Leo Oblak, Infonet media d. d., proti spletnemu portalu www.vecer.com

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Gojko Bervar (predsednik), Jernej Rovšek, Davorin Koron, Nina Jerman, Tatjana Pirc, Neva Železnik (člani), je na seji 9. februarja letos v primeru Leo Oblak, Infonet media d. d., proti spletnemu portalu www.vecer.com odločilo, da avtor prispevka Hišne preiskave pri Sazasu. Glasbeniki pa: Kriv je Leo Oblak ni kršil 1.,3. in 5. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Primer: Leo Oblak, Infonet media d. d., proti spletnemu portalu www.vecer.com

Pritožnik Leo Oblak, Infonet media d.d., je zapisal, da je 9. decembra leta 2015 portal www.vecer.com objavil članek neznanega avtorja z naslovom Hišne preiskave pri Sazasu. Glasbeniki pa: Kriv je Leo Oblak. Avtor v članku piše o hišnih preiskavah na šestih lokacijah na območju ljubljanske, kranjske in celjske policijske uprave, med drugim tudi na sedežu združenja SAZAS in na domu Matjaža Zupana. Med drugim v članku navaja: »Leo Oblak, ki prek svojih podjetij lastniško obvladuje največjo komercialno radijsko mrežo, je sistematični kršitelj avtorske pravice in neplačnik avtorskega nadomestila. Nezakonito uporablja zaščiten glasbeni repertoar tako slovenskih kot tujih avtorjev. In: največji neplačniki so tudi največji oglaševalci v slovenskem medijskem prostoru, ki plačujejo oglase tako radijskim postajam (trgu, ki ga obvladuje Leo Oblak) in komercialnim televizijskim postajam (Pro Plus).« Pritožnik zapiše, da je anonimni avtor kršil 1., 3. in 5. člen Kodeksa.

  • 1.člen Kodeksa naj bi novinar kršil, ker je v delu članka, ki se nanaša na Lea Oblaka, zapisal trditev, ki je ni preveril. Pritožnik trdi, da njegova podjetja niso sistematični kršitelji in neplačniki avtorskega nadomestila. Radijske postaje, katerih lastnik je, enkrat mesečno, na račun Sazasa, nakazujejo nadomestila za uporabo avtorskih del. S plačilom nadomestila je, na podlagi drugega odstavka 158. člena ZASP, avtorska pravica prenesena. Tako je napačna tudi trditev, da sem, zapiše pritožnik, kršitelj avtorske pravice. Osebno tako ali tako ne krši avtorske pravice, nadaljuje, saj ne nastopa in ne igra avtorskih del drugih avtorjev, radijske postaje, katerih solastnik je, pa tudi ne.
  • Anonimni avtor omenjenega članka naj bi kršil tudi 3. člen Kodeksa. Izjava, ki vsebuje hudo obtožbo, se glasi: »Leo Oblak, ki prek svojih podjetij lastniško obvladuje največjo komercialno radijsko mrežo, je sistematični kršitelj avtorske pravice in neplačnik avtorskega nadomestila. Nezakonito uporablja zaščiten glasbeni repertoar tako slovenskih kot tujih avtorjev.« Meni, da je to, da nekoga označiš za sistematičnega kršitelja in neplačnika, huda obtožba. Na to izjavo novinar ni pridobil njegovega odziva. Avtor je zgolj objavil trditve Sazasa in Sindikata avtorjev Slovenije.
  • Hkrati je po mnenju pritožnika avtor kršil tudi 5. člen Kodeksa, vendar pa v članku ne navede, da objavljene informacije niso potrjene ali preverjene.

Odgovor na pritožbo je napisala Katja Šeruga, odgovorna urednica Večera.

Obtožbe pritožnika Lea Oblaka glede prispevka, objavljenega na spletnemu portalu www.vecer.com z naslovom Hišne preiskave pri Sazasu. Glasbeniki pa: Kriv je Leo Oblak zavrača kot neutemeljene. Zapiše, da je pritožnik izpustil del članka in narekovaje, s čimer je bilo jasno označeno, da je to mnenje Sindikata glasbenikov Slovenije in ni mnenje novinarja, ni mnenje uredništva in ni mnenje medijske hiše Večer. Poudarja, da je to jasno razvidno iz celotnega prispevka kot tudi iz naslova. »Hišne preiskave pri Sazasu. Glasbeniki pa: Kriv je Leo Oblak.« Mnenje Sindikata glasbenikov Slovenije je povzeto po sporočilu za javnost, ki so ga dobili na elektronski naslov internet@vecer.com in ga prilagajo odgovoru. Za točnost navedb tako v celoti odgovarja Sindikat glasbenikov Slovenije in ne novinar spletnega uredništva Večer. Poleg tega je bil namen prispevka zgolj obvestiti javnost o hišnih preiskavah na Sazasu, kjer je mnenje Sindikata glasbenikov Slovenije eden od odzivov nanje, in nikakor ni bil namenjen razpravi o delu Sazasa in odkrivanju nesoglasij oziroma nesporazumov med Sazasom in pritožnikom Leonom Oblakom. Ker je dežurni novinar korektno navajal in citiral vir trditev, zapiše še Katja Šeruga, ne gre za kršitev niti 1., niti 3., niti 5. člena Kodeksa.

SKLEP:

Avtor prispevka ni kršil 1.in 5. člena Kodeksa, kršil pa je 3. člen. Ker odgovorna urednica Katja Šeruga ni razkrila identitete avtorja, odgovarja za kršitev 3. člena Kodeksa.

Obrazložitev: Člani in članice Novinarskega častnega razsodišča menimo, da avtor zapisa 9. decembra lani na spletni strani Večera ni kršil 1. člena Kodeksa novinarjev Slovenije, saj je objavil le mnenje Sindikata glasbenikov Slovenije, ga dal v narekovaj, svojega pa ni podal. Za točnost informacij po mnenju razsodišča sicer res odgovarja Sindikat glasbenikov Slovenije, ki je različnim medijem poslal omenjeno sporočilo za javnost. Vendar pa gre po mnenju NČR pri objavljenem za hude obtožbe, za katere bi novinar moral pridobiti odziv prizadetega, česar ni storil, zato je kršil 3. člen Kodeksa. Ker je novinar zapisal, od kod mu informacije, tudi ni kršil 5. člena.