Zavržba pritožbe Andrije Hevka proti odgovornemu uredniku Nedeljskega Dnevnika Zlatku Šetincu

Novinarsko častno razsodišče je 25. novembra 2016 prejelo vlogo Andrije Hevka, v kateri pritožnik odgovornemu uredniku Nedeljskega Dnevnika Zlatku Šetincu, zaradi objave pisma bralca Metoda Škerjanca, 23. 11. 2016 v rubriki Odmevi v Nedeljskem Dnevniku, očita medijski linč in škodovanje vašega ugleda.

Novinarsko častno razsodišče je vlogo v skladu z 2. členom Pravilnika o delu NČR, ki pravi, da NČR obravnava in presoja očitane kršitve Kodeksa novinarjev Slovenije in drugih avtorjev uredniških vsebin, zavrglo. Pisma bralcev niso uredniške vsebine. Avtorjev pisem bralcev Kodeks novinarjev Slovenije ne zavezuje. Novinarsko častno razsodišče ni pristojno za presojanje vsebine pisem bralcev. Pritožnik v vlogi tudi ni navedel, kateri členi Kodeksa novinarjev Slovenije naj bi bili kršeni.