Alenka Žavbi Kunaver proti urednici na TV Medvode Silvani Knok

Stališče Novinarskega častnega razsodišča, skupnega organa DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Gojko Bervar (predsednik), Jelena Aščič (podpredsednica), Jernej Rovšek, Davorin Koron, Ranka Ivelja, Tatjana Pirc, Neva Železnik (člani), je na seji 26. aprila letos v primeru Alenka Žavbi Kunaver proti urednici na TV Medvode Silvani Knok sklenilo, da je urednica kršila Kodeks novinarjev Slovenije.

Primer: Alenka Žavbi Kunaver proti urednici na TV Medvode Silvani Knok

Alenka Žavbi Kunaver, občinska svetnica, je Novinarskemu častnemu razsodišču poslala pritožbo zaradi prispevka z naslovom Izgon iz stranke?, ki je bil objavljen na TV Medvode 25. februarja 2016. Novinarki očita kršitev 3. člena novinarskega kodeksa. V napovedi in prispevku je bilo skoraj v celoti objavljeno Sporočilo za javnost Lokalnega odbora SMC Medvode o tem, da so v odboru sprožili postopke za izključitev Alenke Žavbi Kunaver iz stranke SMC. Navedeni so bili tudi razlogi za to, med drugim: »… zaradi njenega neetičnega ravnanja, nespoštovanja vrednot SMC, njenih članov, vodstva ter neupoštevanja sklepov najvišjih organov stranke na lokalni ravni.« V prispevku so bili citirani tudi očitki, da Žavbi Kunaverjeva »deluje samovoljno in ne spoštuje sklepov vodstva in da brez posvetovanja vlaga pobude in predloge, podaja izjave za javnost, kritizira druge občinske svetnike, kakor tudi župana in da s svojimi dejanji do sedaj ni v ničemer prispevala k izboljšanju življenja v skupnosti, katerega predstavnica je.« V odpovedi prispevka je voditeljica povedala: »Žavbi Kunaverjevo pa bodo iz stranke očitno izključili. Če in ko, pa sledi še njena plat.«
Žavbi Kunaverjeva je urednici na TV Medvode Silvani Knok 3. marca 2016 poslala elektronsko sporočilo, v katerem je zapisala, da je pričakovala, da bo uredništvo pridobilo tudi njeno plat zgodbe. Urednica Knok ji je na to odgovorila, da so le objavili sporočilo za javnost, niso pa o tem poročali, in da ima Žavbi Kunaverjeva možnost zahtevati popravek navedb, če meni, da so bile te napačne. TV Medvode je stališče Žavbi Kunaverjeve objavilo 20. marca 2016, ko je poslala izjavo za javnost, v kateri je sporočila, da je Izvršni odbor SMC zavrnil vse očitke Lokalnega odbora SMC in da ima podporo stranke.
Alenka Žavbi Kunaver v pritožbi navaja, da je pričakovala, da bo novinarka preverila informacije pri njej ali pa vsaj naknadno objavila njeno plat zgodbe, vendar ji tega ni omogočila.

Urednica Silvana Knok je v odgovoru na pritožbo zapisala, da so objavili zgolj sporočilo za javnost, niso pa o tem poročali. Knokova je navedla, da je Žavbi Kunaverjeva v telefonskem pogovoru z direktorjem TV Medvode 29. februarja 2016 in v pogovoru s Knokovo 16. marca 2016 povedala, da zadeve ne bo komentirala, dokler ne bo o njeni morebitni izključitvi odločal Izvršni svet SMC.

SKLEP:

Silvana Knok je kršila 3. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev: Po mnenju NČR je Silvana Knok kršila 3. člen novinarskega kodeksa, ker v sporočilu za javnost, ki ga je TV Medvode objavila skoraj v celoti in v katerem so navedeni očitki in hude obtožbe na račun Alenke Žavbi Kunaver, ni pridobila njenega odziva. TV Medvode je objavo stališča občinske svetnice zavrnila tudi po njenem elektronskem pismu uredništvu; njeno izjavo za javnost je objavila šele mesec dni pozneje. Tak časovni zamik je nerazumljiv, saj bi morala TV Medvode stališče Žavbi Kunaverjeve poskušati objaviti takoj, v isti oddaji, kot je objavila stališče Lokalnega odbora SMC-ja, ali pa v naslednji oddaji, ne pa šele mesec dni pozneje. Argument urednice Silvane Knok, da so sporočilo za javnost Lokalnega odbora SMC zgolj objavili, niso pa o dogajanju znotraj stranke na lokalni ravni poročali, ni sprejemljiv. Ne glede na to, da je šlo za objavo sporočila za javnost, bi morala novinarka poiskati odziv prizadete.