Jadranka Oblak Tavčar proti novinarju Slovenskih novic Tomislavu Šuljiću

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Tatjana Pirc, Neva Železnik, Anja Gorenc, Katarina Vučko, Sonja Merljak Zdovc in Nina Jerman (člani), je na seji 20. septembra 2016 v primeru Jadranka Oblak Tavčar proti novinarju Slovenskih novic Tomislavu Šuljiću razsodilo, da novinar ni kršil Kodeksa novinarjev Slovenije.

Primer: Jadranka Oblak Tavčar proti novinarju Slovenskih novic Tomislavu Šuljiću

Jadranka Oblak Tavčar se je pritožila na članek Tomislava Šuljića z naslovom “Frančiškani vrgli sekto iz cerkve”, ki je bil objavljen v Slovenskih novicah 29. 12. 2015. Članek govori o razdiralni moči društva Zdrava atmosfera na zakonske zveze, o delovanju društva, katerega člani gojijo kult osebnosti Dragutina Barušića, ki ga razglašajo za učitelja, mojstra, pastirja, preroka, svetnika in angela, ter o tem, da so jim frančiškani odrekli gostoljubje. Pritožnica novinarju očita kršitev 1., 2., 3., 4., 5. in 6. člena Kodeksa novinarjev Slovenije (v nadaljevanju Kodeksa).

Pritožnica novinarju očita kršitev 1. člena Kodeksa z naslednjimi citati v prispevku “Frančiškani vrgli sekto iż cerkve” […]: “Člani gojijo kult osebnosti Zagrebčana Dragutina Barušića” […] “V sekti se ukvarjajo s srečanji”[…] “A v ZA v resnici ne sledijo Rimskokatoliśki cerkvi” […] “še posebno moteča pa je bila razdiralna moč ZA za družine” […] “Zaradi obupane prošnje moža ene od članic, ki nas je opozoril na učinek sekte nanj in na njegova otroka” …] “Sporni za katoličane” […] “Vmes se je zadeva za omenjeno druźino slabo iztekla” […] “tarnali nad vpIivom članov ZA na svete obrede, ki so jih jemali precej teatralično, s cvetjem ter majicami svojega društva so poskrbeli za precej nelagodja.” […] “bo najprej morala izprašati svoja načela, vodila, molitve in odnos do boga.” […] “A četudi bo Cerkev odrekla gostoljubje ljudem, ki so (z zornega kota rimskokatoliške cerkve) v resnici krivoverci, to ne pomeni konca ZA, sekta bo trajala, dokler bodo člani financirali njeno delovanje, kot so ga doslej.” […] “kjer bodo lahko še naprej ustvarjali atmosfero, ki se marsikomu ne zdi več zdrava” […] “V drugi cerkvi, tisti Marijinega oznanjenja nasproti Prešernovega spomenika v Ljubljani, pa zdaj lahko vlada spokoj v dušah faranov.” […] “Nebeško kraljestvo je bilo — kot że tolikokrat v zgodovini Cerkve — obranjeno na Zemlji.“ […] “Gvardijan Ambrož Mušič je opozoril, da so nauki ZA sporni za katoliško vero.”
Pritožnica navaja, da so člani Zdrave atmosfere nemudoma ugotovili, da se članek nanaša na članico društva S. S. in da so deli navedenih citatov neresnični. Dragutin Barušić, pravi, ni vodja krivoverskega kulta, ampak oseba, ki ljudi s karizmo in predanostjo pritegne k rimskokatoliški veri. V okviru ZA, poudarja, se odvija pokristjanjevanje in priprava na zakramente. Po mnenju pritožnice novinar svojih trditev ni preveril ne pri S. S. in ne pri Dragutinu Barušiću, ki sta novinarju sama posredovala pojasnila, a, pravi, jih ta ni upošteval. Po mnenju pritožnice je novinar nekorektno povzel stališče gvardijana Ambroža Mušiča, ki da Zdrave atmosfere ni ocenil kot sekto, ampak se je od tega distanciral, češ da ne bo razsodnik. Pritožnica navaja, da je očitek razdiralne moči na družine neresničen, saj da ima novinar podatek zgolj za dve družini tega kova, v članku pa uporablja množino.

Pritožnica meni, da je članek zgodba užaljenega in razočaranega soproga S. S. in da bi ga novinar moral dopolniti z zgodbami S. S., Dragutina Barušića in članov ZA. Pritožnica poudarja, da ZA ni krivoverski kult, da se o tem tudi ljubljanska nadškofija še ni izrekla, pomožni ljubljanski škof dr. Anton Jamnik pa da ZA in Dragutina Barušića javno podpira.

Pritožnica novinarju očita kršitev 2. člena Kodeksa z naslednjimi citati:

“Frančiškani vrgli sekto iz cerkve” […] ” ter pesnijo o svojem učitelju« […] »tarnali nad vplivom članov ZA na svete obrede, ki so jih jemali precej teatralično; s cvetjem ter majicami svojega društva so poskrbeli za precej nelagodja« […] »bo najprej morala izprašati svoja načela, vodila, molitve in odnos do boga« […] »A četudi bo Cerkev odrekla gostoljubje ljudem, ki so (z zornega kota rimskokatoliške cerkve) v resnici krivoverci, to ne pomeni konca ZA; sekta bo trajala, dokler bodo člani financirali njeno delovanje, kot so ga doslej.« […]»kjer bodo lahko še naprej ustvarjali atmosfero, ki se marsikomu ne zdi preveč zdrava« […] »V drugi cerkvi, tisti Marijinega oznanjenja nasproti Prešernovega spomenika v Ljubljani, pa zdaj lahko vlada spokoj v dušah faranov.« […] »Nebeško kraljestvo je bilo – kot že tolikokrat v zgodovini Cerkve – obranjeno na Zemlji.«

Pritožnica meni, da je navedene citate mogoče prepoznati kot sovražni govor, usmerjen zoper člane ZA in RKC, da so nekorektni in izbrani z namenom, da osebno razžalijo člane ZA in Dragutina Barušića.

Pritožnica novinarju očita kršitev 3. člena Kodeksa. Kršitev očita vsem zgoraj navedenim citatom, ki da vsebujejo hude verske, družinske in osebne obtožbe zoper ZA, njene člane, Dragutina Barušića in S. S.

Po mnenju pritožnice je novinar kršil tudi 4. člen Kodeksa; pri tem se ponovno sklicuje na zgoraj navedene citate. Meni, da je novinar zamolčal informacije in podatke, ki jih je prejel od članov ZA, Dragutina Barušića in S. S. in so izpodbijali trditve novinarjevega vira (soproga S. S.).

Pritožnica novinarju očita kršitev 5. člena Kodeksa. Meni, da novinar namerno ustvarja vtis objektivnega poročanja z navedbami citatov več vpletenih (moža S. S., Dragutina Barušića, predstavnikov slovenske in hrvaške RKC, predstavnikov frančiškanov), a da bralec ne more vedeti, kaj je zamolčano, tendenciozno podkrepljeno in napihnjeno. Meni, da bi moral novinar pojasniti in citirati tudi odzive ZA, ne pa ponuditi enostransko predstavljene zgodbe skozi pogled soproga S. S., na kar pa da bralcev Slovenskih novic ni opozoril.

Po mnenju pritožnice je novinar – s tem, da ni navedel soproga S. S. kot vira svojih informacij – kršil 6. člen Kodeksa, ki pravi, da mora novinar, kadar je le mogoče, navesti vir informacije.

Novinar je na pritožbo odgovoril. Opozarja, da v članku ne gre zgolj za zgodbo zakonskega para in kulta ZA, ampak za dogajanje okoli kulta ZA v razmerju do frančiškanov. To pa je tema, ki je v javnem interesu in se nanaša na vse vernike RKC, zlasti pa na frančiškane.

Novinar opozarja, da večji del spornih navedb (glede očitanih kršitev 1. člena Kodeksa) predstavlja citiranje izjav njegovih sogovornikov, kar je iz članka jasno razvidno. Vse navedbe v članku, pravi, so točne in resnične.

– Navedba »Frančiškani vrgli sekto iz cerkve« predstavlja naslov članka, v katerem je izpostavljeno poglavitno dejstvo, da so ljubljanski frančiškani, na čelu z nadškofom msg. Zoretom, društvu Zdrava Atmosfera odrekli prostore za nadaljnja srečanja.
– Navedba »Člani gojijo kult osebnosti Zagrebčana Dragutina Barišića« izhaja iz objav članov ZA na njihovi spletni strani www.zdravaatmosfera.si, kjer je razvidno, da delujejo kot kult osebnosti Dragutina Barišića, ki ga častilci slavijo kot preroka in učitelja. Člani v pesnitvah z naslovom »Mali, veseli, debeli Hrvat v slovenski deželi« slavijo Barišića in ne Boga. ZA predstavlja sekto v pomenu, da so njeni člani tako skupnost (psevdo)rimokatolikov, ki po Kristusu častijo Barišićev kult, kot tudi ateisti, ki so prek ZA in tečajev rimokatoliške cerkve prejemali rimokatoliške zakramente. Ob tem uporaba izraza »kult« sama po sebi ni žaljiva; po SSKJ beseda kult pomeni izkazovanje časti z molitvami ali obredi, češčenje.
– Navedba »V sekti se ukvarjajo s srečanji« predstavlja dejavnosti sekte.
– Navedba »A v ZA v resnici ne sledijo Rimokatoliški cerkvi« predstavlja povzetek izjave gvardijana frančiškanov Ambroža Mušiča. Izjava Ambroža Mušiča je v članku tudi zapisana:
· “Na njihovi spletni strani so nekatere stvari in pisanje, ki so s stališča našega katoliškega nauka sporni,« nadaljuje Mušič.”
· “…če bi se Zdrava atmosfera rada vrnila pod okrilje frančiškanov (ter seveda v njihove prostore), bo najprej morala izprašati svoja načela, vodila, molitve in odnos do boga. »Ko bodo to uredili tudi z gospodom nadškofom – tja sem jih napotil –, se bomo lahko pogovarjali, ali bodo še kdaj prišli nazaj,« je odločitev frančiškanov (tokrat presenetljivo obsežno) pojasnjeval Mušič.”
– Navedba »Še posebno moteča pa je bila razdiralna moč ZA za družine« predstavlja povzetek dogajanja v dveh družinah, kateri članici sta postali sledilki ZA. V tem prispevku je osrednja zgodba družine S., ki je trenutno v ločitvenem postopku. Ob njiju je identično zgodbo doživljal še en par, poudarja novinar, ki pa ga v prispevku ni navajal.
– Navedba »Zaradi obupane prošnje moža ene od članic, ki nas je opozoril na učinek sekte nanj in na njegova otroka«, se nanaša na prošnjo P. S.
– Navedba »Sporni za katoličane« predstavlja podnaslov članka. Naslove in podnaslove člankov je treba, poudarja novinar, presojati skupaj z besedilom članka in ne izolirano. Citiran podnaslov se nanaša na izjavo Ambroža Mušiča, ki je v članku tudi zapisana: “Na njihovi spletni strani so nekatere stvari in pisanje, ki so s stališča našega katoliškega nauka sporni.”
– Navedba »Vmes se je zadeva za omenjeno družino slabo iztekla.« se nanaša na zakonca S., ki sta v ločitvenem postopku.
– Navedba »… tarnali nad vplivom članov ZA na svete obrede, ki so jih jemali precej teatralično; s cvetjem ter majicami svojega društva so poskrbeli za precej nelagodja …« predstavlja iztrgan citat pritožnice iz odstavka, ki govori zase: “Precej ogorčenja je bilo tudi zaradi tega, ker so katoliki – ki redno obiskujejo obrede v cerkvi Marijinega oznanjenja – tarnali nad vplivom članov ZA na svete obrede, ki so jih jemali precej teatralično; s cvetjem ter majicami svojega društva so poskrbeli za precej nelagodja. »Poslušal sem različne ljudi, tu je več zgodb in jaz ne bom razsodnik, kdo ima prav in kdo ne. Ne vemo, kaj se v resnici dogaja za štirimi stenami,« je dogajanje okoli frančiškanske cerkve potrdil tudi gvardijan Mušič.” Novinar poudarja, da predstavlja citirani odstavek povzetek navedb gvardijana Mušiča.
– Navedba »… bo najprej morala izprašati svoja načela, vodila, molitve in odnos do boga …« je prav tako iztrgan citat iz dela članka, kjer, poudarja novinar, navaja podrobnosti, ki jih je povedal gvardijan Ambrož Mušič v okviru izjave, v predhodni povedi. Celosten del besedila se glasi: “Ko se enkrat zamaje slepo zaupanje, gre pretres po navadi do temeljev odnosa; če bi se Zdrava atmosfera rada vrnila pod okrilje frančiškanov (ter seveda v njihove prostore), bo najprej morala izprašati svoja načela, vodila, molitve in odnos do boga. »Ko bodo to uredili tudi z gospodom nadškofom – tja sem jih napotil –, se bomo lahko pogovarjali, ali bodo še kdaj prišli nazaj,« je odločitev frančiškanov (tokrat presenetljivo obsežno) pojasnjeval Mušič.”
– Navedba »A četudi bo Cerkev odrekla gostoljubje ljudem, ki so (z zornega kota rimskokatoliške cerkve) v resnici krivoverci, to ne pomeni konca ZA; sekta bo trajala, dokler bodo člani financirali njeno delovanje, kot so ga doslej,« po novinarjevem mnenju predstavlja opis posledic odtegnjenih cerkvenih prostorov društvu. Ker se ZA financira iz prostovoljnih prispevkov, je njen obstoj odvisen od donacij članov ZA in ne Cerkve.
– Citat: »… kjer bodo lahko še naprej ustvarjali atmosfero, ki se marsikomu ne zdi več zdrava…«, predstavlja del celotne navedbe, ki se glasi: “Naši viri javljajo, da Dragutin in njegovi sledilci že iščejo nov prostor, kjer bodo lahko še naprej ustvarjali atmosfero, ki se marsikomu ne zdi več zdrava.” Iz citirane celotne navedbe – tako novinar – je jasno razvidno, da se nanaša na informacije, ki jih je pridobil od virov v zvezi z delovanjem ZA.
– Novinar poudarja, da navedba »V drugi cerkvi, tisti Marijinega oznanjenja nasproti Prešernovega spomenika v Ljubljani, pa zdaj lahko vlada spokoj v dušah faranov,« predstavlja ljudi, ki so po prvem in drugem članku, ki jih je napisal v zvezi z ZA pred objavo članka dne 29. 12. 2015, klicali na uredništvo Slovenskih novic in tarnali, da je v resnici še huje, kot je opisoval S. Kritike in pritožbe s strani faranov je potrdil tudi gvardijan Mušič.
– Citat »Nebeško kraljestvo je bilo – kot že tolikokrat v zgodovine Cerkve – obranjeno na Zemlji,« po mnenju novinarja ilustrira dejstvo, da si je morala rimskokatoliška cerkev (RKC) v zgodovini svoj prostor pod soncem priboriti.
– Novinar poudarja, da navedba »Gvardijan Ambrož Mušič je opozoril, da so nauki ZA sporni za katoliško vero,« predstavlja zapis pod fotografijo gvardijana Ambroža Mušiča in opis njegovih izjav iz članka.

V zvezi z očitki glede kršitve verske nestrpnosti novinar opozarja, da ZA kljub trditvi pritožnice, da je ZA verska skupnost, ni prijavljena v republiškem Registru cerkva in verskih skupnosti. V AJPES-u ima ZA kot glavno dejavnost društva navedeno »dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij«. Tako so po novinarjevem mnenju neutemeljene vse obtožbe o veri, verski svobodi ter obredih, ki jih navaja pritožnica.

Prav tako, pravi novinar, ni točna in utemeljena navedba pritožnice, da RKC sprejema društvo ZA in Dragutina Barušića medse. RKC, točneje frančiškani, so ZA od 1. 1. 2016 odrekli prostore, prav tako je gvardijan (predstojnik) frančiškanov v cerkvi Marijinega oznanjenja Ambrož Mušič pojasnil: “Na njihovi spletni strani so nekatere stvari in pisanja, ki so s stališča našega katoliškega nauka sporne. Morali bodo izprašati svoja načela, vodila, molitve in odnos do boga. Ko bodo to uredili tudi z gospodom nadškofom – tja sem jih napotil – se bomo lahko pogovarjali za naprej, če bodo v prihodnosti še lahko kdaj prišli nazaj.”

Predmet spora, poudarja novinar, je v tem, da društvo ZA ne slavi krščanstva, ampak kult osebnosti Dragutina Barušića. To, pravi, je razvidno iz spletne strani http://www.zdravaatmosfera.si na kateri se ne slavi Jezusa Kristusa in RKC, ampak Dragutina Barušića, opisanega z izrazi »PASTIR, PREROK, SVETNIK, ANGEL, UČITELJ, MOJSTER, MAESTRO, MESTER.« V članku »Krivoverski kult v ljubljanski cerkvi« z dne 21. 11. 2015, ki je predmet drugega postopka pred NČR, je citirana izjava tiskovnega predstavnika zagrebške nadškofije Zvonka Franca, v kateri ima društvo ZA svoj domicil (v Sloveniji pa podružnico zagrebške baze): »To ni new age religija, to je brez zveze. To je krivoverstvo.«

Glede 2. člena Kodeksa: Novinar poudarja, da so navedbe o užaljenih verskih čustvih pritožnice brezpredmetne, ker navedbe v članku niso žaljive, ne za člane ZA ne za Dragutina Barušića. Opozarja tudi na očitek, da novinar sebe postavlja za moralni imperativ in razsodnika. ZA, pravi, ni v sporu z novinarjem, ampak z RKC, kar je pokazal tudi razvoj dogodkov.

– Navedba naslova »Frančiškani vrgli sekto iz cerkve« ni v ničemer žaljiva, pravi novinar, pritožnica sama, poudarja, tudi ne pojasni, kaj se ji zdi v tej navedbi žaljivega. V nadaljevanju članka je jasno zapisano, da so frančiškani ZA odrekli uporabo prostorov. Dodaja tudi, da navedba »sekta« ni žaljiva, saj izraz »sekta«, skladno s SSKJ, predstavlja versko skupnost, ki se je odcepila od kake že utrjene verske skupnosti, cerkve, ločina, kar pomeni, da ne predstavlja žaljivega izraza.
– Navedba »pesnijo o svojem učitelju« se nanaša na zbirko pesmi članov ZA z naslovom »Mali, veseli, debeli Hrvat v slovenski deželi« ter na druge pesmi članov ZA, ki jih objavljajo na svoji spletni stani.
– Navedba »tarnali nad vplivom članov ZA na svete obrede, ki so jih jemali precej teatralično; s cvetjem ter majicami svojega društva so poskrbeli za precej nelagodja« je del odstavka, ki se glasi: “Precej ogorčenja je bilo tudi zaradi tega, ker so katoliki – ki redno obiskujejo obrede v cerkvi Marijinega oznanjenja – tarnali nad vplivom članov ZA na svete obrede, ki so jih jemali precej teatralično; s cvetjem ter majicami svojega društva so poskrbeli za precej nelagodja. »Poslušal sem različne ljudi, tu je več zgodb in jaz ne bom razsodnik, kdo ima prav in kdo ne. Ne vemo, kaj se v resnici dogaja za štirimi stenami,« je dogajanje okoli frančiškanske cerkve potrdil tudi gvardijan Mušič.” Novinar pravi, da gre za dogajanje, ki so ga opisovali njegovi sogovorci in ga Mušič ni zanikal.
– Novinar pravi, da je navedba »… bo najprej morala izprašati svoja načela, vodila, molitve in odnos do boga …,« iztrgana iz dela članka, kjer navaja podrobnosti, ki jih je povedal gvardijan Ambrož Mušič. Smiselno celosten del besedila je: “… če bi se Zdrava atmosfera rada vrnila pod okrilje frančiškanov (ter seveda v njihove prostore), bo najprej morala izprašati svoja načela, vodila, molitve in odnos do boga. »Ko bodo to uredili tudi z gospodom nadškofom – tja sem jih napotil –, se bomo lahko pogovarjali, ali bodo še kdaj prišli nazaj,« je odločitev frančiškanov (tokrat presenetljivo obsežno) pojasnjeval Mušič.”
– Navedba »A četudi bo Cerkev odrekla gostoljubje ljudem, ki so (z zornega kota rimskokatoliške cerkve) v resnici krivoverci, to ne pomeni konca ZA; sekta bo trajala, dokler bodo člani financirali njeno delovanje, kot so ga doslej,« po novinarjevem mnenju predstavlja opis posledic tega, da bo cerkev odpovedala prostor ZA. Ker se ZA financira iz prostovoljnih prispevkov, je njen obstoj odvisen od donacij članov ZA in ne Cerkve. Novinar poudarja, da navedba »krivoverci« ni žaljiva, saj je (skladno s SSKJ) to oznaka za pripadnike določene krščanske veroizpovedi.4 Novinar meni, da so z vidika RKC člani ZA krivoverci, to pa je iz citirane sporne povedi tudi razvidno.
– Novinar poudarja, da navedba »… kjer bodo lahko še naprej ustvarjali atmosfero, ki se marsikomu ne zdi več zdrava,« predstavlja zaključek glede na empirična spoznanja tretjega v nizu prispevkov o ZA.
– Po novinarjevem mnenju se citat »V drugi cerkvi, tisti Marijinega oznanjenja nasproti Prešernovega spomenika v Ljubljani, pa zdaj lahko vlada spokoj v dušah faranov,« nanaša na prvotne in dolgotrajne obiskovalci cerkve Marijinega oznanjenja, ki jih člani društva ZA ne motijo več. Navedba, pravi, ni žaljiva.

Glede 3. člena Kodeksa (pridobitev odziva)

Pritožnica se po novinarjevem mnenju pavšalno sklicuje na vse prej omenjeno in navaja hude posledice za vpletene. Ob tem, pravi, pritožnica zamolči kopico elektronskih sporočil, ki so bila žaljiva pa tudi grozeča za novinarja. Ta sporočila, pravi, so bila podrobno opisana v prispevku »Članica sekte grozi Slovenskim novicam« z dne 27. 11. 2015. Novinar je članek priložil svojemu odgovoru.

Navedbe pritožnice, da ni pridobil odziva Dragutina Barušića in S. S., po novinarjevem mnenju ne držijo. Vprašanja za prispevek, pravi, so bila poslana Dragutinu Barušiću pred objavo prvega članka, to je 17. 11. 2015. Na vprašanja je Dragutin Barušić tudi odgovoril, odgovor je vključen v prvi prispevek. Ker Barušić ni podal vsebinskih odgovorov na vprašanja, je novinar odgovore poiskal pri RKC. V članek je vključil tudi navedek S. S.: “Po rojstvu otroka sem spoznala moralno duhovno Zdravo atmosfero, ki se s priznanjem posvečuje dviganju človeka iz zlobne dezinformiranosti.”

Glede 4. člena Kodeksa (zamolčanje informacij)

V članku z dne 29. 12. 2015 je objavljena izjava S. S., a ni podpisana z njenim imenom in priimkom: “Po rojstvu otroka sem spoznala moralno duhovno Zdravo atmosfero, ki se s priznanjem posvečuje dviganju človeka iz zlobne dezinformiranosti.«

Glede 5. člena Kodeksa (nepotrjene informacije)

Pritožnica po novinarjevem mnenju navaja pavšalno tendecioznost in napihnjenost, ne da bi konkretno obrazložila, zoper kaj se pritožuje.

Glede 6. člena Kodeksa (navedba vira)

Glede citatov zakonskega para S. novinar opozarja na okoliščine anonimnosti: zakonca S. sta – od ženinih pritožb na Center za socialno delo pa tudi policijo – stranki v uradnem postopku, v katerem sta nehote tudi njuna mladoletna otroka, stara 7 in 4 leta. Novinar poudarja, da bi v primeru objave osebnih podatkov staršev bila mogoča tudi identifikacija otrok, ki so v uradnem postopku. Drugi odstavek 287. člena Kazenskega zakonika, ki določa kaznivo dejanje kršitve tajnosti postopka, določa: »Kdor objavi osebne podatke mladoletne osebe, ki je udeleženec v sodnem, upravnem ali v kakršnemkoli drugem postopku, ali objavi druge informacije, na podlagi katerih bi bilo mogoče prepoznati njegovo identiteto, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do 3 let.« Objava imena in priimka zakoncev S. bi lahko pomenila storitev kaznivega dejanja.

Novinar opozarja, da je vse druge vire v članku imenoval, in sicer gvardijana Ambroža Mušiča ter celjskega opata Marjana Jezernika.

SKLEP:

Novinar ni kršil 1., 2., 3., 4., 5. in 6. člena Kodeksa.

Obrazložitev: NČR ugotavlja, da je novinar navedbe v prispevku preveril, navedbe niso žaljive in ne predstavljajo sovražnega govora. Z objavo članka novinar ni žalil članov ZA ali Dragutina Barušića, pač pa opisal epilog dogajanja glede društva Zdrava atmosfera in prisluhnil soprogu S. S., ki ga je kontaktiral in povedal svojo zgodbo, ki jo je novinar tudi preveril.

Novinar ni kršil 1. člena Kodeksa, saj so frančiškani društvu ZA res odrekli prostore, novinar je za trditev, da člani društva dejansko častijo kult osebnosti, zbral zadostno število informacij iz različnih virov (tudi z uradne spletne strani društva), preverjal je zgodbe več družin, korektno povzemal izjave cerkvenih dostojanstvenikov in drugih virov. Društvo Zdrava atmosfera ni prijavljeno v republiškem Registru cerkva in verskih skupnosti. V AJPES-u ima ZA kot glavno dejavnost društva navedeno »dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij«. RKC, točneje frančiškani, so društvu ZA 1. 1. 2016 dejansko odrekli prostore.

Novinar ni kršil 2. člena Kodeksa, saj članek ni napisan žaljivo, citati in povzetki izjav pa niso osebno žaljivi.

Novinar ni kršil 3. člena Kodeksa, saj prispevek ne vsebuje hudih obtožb, na katere bi novinar moral poiskati odziv.

Novinar ni kršil 4. člena Kodeksa, saj je v prispevek vključil ključna mnenja in izjave.

Novinar ni kršil 5. člena Kodeksa, saj ni objavil nepotrjenih informacij.

Novinar ni kršil 6. člena Kodeksa, saj je vse vire v prispevku poimensko navedel.