Krajevna skupnost Škofije proti Sebastjanu Jeretiču, odgovornemu uredniku spletnega medija Mestne občine Koper, ekoper.si

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Gojko Bervar (predsednik), Jelena Aščič (podpredsednica). Davorin Koron, Neva Železnik, Sonja Merljak Zdovc, Jernej Rovšek, Anja Gorenc, Katarina Vučko (člani), je na seji 8. novembra 2016 v primeru Krajevna skupnost Škofije, zanjo predsednik sveta KS Škofije Edmond Gašpar, proti Sebastjanu Jeretiču, odgovornemu uredniku spletnega medija Mestne občine Koper, ekoper.si ugotovilo, da je urednik kršil Kodeks novinarjev Slovenije. Ranka Ivelja se je glasovanja vzdržala.

Primer: Krajevna skupnost Škofije proti Sebastjanu Jeretiču, odgovornemu uredniku spletnega medija Mestne občine Koper, ekoper.si

Krajevna skupnost Škofije (pritožnik) se je na NČR obrnila s pritožbo zaradi članka z naslovom »Država kupila Škofijote z ogledalom?«, ki je bil 12. maja 2016 objavljen na spletnem mediju Mestne občine Koper, ekoper.si.

Pritožnik neimenovanemu avtorju spletnega medija in odgovornemu uredniku ekoper.si očita, da je kršil 1., 2., 3., 4., 5., 24. in 25. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Pritožnik navaja, da je KS Škofije 9. maja organizirala posvet s poslanci Državnega zbora, krajani in predstavniki nekaterih drugih krajevnih skupnosti o prometni problematiki v KS Škofije, vplivu lokalnih skupnosti na sprejemanje proračuna in o prostorskem načrtovanju. Prispevek na spletnem mediju ekoper.si, ki je predmet pritožbe, se nanaša na dogajanje na tem posvetu in se sklicuje na prispevek Primorskih novic, ki ga je pripravil njihov novinar, ki je bil na posvetu tudi prisoten. O posvetu je bil na spletni strani KS Škofije objavljen tudi obširni zapis. Pritožnik pa trdi, da na njem ni bil prisoten predstavnik Mestne občine Koper, niti ni bila prisotna Andreja Čmaj Fakin, za katero pritožnik meni, da je avtorica predmetnega prispevka na spletnem mediju ekoper.si.

Po mnenju pritožnika sta avtorica prispevka in uredništvo spletnega medija ekoper.si kršila 1. člen kodeksa, saj nista preverjala točnosti informacij, temveč sta navajala celo lažne trditve oz. zavajala bralce s trditvami, »da so bili krajani kupljeni z drobtinicami«. Pritožnik temu nasprotuje in navaja, da so udeleženci le dobili informacijo, kako bo Direkcija RS za infrastrukturo (DRI) konkretno reagirala na poslano pobudo o izvedbi ukrepov za večjo prometno varnost. Pritožnik prav tako meni, da kršitev 1. člena Kodeksa predstavlja zapis, »da so časopis (Primorske novice) in poslanci posvet izkoristili, da so kot »antagonista« marljivi, poslušni, nesebični in delavni državni politiki postavili le koga drugega kot koprsko občinsko oblast. V zaključku članka so namreč zapisali, da so krajani Škofij nad delovanjem in odnosom Mestne občine Koper do njihovega kraja »izrazito nezadovoljni«. Pritožnik trdi, da nezadovoljnih krajanov KS Škofije ni treba dati v narekovaj, ker so resnično nezadovoljni, saj jih ima od 950 gospodinjstev le nekaj čez 200 kanalizacijski priključek. Nadalje naj bi kršitev 1. člena predstavljala navedba v članku, da »ukrepi DRI pomenijo le drobiž, še posebej v primerjavi s tistim, kar vsa ta leta Mestna občina Koper vlaga v prometno varnost na Škofijah«. Pritožnik trdi, da MOK v prometno varnost na Škofijah ne vlaga.
Pritožnik meni, da je kršitev tudi vprašanje, ki ga postavlja članek, zakaj predsednik sveta KS Škofije in njegovi podporniki primorskih poslancev niso za pomoč pri pridobivanju evropskih sredstev za dokončanje kanalizacije in vodovoda v KS Škofije. Pritožnik trdi, da gre na tem mestu za zavajanje javnosti, saj mora v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi za temeljne naloge, kot je kanalizacija, skrbeti občina, ki se edina lahko v tem primeru prijavlja na razpise. Kršitev 1. člena Kodeksa je tudi zapis, da poslancev »niso zaprosili za pomoč pri preplastitvi državne ceste z eruptivnim asfaltom«, saj tudi to ni v pristojnosti KS, temveč občine.

Pritožnik trdi, da celotno besedilo krši tudi 2. člen Kodeksa, saj da je nekorektno in žaljivo do časopisa Primorske novice, poslancev, krajanov Škofij in samega kraja, da je žaljiv že sam naslov, da je država kupila Škofijote z ogledalom.

Avtorica naj bi tudi kršila 3. člen Kodeksa, saj ni pridobila odziva tistih, ki jih je besedilo zadevalo, besedo je dala zgolj županu Borisu Popoviču.

Ker je avtorica zamolčala ključne informacije za obravnavano temo (da vodstvo občine dobiva pobude iz KS Škofije, pa jih ignorira; da je zagotavljanje prometne varnosti v KS naloga občine, ki za to ne skrbi; da je pristojnost nad državno cesto znotraj napisov imena kraja v občinskih rokah), je kršila 4. člen Kodeksa.

Kršila pa je tudi 5. člen Kodeksa, saj je besedilo mešanica navajanja članka iz časopisa in napadov nanj, komentarjev, žalitev, in zelo malo dejstev.

Pritožnik meni, da je tako avtorica kot celoten medij v konfliktu interesov na podlagi 24. in 25. člena Kodeksa, saj sta v službi župana in vladajoče stranke, a tega iz prispevkov ni mogoče razbrati. Po mnenju pritožnika gre za prepletanje oglaševalskega in propagandnega besedila, s primesmi skopih informacij, ki služijo blatenju novinarja in časopisa Primorske novice, poslancev, Škofij, kjer predsednik sveta ni član nobene stranke in je njegovo delo za dobrobit kraja županu moteče. Meni, da takšen hibrid politične propagande in novinarskih vsebin ne bi smel biti dopusten, zlasti ne za javni denar.

Na očitke je odgovoril Sebastjan Jeretič, odgovorni urednik ekoper.si.
Zanikal je, da je Andreja Čmaj Fakin avtorica predmetnega prispevka, identitete avtorja pa ni razkril.
Zanikal je očitane kršitve 1. člena Kodeksa. Povedal je, da je v novinarstvu dovoljeno izražanje v metaforah, prenesenih besednih zvezah in da je zaradi sloga pisanja včasih dovoljeno delati posplošene zaključke. Besedna zveza, da so bili »krajani kupljeni z drobtinicami«, nikakor ne pomeni, da bi kdo kogarkoli dobesedno kupil in podkupil, temveč, da je bilo z obljubami nekaj manjših investicij zadoščeno željam in pričakovanjem krajanov Škofij – obljubljeno ogledalo, medtem ko se zadeve, ki so v pristojnosti države in pri katerih bi poslanci lahko in morali pomagati, ne premaknejo z mrtvega tira. Odgovorni urednik meni, da je navedba, da so krajani »resnično nezadovoljni«, zgolj subjektivno opažanje pritožnika, za katerega je javno znano, da je politični nasprotnik Borisa Popoviča in aktualnega občinskega vodstva, da pa pristojne službe MOK lahko potrdijo, da so krajani z naložbami in programi lokalne oblasti zadovoljni.
Navedba prispevka, da »ukrepi DRI pomenijo le drobiž, še posebej v primerjavi s tistim, kar vsa ta leta Mestna občina Koper vlaga v prometno varnost na Škofijah«, je po mnenju odgovornega urednika podprta s številkami, saj že kratek prelet proračunov Mestne občine Koper zadnjih let lahko potrdi navedbo avtorja, da je občina v vseh letih v prometno varnost na Škofijah vložila znatna sredstva, pritožnikov očitek, da temu ni tako, je le njegovo subjektivno videnje in napačno dojemanje dejanske situacije, ki ni podprto z nikakršnimi oprijemljivimi dokazi.
Na navedbo, da je besedilo nekorektno in žaljivo, odgovorni urednik odgovarja, da pritožnik ne konkretizira domnevnih žalitev. Zavrača tudi trditev pritožnika, da članek žali njega osebno, saj v članku njegovega imena ni zaslediti. Tudi naslov članka naj ne bi bil žaljiv, saj gre za naslov članka v obliki vprašanja in ne trditve, zato dopušča bralcem članka, da sami sprejmejo zaključke.
Glede očitka kršitve 3. člena Kodeksa, ker je bila dana beseda le županu MOK, odgovorni urednik pojasnjuje, da je bilo na srečanju in tudi v prispevku Primorskih novic izpostavljena neodzivnost MOK, zato je avtor za komentar na očitke prosil župana MOK. Namen članka pa ni bil, da bi se slednji spremenil v prostor za politično obračunavanje, odgovorni urednik pa je prepričan, da bi do tega prišlo v trenutku, ko bi besedo v članku dali tudi predstavniku KS Škofije.
Odgovorni urednik zanika pritožnikove navedbe, da sta medij in avtor članka v konfliktu interesov in da gre za preplet oglaševalskega in propagandnega besedila. Meni, da so to le osebna videnja in subjektivne ugotovitve pritožnika, ki niso podprti z dokazi.

SKLEP:

Odgovorni urednik spletnega portala ekoper.si Sebastjan Jeretič ni kršil 1., 2., 3., 4., 5. in 24. člena Kodeksa novinarjev Slovenije, kršil pa je 25. člen.

Obrazložitev: NČR ugotavlja, da so si navedbe pritožnika in odgovornega urednika nasprotujoče (o tem, ali Mestna občina Koper v zadostni meri vlaga v prometno varnost na Škofija in o tem ali so krajani KS Škofije resnično nezadovoljni z ukrepi občine). NČR ni preiskovalni organ, ki bi v takšnih primerih lahko izpeljal dokazni postopek, zato NČR ni moglo ugotoviti kršitve 1. člena kodeksa. Ker so si navedbe pritožnika in odgovornega urednika nasprotujoče, tudi ni moglo ugotoviti kršitve 4. člena, ki določa, da novinar ne sme zamolčati informacij, ključnih za razumevanje obravnavane teme. NČR na primer ne more ugotavljati, ali Mestna občina Koper skrbi ali ne skrbi za prometno varnost na Škofijah. Zato tudi ne more presojati, ali so informacije, da vodstvo občine dobiva pobude iz KS Škofije, pa jih ignorira, ali da je zagotavljanje prometne varnosti v KS naloga občine, ki za to ne skrbi, ključne za razumevanje obravnavane teme.

Pritožnik v pritožbi zgolj na splošno navaja, da je članek nekorekten in žaljiv do časopisa Primorske novice, poslancev, krajanov Škofij in samega kraja, da je žaljiv že sam naslov, da je država kupila Škofijote z ogledalom, vendar pa obtožb o žaljivosti ne konkretizira. NČR tudi opozarja, da je treba vsebino 2. člena Kodeksa obravnavati povezano: kršitev ugotovi, če je novinar osebno žaljiv in zato nekorekten. Osebne žaljivosti do predsednika KS Škofije pa tudi do časopisa Primorske novice, poslancev, krajanov Škofij in samega kraja NČR ni prepoznalo. Zato meni, da novinar oziroma odgovorni urednik ni kršil 2. člena.

Pritožnik trdi, da je avtor kršil 3. člen Kodeksa, ker ni pridobil odziva tistih, ki jih je besedilo zadevalo, besedo je dal zgolj županu Borisu Popoviču. NČR opozarja, da 3. člen kodeksa določa dolžnost pridobiti odziv tistih, ki jih informacije zadevajo, kadar objavlja informacije, ki vsebujejo hude obtožbe. Obveznost pridobivanja odziva torej velja le, če prispevek vključuje hude obtožbe. Pritožnik v svoji pritožbi ne navaja, katere naj bi bile hude obtožbe, ki bi zahtevale odziv tistih, na katere se nanašajo, prav tako jih NČR ni prepoznalo samo. Kršitve 3. člena zato ni ugotovilo.

5. člen Kodeksa zahteva, da je potrebno v prispevku opozoriti na dejstvo, da gre za nepotrjene informacije ali govorice. Slednje je potrebno razumeti kot novinarski pristop in izjemo v primerih, ko veliko indicev kaže, da utegnejo imeti določene govorice tudi oprijemljiva ozadja, ki pa jih ni mogoče razkriti drugače kot s tem, da novinar te nepreverjene informacije zaradi javnega interesa razkrije in s tem morda sproži pri dotlej neznanih ali nedostopnih virih odziv, ki bi lahko pripeljal do bolj konkretnih informacij in dokazljivih dejstev. Pri takem pristopu pa mora novinar opozoriti bralce, gledalce ali poslušalce na to, da svojih trditev (še) ne more dokazati. V primeru, ki ga navaja pritožnik, ne gre za tak primer, pač pa za vprašanje, ali je novinar dejstva v zadostni meri preverjal, torej za vprašanje kršitve 1. člena Kodeksa (ki je NČR v tem primeru ni moglo ugotoviti). Zato kršitve 5. člena ni bilo.
Odgovorni urednik je zanikal, da je avtorica prispevka Andreja Čmaj Fakin, hkrati pa ni razkril identitete avtorja, zato je za besedilo odgovoren sam. Vendar pa NČR v tem primeru ni ugotovilo njegove vpletenosti v dogodek, zato ni kršil 24. člena Kodeksa.

Po mnenju NČR je Sebastjan Jeretič kršil 25. člen Kodeksa. Čeprav dejstvo, da je bil prispevek objavljen na spletnem mediju Mestne občine Koper, samo po sebi ne vodi v zaključek, da gre za politično propagandno besedilo, pa v konkretnem primeru ne gre prezreti, da v celoti enostransko predstavlja stališče vodstva Mestne občine Koper o posvetu KS Škofije s poslanci Državnega zbora in članku Primorskih novic. Medij tako izkoristi za politično obračunavanje s politiko vlade v odnosu do Mestne občine Koper. Čeprav zaradi zgoraj navedenih dejstev kršitve 3. člena NČR ni ugotovilo, pa v kontekstu 25. člena Kodeksa ni moglo prezreti dejstva, da v prispevku o vsebini posveta ni predstavljeno stališče KS Škofije, ki je posvet organizirala, niti stališče na posvetu prisotnih poslancev. Medtem ko prispevek, z namenom, da bi poudaril njihovo nezadostnost, ponuja zelo natančne zneske vrednosti s strani poslancev obljubljenih investicij, prispevek Mestne občine Koper opisuje zelo nedoločno, brez konkretnih dejstev (»še posebej pa drobiž v primerjavi s tistim, kar vsa ta leta Mestna občina Koper vlaga v prometno varnost na Škofijah«), pri čemer pa ne omeni pristojnosti občine za vzdrževanje prometne infrastrukture znotraj občine. Zaradi vsega navedenega NČR ocenuje, da gre za prepletanje novinarskega in politično propagandnega besedila.