Katarina Jenko proti Jožetu Biščaku, Reporter

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Gojko Bervar (predsednik), Sonja Merljak Zdovc, Davorin Koron, Ranka Ivelja, Tatjana Pirc, Neva Železnik, Jernej Rovšek, Nina Jerman, Anja Gorenc (člani), je na seji 14. februarja leta 2017 v primeru Katarina Jenko proti Jožetu Biščaku, revija Reporter, ugotovilo, da je kršil Kodeks novinarjev Slovenije.

PRIMER: Katarina Jenko proti Jožetu Biščaku, Reporter

Katarina Jenko je vložila pritožbo na Novinarsko častno razsodišče proti Jožetu Biščaku v dveh prispevkih:
1. z naslovom V blok sredi Maribora naselili tri azilante iz Eritreje, ki je bil objavljen 3. 1. 2017 ob 13.57 popoldne na http://reporter.si/, in sicer na naslovu http://reporter.si/clanek/slovenija/v-blok-sredi-maribora-naselili-tri-azilante-iz-eritreje-490334 in
2. z naslovom Cerar naseljuje begunce v Brežice, Dravograd, Ilirsko Bistrico …, ki je bil objavljen 4. 1. 2017 ob 11.03 uri dopoldne na http://reporter.si/, in sicer na naslovu http://reporter.si/clanek/slovenija/cerar-naseljuje-begunce-v-brezice-dravograd-ilirsko-bistrico-490473.

Pritožnica je zapisala, da sta bila oba prispevka objavljena kot odziv na namestitev oseb z azilom v najemniška stanovanja. Sporno se ji zdi predvsem to, da novinar Jože Biščak v obeh prispevkih navaja natančne naslove oseb z azilom, kot je razvidno iz priloženega gradiva. S tem javno razkriva njihovo bivališče. V enem prispevku označi celo določeno stanovanje, s čimer grobo posega v zasebnost ljudi.
Pritožnica je poudarila, da so osebe z azilom zasebniki, ki so po svojem statusu (upravičenci do azila) tudi žrtve zlorab, tragedij ali drugih kaznivih dejanj in so zato še toliko bolj občutljivi. Osebe z azilom niso javne osebe ali politiki, niso vajeni medijske in druge javne pozornosti, ki je pri občutljivem vprašanju zasebnosti še kako pomembna in ima lahko za osebo katastrofalne posledice.
Pritožnica meni, da je v obeh prispevkih šlo za neupravičeno razkrivanje zasebnosti v javnosti, torej gre za kršitvi 17. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.
Iz obeh prispevkov tudi izhaja, trdi pritožnica, da Jože Biščak enači narodnost in kazniva dejanja, in s tem krši tudi 20. člen Kodeksa, ki pravi, da se mora novinar izogibati narodnostnim, rasnim, spolnim, starostnim, verskim, geografskim in drugim stereotipom.

Jože Biščak na pritožbo ni odgovoril.

SKLEP:

Novinar Jože Biščak je kršil 17. in 20. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

OBRAZLOŽITEV: Novinar Jože Biščak je v dveh prispevkih, objavljenih 3. in 4. januarja letos, na spletnih straneh Reporterja (V blok sredi Maribora naselili tri azilante iz Eritreje in Cerar naseljuje begunce v Brežice, Dravograd, Ilirsko Bistrico …, razkril naslove stanovanj, v katere so begunce nastanili. V prispevku V blok sredi Maribora naselili tri azilante iz Eritreje pa je objavil tudi fotografijo bloka in na njej celo označil stanovanje, v katerem prebivajo. Javni interes ni opravičeval takšnega posega v zasebnost. Poleg tega bi se moral novinar zavedati, da z zbiranjem ter objavo informacij, fotografij in posnetkov škodi tem posameznikom, ki niso vajeni medijske in javne pozornosti. NČR zato ugotavlja, da je novinar kršil 17. člen kodeksa.

Jože Biščak je v zadnjem delu prvega prispevka še zapisal, naj se bralci spomnijo, da je Abraham Ukbagabir iz Eritreje predlani s kuhinjskim nožem do smrti zabodel 55-letno žensko in njenega 27-letnega sina. Dodal je še, da so bili v migrantskem taborišču v Calaisu Eritrejci med glavnimi povzročitelji nemirov in da je lani Eritrejec na pokopališču v Ibbenbuerenu posilil 79-letno Nemko. Zaključi s stavkom: Ljudje z mednarodno zaščito ali prosilci za azil so med posiljevalci tudi na Danskem in Švedskem. Takšna posplošena izenačitev beguncev s posiljevalci je stereotip, zato je novinar kršil 20. člen kodeksa. Svoj negativni odnos do beguncev je v prvem prispevku začinil še z namigovanjem, da so azilanti nameščeni v blok, kjer živijo družine z majhnimi otroci, v bližini pa se nahajata tudi šola in vrtec. S tem je skušal med stanovalci vzbuditi strah in nestrpnost do prišlekov.

V drugem prispevku Cerar naseljuje begunce v Brežice, Dravograd, Ilirsko Bistrico … novinar prav tako navaja točne naslove, kje so begunce naselili, zato je kršil 17. člen kodeksa. Ni pa novinar v tem prispevku kršil 20. člena, saj s svojim pisanjem ni spodbujal narodnostnih, rasnih in drugih stereotipov.