Leo Oblak, Infonet media d.d., proti internetnemu portalu www.slovenskenovice.si

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Gojko Bervar (predsednik), Jelena Aščič (podpredsednica), Katarina Vučko, Sonja Merljak Zdovc, Davorin Koron, Anja Gorenc, Tatjana Pirc, Neva Železnik (člani), je na seji 23. februarja letos v primeru Leo Oblak, Infonet media d.d., proti internetnemu portalu www.slovenskenovice.si odločilo, da je avtor prispevka M. U. kršil Kodeks novinarjev Slovenije.

PRIMER: Leo Oblak, Infonet media d.d., proti internetnemu portalu www.slovenskenovice.si

Pritožnik Leo Oblak, Infonet media d.d. je zapisal, da je 9. decembra leta 2015 internetni portal www.slovenskenovice.si objavil članek avtorja M. U. z naslovom Preiskava na Sazasu maslo radijskega mogotca Lea Oblaka. Avtor v članku piše o hišnih preiskavah na šestih lokacijah na območju ljubljanske, kranjske in celjske policijske uprave, med drugim tudi na sedežu združenja SAZAS in na domu Matjaža Zupana. Med drugim v članku navaja: »Trdijo, da je Leo Oblak, ki prek svojih podjetij lastniško obvladuje največjo komercialno radijsko mrežo, sistematični kršitelj avtorske pravice in neplačnik avtorskega nadomestila. In še: največji neplačniki so tudi največji oglaševalci v slovenskem medijskem prostoru, ki plačujejo oglase tako radijskim postajam (trgu, ki ga obvladuje Leo Oblak) in komercialnim televizijskim postajam (Pro Plus).« Pritožnik zapiše, da so trditve neresnične in da bi moral avtor članka trditve preveriti. Novinar naj bi kršil 1., 3. in 5. člen Kodeksa.

1. člen Kodeksa zapoveduje preverjanje točnosti zbranih informacij. Pritožnik trdi, da novinar ni preveril točnosti zbranih informacij in se s tem ni izognil napakam. V delu, ki se nanaša na Lea Oblaka, je avtor zapisal trditev in teh informacij ni preveril. Neresnična trditev v članku, ki je novinar ni preveril, je:Trdijo, da je Leo Oblak, ki prek svojih podjetjih lastniško obvladuje največjo komercialno radijsko mrežo, sistematični kršitelj in neplačnik avtorskega nadomestila. Pritožnik trdi, da njegova podjetja niso sistematični kršitelji in neplačniki avtorskega nadomestila. Radijske postaje, katerih lastnik je, enkrat mesečno na račun Sazasa nakazujejo nadomestila za uporabo avtorskih del. S plačilom nadomestila je na podlagi drugega odstavka 158. člena ZASP avtorska pravica prenesena. Tako je napačna tudi trditev,  zapiše pritožnik, da je kršitelj avtorske pravice. Osebno tako ali tako ne krši avtorske pravice, nadaljuje, saj ne nastopa in ne igra avtorskih del drugih avtorjev, radijske postaje, katerih solastnik je, pa tudi ne.

M. U., novinar spletnega časopisa Slovenskih novic,  je po mnenju pritožnika kršil tudi 3. člen Kodeksa, ker pri objavljanju informacij, ki vsebujejo hude obtožbe, ni pridobil odzivov tistega, ki ga te informacije zadevajo. Izjava, ki vsebuje hudo obtožbo, je: Trdijo, da je Leo Oblak, ki prek svojih podjetij lastniško obvladuje največjo komercialno radijsko mrežo, sistematični kršitelj avtorske pravice in neplačnik avtorskega nadomestila. Avtor M. U. te trditve ni nikoli preveril pri pritožniku. Če nekoga označiš za sistematičnega kršitelja in neplačnika, trdi pritožnik, je to nesporno huda obtožba. Na to izjavo novinar ni pridobil njegovega odziva. Avtor je zgolj objavil trditve Sazasa in Sindikata avtorjev Slovenije.

Hkrati je po mnenju pritožnika avtor M. U. kršil tudi 5. člen Kodeksa, ki določa, da mora novinar, ko objavlja nepotrjene informacije, govorice ali ugibanja, na to opozoriti. Avtor pa v članku ne navede, da objavljene informacije niso potrjene ali preverjene.

Novinar oziroma odgovorni urednik nista odgovorila.

SKLEP:

Avtor prispevka M. U ni kršil 1. in 5. člena, je pa kršil 3. člen Kodeksa.

OBRAZLOŽITEV: Člani in članice Novinarskega častnega razsodišča menimo, da avtor M. U. zapisa, objavljenega 9. decembra lani na spletni strani Slovenskih novic, ni kršil 1. člena kodeksa, saj je priobčil le mnenje Sindikata glasbenikov Slovenije, ga dal v narekovaj, svojega pa ni podal. Ker je novinar zapisal, od kod mu informacije, tudi ni kršil 5. člena. Je pa M. U. kršil 3. člena Kodeksa. Za točnost informacij res odgovarja Sindikat glasbenikov Slovenije, ki je svoje obvestilo za javnost poslal različnim medijem in ga navaja tudi novinar. Toda glede na to, da gre za hude obtožbe, bi moral novinar pridobiti tudi odziv Lea Oblaka. Hudih obtožb namreč ne gre slepo prepisovati ali brez preverjanja povzemati po drugih medijih, posameznikih ali skupinah. Novinar mora pri objavljanju informacij, ki vsebujejo hude obtožbe, pridobiti odziv tistih, ki jih te informacije zadevajo, praviloma v istem prispevku, sicer pa takoj, ko je mogoče.