Polka Boškovič proti Sebastjanu Jeretiču, odgovornemu uredniku spletnega portala Ekoper

Stališče Novinarskega častnega razsodišča DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Gojko Bervar (predsednik), Sonja Merljak Zdovc, Tatjana Pirc, Neva Železnik, Jernej Rovšek, Anja Gorenc in Katarina Vučko (člani), je na seji 19. januarja 2016 v primeru Polke Boškovič, ki jo zastopa Odvetniška družba Pirc Musar (pritožnica), proti uredniku spletnega portala Ekoper Sebastjanu Jeretiču ugotovilo, da je novinar kršil Kodeks novinarjev Slovenije.

Primer: Polka Boškovič proti Sebastjanu Jeretiču, odgovornemu uredniku spletnega portala Ekoper

Pritožnica v pritožbi z dne 18. 5. 2015, ki jo je vložila na NČR prek pooblaščene odvetnice Nataše Pirc Musar, uveljavlja kršitev 1. in 3. člena KNS zaradi članka » V sobotni izdaji Primorskih novic smo lahko prebrali prispevek o kriminalistični preiskavi sedmih osumljencev z naslovom ˝Med ovadenimi tudi notar˝«, ki je bil objavljen na spletnem portalu Ekoper 28. aprila 2015. Avtor članka je bil označen s kratico »KŽ«. Pritožnica navaja, da je avtor članka novinar David Presl, a ker urednik na pritožbo ni odgovoril in tako ni sporočil, kdo je avtor prispevka, NČR tega ne more potrditi, zato na podlagi 4. odstavka 2. člena Pravilnika o delu NČR kot odgovornega za članek šteje odgovornega urednika spletnega portala Sebastjana Jeretiča.

Članek na spletnem portalu se navezuje na članek v Primorskih novicah, objavljen 25. aprila 2015, vendar je dodal svoje navedbe, ki so po mnenju pritožnice netočne in za notarko Boškovič zlonamerne, žaljive in lažne. Novinar Primorskih novic je zapisal, da je med ovadenimi tudi eden od primorskih notarjev, avtor članka na spletnem portalu Ekoper pa je to novico netočno povzel, ko je zapisal, da naj bi bil to »koprski notar«. K temu so dodali: »Po neuradnih, a zanesljivih virih nam je uspelo izvedeti, da gre v primeru ovadenega notarja pravzaprav za notarko, in sicer za zloglasno koprsko notarko Polko Boškovič. Pri njej naj bi koprski kriminalisti opravili tudi hišno preiskavo.«. V nadaljevanju dodajajo, da »to ne bo prvi tovrstni postopek zoper koprsko notarko. V preteklosti je bila proti Boškovičevi že vložena ovadba, kjer ji je bilo očitano kaznivo dejanje ponarejanja uradnih listin, vse skupaj naj bi se odvijalo konec leta 2010 in v začetku leta 2011.«. Sledi opis, kako naj bi bilo to kaznivo dejanje storjeno, na koncu pa koprskim medijem postavljajo vprašanje, zakaj ne pišejo o tem oziroma o ovadeni koprski notarki, »eni od treh, ki jih Koper sploh premore, in kandidatki za županjo na zadnjih lokalnih volitvah«.

Pritožnica utemeljuje kršitev 1. člena kodeksa s tem, da avtor zapisa na spletnem portalu svojih navedb o tem, »da gre v primeru ovadenega notarja pravzaprav za notarko, in sicer za zloglasno koprsko notarko Polko Boškovič«, ni preveril pri tistih, ki razpolagajo s točnimi podatki, čeprav je navedel, da je informacije dobil pri »svojih neuradnih (a zanesljivih) virih«. Biti osumljen kaznivega dejanja je dejstvo, ki človeka v javnosti prikaže v izrazito negativni luči. Zato bi vsak novinar moral biti pri pisanju o osebah, ki naj bi storile kaznivo dejanje, izrazito previden in natančen pri preverjanju informacij. V prispevki so povsem napačne, po mnenju pritožnice celo lažne navedbe, da naj bi pri notarki Boškovičevi opravili tudi hišno preiskavo. Na te netočne navedbe je pritožnica portal Ekoper in odgovornega urednika Sebastjana Jeretiča opozorila v popravku, ki je sicer objavljen na spletni strani, vendar napake niso priznali in je niso popravili. Pritožnica smiselno uveljavlja kršitev 1. člena (čeprav to navaja kot kršitev 3. člena) tudi glede zgodbe, ki jo je novinar ob vsebini, ki jo je povzel od Primorskih novic, povzel od portala www.regionalobala.si. Ta portal je namreč 16. 9. 2014 objavil zgodbo pred lokalnimi županskimi volitvami v Kopru (ko je za županjo kandidirala tudi notarka Polka Bošković). Takrat je bila notarka ovadena za dogodek, ki se je zgodil v njeni pisarni v letih 2010 in v začetku leta 2011. Glede tega je res potekal predkazenski postopek, vendar v času objave članka notarka ni bila več ovadena in je bil postopek zoper njo končan. V tej zadevi je postala oškodovanka in ne ovadena. Novinar tega pred objavo ni preveril.

Kršitev 3. člena KNS pritožnica utemeljuje s tem, da novinar pred objavo na spletnem portalu pri notarki Boškovićevi ni preveril informacij o tem ali je res ovadena v zadevi, o kateri so pisale Primorske novice, ali je bila pri njej res opravljena hišna preiskava in kakšna je bila usoda ovadbe, o kateri je pisal portal Regionalobala v letu 2014. Obtožba o tem, da je nekdo osumljen in nato ovaden storitve kaznivega dejanja, pa je huda, groba informacija, ki pri bralcih vzbuja izrazito negativne občutke, še posebej, če gre za osebe, ki delujejo javno in opravljajo poklic, ki poudarja častnost. Zakon o notariatu namreč določa, da so notarji osebe javnega zaupanja.

SKLEP:

Odgovorni urednik spletnega portala Ekoper je kršil 1. in 3. člen KNS.

Obrazložitev: Razsodišče ugotavlja, da je urednik kršil kodeks, ker ni preveril trditve v zapisu, da gre pri ovadenemu notarju »pravzaprav za notarko, in sicer za zloglasno koprsko notarko Polko Boškovič«. Prav tako ni preveril zapisa na spletnem portalu, da naj bi koprski kriminalisti pri notarki opravili hišno preiskavo. Ker je Portal Ekoper  povzel zgodbo Regionalobala iz leta 2014, ki se nanaša na ovadbo glede dogodkov v letih 2010 in 20111, bi bilo v skladu s kodeksom novinarjev, da bi ob tem preverili, kakšna je bila usoda te ovadbe. Pritožnica navaja, da v času pisanja na portalu Ekoper ni bila več med ovadenimi. Avtor oziroma urednik napak tudi nista priznala in popravila (objavljen je le popravek, ki ga je medij v skladu z Zakonom o medijih objavil na zahtevo pritožnice; s tem  ni odvezan odgovornosti po kodeksu), zato razsodišče ugotavlja kršitev 1. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Zapis na spletnem portalu, da je notarka ovadena storitve kaznivega dejanja in da naj bi bila pri njej opravljena hišna preiskava, je nedvomno huda obtožba, še posebej ko gre za notarja, ki mora v skladu z zakonom uživati ugled v javnosti in zaupanje, zato bi urednik moral pridobiti odziv notarke. Razsodišče zato ugotavlja tudi kršitev 3. člena kodeksa.