Zavržba pritožb Združenja Sazas in Matjaža Zupana

Novinarsko častno razsodišče je od 13. do 21. januarja 2016 od pritožnikov Matjaža Zupana, predsednika upravnega odbora Združenja SAZAS, zanj odvetniška pisarna Csipö in Kozamernik, in Združenja SAZAS, zanj direktor Blaž Rant, prejelo sledeče pritožbe:

– SAZAS in Matjaž Zupan proti Mitji Felcu (Delo)
– SAZAS in Matjaž Zupan proti neimenovanemu avtorju (TV Slovenija)
– SAZAS in Matjaž Zupan proti Tini Vovk (siol.net)
– SAZAS in Matjaž Zupan proti Petri Kerčmar in Mihi Kranjcu (POP TV)
– SAZAS in Matjaž Zupan proti avtorju vi/pa (STA)
– SAZAS in Matjaž Zupan proti avtorju STA/B.G. (24ur.com)
– SAZAS proti neimenovanemu avtorju oz. STA (primorske.si)
– SAZAS proti neimenovanemu avtorju (live.finance.si)
– SAZAS proti neimenovanemu avtorju oz. STA (vecer.si)
– SAZAS proti avtorju G.K. (MMC RTVS)
– SAZAS proti neimenovanemu avtorju oz. STA (regionalgoriska.si)
– SAZAS proti avtorju A.K. (slovenskenovice.si)
– SAZAS proti neimenovanemu avtorju oz. STA (regionalobala.si)
– SAZAS proti avtorju S.H.H., A.L. (zurnal24.si)
– SAZAS in Matjaž Zupan proti avtorju SS (SVET 24)
– SAZAS in Matjaž Zupan proti neimenovanemu avtorju (24ur.com)
– SAZAS in Matjaž Zupan proti Barbari Golub (POP TV)

Oba pritožnika sta na NČR naslovila 26 pritožb (pritožbi obeh pritožnikov zoper posamezen medij sta vsebinsko enaki) proti 15 različnim medijem. V skladu z 9. členom Pravilnika o delu NČR (Pravilnik), razsodišče zavrže pritožbo, če je v zadevi, ki je predmet pritožbe, začet postopek pri sodišču v Republiki Sloveniji. Pritožnik se v izjavi zaveže, da med postopkom pred NČR ne bo sprožal sodnih postopkov.

Ko je NČR novinarje in urednike v navedenih primerih pozvalo, da odgovorijo na domnevne kršitve Kodeksa novinarjev Slovenije, ki so jim bile očitane, je od nekaj medijskih hiš dobilo odgovor, da sta pritožnika zoper odgovorne urednike sprožila tožbe za objavo popravka. Pritožnika sta torej sprožala postopke na rednem sodišču, vendar o tem nista obvestila NČR, pa čeprav sta bila v skladu s Pravilnikom to dolžna storiti. Pritožnika sta šele na izrecno zahtevo NČR posredovala informacije, proti katerim medijem je bila vložena tožba za popravek.

Glede na to, da je določba o zavržbi pritožbe v Pravilniku nova, se je razsodišče ob pritožbah Združenja Sazas oziroma Matjaža Zupana prvič odločalo, ali je tudi tožba za popravek razlog za zavržbo pritožbe. Po tehtnem razmisleku se je razsodišče odločilo , da vložena tožba za objavo popravka ne vpliva na postopek in odločitev NČR na podlagi Kodeksa novinarjev Slovenije. Zato je razsodišče sklenilo pritožbe obravnavati, ne glede na vložene tožbe za objavo popravka.

Do 10. maja 2016 je NČR opravilo obravnave posameznih primerov in v nekaterih sprejelo odločitve, ki pa jih javno še ni objavilo, saj so se primeri navezovali drug na drugega. Na seji 10. maja je članica razsodišče obvestila, da naj bi v enem od primerov Matjaž Zupan zoper novinarja vložil zasebno tožbo za kaznivo dejanje, ki se preganja po zasebni tožbi. Informacijo smo preverili pri novinarju, ki jo je potrdil.

Pritožnik Matjaž Zupan je s tem ponovno zavestno kršil Pravilnik. Tako Matjaž Zupan kot Združenje SAZAS sta bila seznanjena z določbo 9. člena Pravilnika, saj je razsodišče od njiju zahtevalo izjavo, da zadeva, ki je predmet postopka pred NČR, ni v obravnavi pred rednim sodiščem, pa tudi, da do zaključka postopka ne bosta vložila predloga ali tožbe pri sodišču v Republiki Sloveniji. Zaradi kršitve 9. člena Pravilnika se je razsodišče odločilo, da zavrže ne le pritožbo o zadevi, v kateri je bila vložena zasebna tožba za kaznivo dejanje, temveč tudi vse preostale pritožbe Matjaža Zupana in Združenja SAZAS. Glede na to, da so pritožbe medsebojno vsebinsko povezane in so mediji v tem primeru povzemali drug drugega, bi namreč odločitev razsodišča v katerem koli primeru lahko vplivala na odločanje sodišča. NČR ne more zaupati ne Matjažu Zupanu ne Združenju SAZAS, kjer je Zupan predsednik upravnega odbora, da sodnega postopka nista ali ne bosta sprožila tudi v drugih primerih, ki sta jih naslovila na NČR, saj je NČR tudi v zadevnem primeru za vložitev zasebne tožbe izvedelo zgolj po naključju. Novinarsko častno razsodišče je z zavržbo pritožb preprečilo poskus izigravanja pravil in zlorabe razsodišča.