Zavržba vloge Karla Zajca proti odgovornemu uredniku Dnevnika Miranu Lesjaku

Novinarsko častno razsodišče je 7. marca 2017 obravnavalo vlogo Karla Zajca, ki jo je nanj naslovili 5. februarja 2017, in v kateri odgovornemu uredniku Dnevnika Miranu Lesjaku, zaradi posega v pismo, katerega avtor je pritožnik in je bilo v časopisu Dnevnik objavljeno 9. januarja 2017, očita kršenje Ustave RS.

Novinarsko častno razsodišče je vlogo Karla Zajca v skladu z 2. členom Pravilnika o delu NČR, ki pravi, da NČR obravnava in presoja očitane kršitve Kodeksa novinarjev Slovenije in drugih avtorjev uredniških vsebin, zavrglo. Pisma bralcev niso uredniške vsebine, časopis v rubriki pisem bralcev bralcem nameni le prostor, v katerem lahko izražajo svoje poglede oziroma se odzivajo na novinarske prispevke. Avtorjev pisem bralcev Kodeks novinarjev Slovenije ne zavezuje. Novinarsko častno razsodišče ni pristojno za presojanje vsebine pisem bralcev.