Zavržba pritožbe Zmagoslava Šalamuna proti novinarki Štajerskega tednika Dženani Kmetec

Novinarsko častno razsodišče je 20. januarja 2016 (poslano 18. januarja 2016) prejelo pritožbo Zmagoslava Šalamuna (Pika, kreativne komunikacijske rešitve) zoper novinarko Štajerskega tednika Dženano Kmetec. Novinarsko častno razsodišče je na seji 19. januarja 2016 obravnavalo vlogo in ugotovilo, da je v skladu s Pravilnikom o delu NČR, ki je začel veljati 7. decembra 2015, ne more obravnavati. Pravilnik namreč zahteva, da mora biti predlog za začetek postopka pred NČR vložen najpozneje 30 dni po dogodku, za katerega predlagatelj meni, da sodi med primere neetičnega ravnanja novinarja. Pritožbo, ki se nanaša na članek objavljen 11. decembra 2015, je pritožnik razsodišču poslal 18. januarja 2016, kar pomeni 38 dni od objave. Ker vloge ni oddal v za to predpisanem roku, jo je NČR v skladu s Pravilnikom o delu NČR zavrglo.

11. člen
Pritožba za začetek postopka pred NČR mora biti poslana po fizični ali elektronski pošti najpozneje 30 dni po dogodku, za katerega pritožnik meni, da sodi med primere neetičnega ravnanja novinarja ali drugega avtorja uredniških vsebin. Rok začne teči prvi dan po dogodku, od katerega se računa, konča pa se z iztekom zadnjega dneva. Če zadnji dan roka sovpade z dela prostim dnevom, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik. NČR mora odločiti, ali bo začelo postopek, najpozneje 30 dni po prejemu popolne pritožbe.