Matej Gačnik proti Urošu Urbasu Planet siol.net

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Gojko Bervar (predsednik), Davorin Koron, Tatjana Pirc, Neva Železnik, Nina Jerman, Jernej Rovšek (člani), je na seji 9. februarja 2016 v primeru Matej Gačnik proti Urošu Urbasu Planet siol.net ugotovilo, da novinar ni kršil Kodeksa novinarjev Slovenije.

Primer: Matej Gačnik proti Urošu Urbasu Planet siol.net

Pritožnik Gačnik meni, da sta 8. januarja 2016 spletni portal Planet siol.net in s tem njegov odgovorni urednik Uroš Urbas kršila 10. člen Kodeksa novinarjev Slovenije1, ker je bil v širšem naslovu k sicer neoporečnemu članku dveh novinark Dobre tožilce je treba dobro plačati, a merila za učinkovitost tožilcev se ne da določiti, dodan tudi naslov Ali sta Ferlinc in Žgajnarjeva dobra tožilca?, na naslovni strani portala pa sta tudi portreta obeh tožilcev. Naslov naj bi vsebinsko napeljeval k sklepu, da bo novica obravnavala delo obeh omenjenih tožilcev, vendar tega v članku ni najti, saj ta zgolj opisuje predloge sprememb, dodani pa so trije komentarji pravnikov o spremembah ter povzetek sedanjega ocenjevanja tožilcev.

Uroš Urbas je na članek odgovoril. Najprej je podrobneje opisal temo članka, ki naj bi bil prvi v seriji prispevkov na temo ocenjevanja in vrednotenja dela tožilcev, potem ko je pravosodno ministrstvo napovedalo spremembe do sedaj fiksnega sistema plač. Članku so dodali tudi mnenja ljudi s tožilsko prakso (Boštjan Penko, Gorazd Fišer) ter mnenje profesorja prava in nekdanjega ustavnega sodnika Toneta Jerovška, ki so do takšne nove ureditve skeptični. Prispevek torej problematizira nagrajevanje tožilcev, kakršna sta Andrej Ferlinc in Blanka Žgajnar, po učinkovitosti ter odpira vprašanje, kako sploh opredeliti »učinkovitost«, ki naj bi bila podlaga za nagrajevanje. Po Urabsovem mnenju je prispevek dovolj informativen, da bralcu omogoči, da sam ugotovi, kaj pomeni, da določeni tožilec »dobro dela« in s tem daje bralcu vse potrebno za to, da si odgovori na vprašanje iz naslova.

SKLEP:

Uroš Urbas ni kršil 10. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev: NČR ugotavlja, da je portal Planet siol.net v konkretnem primeru z naslovom Ali sta Ferlinc in Žgajnarjeva dobra tožilca  z dejstvom, da se omenjena tožilca pozneje ne pojavljata v besedilu, lahko zmedel povprečnega bralca. Že zmerno pozoren bralec pa je lahko iz konteksta zlahka razbral, da sta Andrej Ferlinc in Barbara Žgajnar pravzaprav prispodoba za tožilce nasploh, še posebej pa za tiste, ki so v javnosti posebej izpostavljeni. Ali drugače: naslov, ki resda uporabi obe imeni za pritegnitev pozornosti k vsebini članka, sproža vprašanje, ali bi za dojemanje njihove uspešnosti v javnosti sprememba sistema z nagrajevanjem po učinkovitosti take tožilce postavila v drugačen položaj, oziroma ali bi spremenila tudi dojemanje javnosti o njihovi uspešnosti. NČR meni, da je izkazana svoboda pri oblikovanju tega naslova serije člankov dopustna, zato ni prepoznalo kršitve 10. člena.