smo, da je Kozel od februarja letos na prostosti. Komisija ga je namreč po vsega štirih letih in štirih mesecih ocenila za dovolj zdravega, da se vrne med ljudi.«, ni kršil 17. člena Kodeksa. NČR ocenjuje, da je bilo poročanje o epilogu v zadevi Kozel v javnem interesu, ki je prevladal nad posegom v zasebnost članov družine Kozel. NČR meni, da se zaradi posebnih okoliščin primera (sorodstvene vezi) ni bilo mogoče izogniti razkritju identitete žrtev, zato novinar ni kšil 22. člena Kodeksa. Ker novinar pri poročanju o družinski tragediji, v katero so vpletene tudi hudo bolne osebe, predvsem s ponovnim podrobnim navajanjem okoliščin dogodka, ni pokazal potrebne obzirnosti, Decimalje po mnenju razsodišča kršil 19. člen Kodeksa.