Zavrnitev predloga za obnovo postopka v primeru Ivan Janko Cafuta proti novinarki TV Slovenija Nataši Markovič in uredniku Igorju Pirkoviču

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Gojko Bervar (predsednik), Jelena Aščić (podpredsednica), Davorin Koron, Katarina Vučko, Jernej Rovšek, Sonja Merljak Zdovc, Neva Železnik, Anja Gorenc in Ranka Ivelja (člani), je na seji 8. novembra 2016 ugotovilo, da Ivan Janko Cafuta, ki je vložil predlog za obnovo postopka v primeru Ivan Janko Cafuta proti novinarki TV Slovenija Nataši Markovič in uredniku Igorju Pirkoviču, ni predložil novih dejstev in dokazov, ki bi lahko vplivali na spremembo prvotno izrečenega stališča, sprejetega 28. junija 2016.

SKLEP:

NČR je zavrnilo predlog za obnovo postopka v primeru Ivan Janko Cafuta proti novinarki TV Slovenija Nataši Markovič in uredniku Igorju Pirkoviču kot neutemeljen.

Obrazložitev: Novinarsko častno razsodišče se za obnovo postopka odloči, kadar udeleženec v postopku razsodišču predloži nova dejstva in dokaze, ki v času obravnave primera še niso bili znani in ki bi ahko vplivali na spremembo prvotno sprejete odločitve.

Pritožnik je v zahtevi navedel: »Avtorji oddaje so vedeli, da nisem laik, ali bi to morali vedeti; vedeli so, da mati ni podala špekulativne prijave, saj so poznali izvedeniško mnenje; vedeli so, da Center za socialno delo ni podal špekulativne prijave, saj so govorili z g. Mikičem, ki je sopodpisnik prijave suma spolne zlorabe otroka. Vedeli so, da nismo o ničemer razsojali, pač pa smo le, kot procesni subjekti v sodnih postopkih, po svoji dolžnosti podali svoje mnenje. Prav tako so vedeli, ali bi vsaj morali vedeti, da sem primerno strokovno usposobljen za delo, ki ga opravljam.«

NČR je o argumentih pritožnika razpravljajo in jih vzelo na zanje, vendar pa ugotavlja, da pritožnik ni navedel novih dejstev, ki bi jih izvedel po končanem postopku pred častnim razsodišče, kar je po Pravilniku o delu razsodišča edini razlog za obnovo postopka. Pritožnik zahtevi sicer prilaga mnenje o strokovni usposobljenosti Janka Cafute, ki ga je podpisal direktor Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmuna Freuda v Ljubljani mag. Miran Možina, kar pa ni novo dejstvo, saj bi pritožnik dokazila o svoji strokovni usposobljenosti razsodišču lahko predložil že ob pritožbi. Pritožnik v zahtevi izraža vsebinsko nestrinjanje z odločitvijo razsodišča, kar pa ni podlaga za obnovo postopka. Razsodišče o sprejetih odločitvah z udeleženci v postopku ne razpravlja. Razloge za odločitev, da 1., 4. in 10. člen kodeksa niso bili kršeni, je obrazložilo v že sprejetem stališču. NČR zato zahtevo za obnovo postopka zavrača kot neutemeljeno.