Irena Prodan proti novinarju Primorskih novic Danijelu Ceku

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Gojko Bervar (predsednik), Jelena Aščić (podpredsednica), Davorin Koron, Neva Železnik, Jernej Rovšek, Ranka Ivelja, Anja Gorenc, Katarina Vučko (člani), je na seji 6. septembra 2016 v primeru, Irena Prodan proti novinarju Primorskih novic Danijelu Ceku sklenilo, da novinar ni kršil Kodeksa novinarjev Slovenije.

Primer: Irena Prodan proti novinarju Primorskih novic Danijelu Ceku

Pritožnica Irena Prodan meni, da je novinar Daniel Cek kršil kodeks v članku z naslovom Klokočovnika je ovadil Alojz Pečan, ki je bil v Primorskih novicah objavljen 9. julija 2015, kršil Kodeks novinarjev Slovenije.

Članek se nanaša na sojenje o spornih poslih med izolsko občino in podjetju Marvas ter obnovo hiše in kopalnice brata nekdanjega izolskega župana Tomislava Klokočovnika.

Pritožbe Prodanove pa se nanašajo na zapis v članku, kjer je novinar citiral Majdo Rupnik, ki je v izolski občinski upravi pol leta skrbela za naložbe. Ta je dejala: »Irena Prodan je morda edina vedela veliko o teh zadevah in mi iz neznanega razloga ni hotela nič povedati.«

Prodanova meni, da je novinar kršil 1. člen kodeksa s tem, da trditve, ki se nanaša nanjo, ni preveril.

Novinar je po mnenju pritožnice kršila 2. člen kodeksa s tem, ko je nekorektno in osebno žaljivo predstavil domnevno resnične podatke v izjavi Rupnikove in v mednaslovu članka, kjer je zapisano »Sodelavka ji ni povedala ničesar«, nato pa navedla pritožničino ime in priimek.

Pritožnica meni, da je novinar kršil 3. člen kodeksa, ker na žaljive in neresnične navedbe ni poiskal njenega odziva. Prodanova trdi, da je bil novinar tudi prisoten na obravnavi, kjer je bila zaslišana kot priča in je označila izjavo Majde Rupnik kot neresnično, a novinar o tem ni poročal.

4. člen kodeksa je novinar po mnenju pritožnice kršil s tem, ker je zamolčal ključne informacije.

Očita mu tudi kršenje 5. člena, ker novinar ni opozoril, da so bile objavljene nepotrjene informacije, ugibanja ali osebno mnenje. Trditve pa ni popravil niti po tem, ko ga je na to opozorila.

Novinar je na očitke odgovoril in jih zavrača.

Na očitke o kršitvi 1. člena je navedel, je Rupnikova v svojem pričanju večkrat omenjala gospo Prodan z imenom in priimkom in ker je pojasnila, da je bila gospa Prodan tako kot ona občinska uradnica, je to izjavo zapisal tako, kot jo je gospa Rupnik izrekla. Gospa Rupnik je pričala pod prisego, zato je štel, da je izjava resnična, navaja Cek.

Glede kršitve 2. člena kodeksa Cek opozarja, da mednaslov v celoti ustreza izjavi, ki jo je izrekla gospa Rupnik.

O kršitvi 3. člena kodeksa pa Cek pravi, da je bilo med sojenjem v tem primeru izrečenih nešteto izjav, ki bi bile lahko za marsikoga sporne, gospa Rupnik pa je le povedala tisto, kar je sama hotela. Zato tudi ni poiskal odziva gospe Prodan na njeno izjavo, pa tudi zaradi načina poročanja s sodnih procesov, pri katerem bi preverjanje vseh izjav terjalo nerazumno veliko količino dela in dobesedno onemogočilo konkretno poročanje iz sodnih dvoran. Na obravnavi, na kateri je pričala Prodanova, ni bil prisoten. Kot dokaz je priložil evidenčni list prisotnosti v službi. Pred sodiščem pa Prodanove, kot trdi, ni nikoli ne videl ne slišal.

Novinar trdi, da ključnih informacij, ki bi kazale, da je izjava gospe Rupnik neresnična ali zavajajoča, na obravnavah, ki jih je poslušal, ni slišal. Trditev, da je zadržal ali zamolčal katerokoli ključno informacijo, ne drži, trdi novinar.

Cek pojasnjuje, da je od gospe Prodan dobil ogorčeno pismo z njeno zahtevo, da se ji mora javno opravičiti. A trdi, da se za izjave prič na sodišču, ki jih kot citate navede v svojih člankih, nima nikomur opravičevati. Iz pisma je sklepal, da gospa Prodan zahteva nekakšen popravek, čeprav tega ni jasno napisala, zato je njeno pismo posredoval odgovornemu uredniku in ga še ustno prosil, naj se z gospo pogovori. Zakaj se nista dogovorila za popravek, pojasnilo ali vsaj prikaz nasprotnih dejstev, ne ve.

SKLEP:

Novinar ni kršil 1., 2., 3., 4., in 5. člena kodeksa.

Obrazložitev:
Novinar ni kršil 1. člena kodeksa, saj je v citatu zapisal trditev, ki je bila izrečena na sodišču. Za resničnost izjave odgovarja priča oziroma tisti, ki jo je izrekel, ne pa novinar.

Zato pa mora glede na kodeks pri objavljanju informacij, ki vsebujejo hude obtožbe, pridobiti odziv tistih, ki ji te informacije zadevajo. Stavek, da je »Prodanova morda edina vedela veliko o teh zadevah«, ne vsebuje hudih obtožb, zato razsodišče ni ugotovilo kršitve 3. člena. Razsodišče je glede poročanja o poteku sojenja že v stališču sprejetem v primeru Leo Oblak proti novinarki Dnevnika Mojci Furlan-Rus obrazložilo:«V praksi takšnega poročanja pa ni običajno niti predpisano, da bi novinar, ki le poroča o izjavah obtožencev in prič na sodnih obravnavah, pridobival odzive tistih, na katerih račun izjave letijo, saj to v praksi zelo pogosto ni mogoče. NČR se strinja z novinarko, da bi bilo poročanja s sodišča, če bi obveljalo stališče pritožnika, da mora novinar pridobiti odziv vsake v zagovoru omenjene izjave, povsem onemogočeno.«

Razsodišče ugotavlja, da navajanje citata priče oz. tudi sama informacija ni osebno žaljiva ali nekorektna, zato novinar ni kršil 2. člena kodeksa.

Novinar je napisal poročilo s sojenja, pri tem pa ni zamolčal ključnih informacij. Prodanova je demantirala izjavo Rupnikove na drugem naroku, na katerem pa novinar, kot je tudi razvidno iz njegovega evidenčnega lista, ni bil navzoč, saj je bil takrat na letnem dopustu. Kršitve 4. člena zato ni bilo.

Prav tako ne drži obtožba, da bi moral opozoriti na objavo nepotrjene informacije, govorice ali ugibanj, saj je navedel besede zaprisežene priče s sodišča z njenim polnim imenom. Novinar je lahko upravičeno verjel v resničnost izpovedbe, zato ni kršil 5. člena.