Bojana Istenič proti Aleksandu Rantu, Nova24tv.si

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Gojko Bervar (predsednik), Sonja Merljak Zdovc, Davorin Koron, Ranka Ivelja, Tatjana Pirc, Neva Železnik, Nina Jerman, Anja Gorenc (člani), je na seji 7. marca 2017 v primeru Bojana Istenič proti Aleksandu Rantu Nova24tv.si ugotovilo, da je novinar kršil Kodeks novinarjev Slovenije.

Primer: Bojana Istenič proti Aleksandu Rantu, Nova24tv.si

Pritožnica Bojana Istenič meni, da je Aleksander Rant v članku Koalicija dahnila usodni DA ugrabitvam otrok in uvajanju teorije spola v šole in vrtce kršil več členov kodeksa. Članek med drugim govori o tem, da je ministrica za delo, družino in socialne zadeve ujetnica lobija LGBT, ki uničuje Slovenijo. V članku se, tako pritožnica, pojavljajo nizkotni in žaljivi izrazi, kot so pederastija in lezbaštvo.

2. člen naj bi avtor kršil s trditvijo, da so poslanci zagovarjali ugrabitev otrok iz vrtca, razbitje družine pa odločitev “feminističnih norcev” v centrih za socialno delo, da je tujec bolj primeren za vzgojo otrok kot ljubeči stari starši. Aleksander Rant po njenem nekorektno poroča o poteku interpelacije proti ministrici. Trdi celo, da so poslanci zagovarjali kaznivo dejanje, to je ugrabitev otrok, in nestrokovno komentira odločitev CSD. Za tako oceno pa po mnenju pritožnice sploh nima ustrezne izobrazbe. Zaposlene v CSD žaljivo naslavlja s »feminističnimi norci«.

Za pritožnico kršitev 2. člena kodeksa pomeni tudi avtorjevo navajanje, da je cilj vseh teh prizadevanj ustvariti družbo moralnih izprijencev, ki bodo popolnoma poslušni vsakokratni oblasti, samo da bi lahko živeli svoje perverzije. Pritožnica sodi, da gre za žaljivo naslavljanje zagovornikov človekovih pravic iz vrst LGBT, saj pisec navaja, da so to moralni izprijenci, ki bodo naredili vse, da bi lahko živeli svoje perverzije.

Kršitev 2. člena kodeksa po pritožničinem mnenju pomeni tudi trditev, da se otroci v šoli učijo o “pederastiji”, “lezbaštvu” in ostalih “čudnih spolnih praksah”. Izbor teh izrazov je po njenem na najnižji možni ravni, žaljiv, ponižujoč in prostaški. Povrh vsega avtor tudi zavaja. Šolski kurikulum ne predvideva nikakršnega predavanja o LGBT temah; edino, kar v šolah izvajajo, je predavanje za pridobitev LGBT prijaznega certifikata. To pa je namenjeno zaposlenim na šoli in ne otrokom.

Pritožnica trdi, da je Aleksander Rant kršil 15. člen kodeksa, saj je, kot pravi, celotna novica zasnovana kot kolumna in ne govori o interpelaciji. Novinar je po njenem »ugrabil« interpelacijo, da bi izrazil svoje osebno nasprotovanje LGBT osebam in stranki SD. Gre celo tako daleč, da obtoži CSD storitve kaznivega dejanja, nekatere poslance pa za sodelovanje pri kaznivem dejanju, ko trdi, da podpirajo ugrabitev otrok. Novinar tako brez kakršnekoli samokritike meša očitke iz interpelacije z osebnimi prepričanji in nazorskimi pogledi.

Bojana Istenič avtorju članka očita kršitev 20. člena kodeksa. ta člen naj bi kršil s trditvijo, da je namen vseh teh prizadevanj ustvariti družbo moralnih izprijencev, poslušnih vsakokratni oblasti, in sicer zato, da bi lahko živeli svoje perverzije. S tem grobo posega v dostojanstvo LGBT oseb, ki so že tako diskriminirane v vsakdanjem življenju. Njihov edini cilj je biti enakopraven v družbi, za kar imajo vso legalno in legitimno podlago. Kaj se dogaja za štirimi stenami z njihovim intimnim življenjem, se ne tiče nikogar, vsakršno vpletanje in izražanje, kakršnega uporablja avtor, je grob poseg v posameznikovo zasebnost.

21. člen kodeksa naj bi Aleksander Rant kršil z načinom pisanja, ki sproža širjenje sovraštva in nestrpnosti, ko predstavlja LGBT osebe kot moralno izprijene in perverzne, kot ljudi ki želijo nekakšne privilegije in ogrožajo tradicionalno družino. Članek ima vse elemente sovražnega govora, kot ga opredeljuje prvi odstavek 297. člena kazenskega zakonika, še meni pritožnica.

Avtor na pritožbo ni odgovoril.

SKLEP:

Aleksander Rant je kršil 2., 20. in 21.člen kodeksa, ni pa kršil 15. člena.

Obrazložitev: NČR je najprej ocenjevalo zvrst članka, saj je od tega odvisno tudi to, koliko svobode je avtorju prepuščeno pri sklepanju o nekaterih dejstvih. Pritožnica sama ugotavlja, da ima članek prej obliko kolumne kot poročila. Poročilo o interpelaciji proti ministrici za delo je portal Nova24tv.si objavil dan prej, z naslovom Ministrica kljub ugrabitvi otrok preživela interpelacijo. Rantov članek je po mnenju NČR mogoče šteti za mnenjski prispevek z nekaj elementi komentarja, ne pa za poročilo. Zato meni, da 15. člen kodeksa ni bil kršen.

NČR ugotavlja, da je Aleksander Rant kršil 2. člen kodeksa. Izrazi, kot so »feministični norci na Centrih za socialno delo«, »cilj je ustvariti družbo moralnih izprijencev, ki bodo popolnoma poslušni vsakokratni oblasti, samo da bi lahko živeli svoje perverzije«, »pederastija«, »lezbaštvo«, so bili očitno uporabljeni z namenom zaničevanja ljudi iz skupine LGBT; do njih so žaljivi in zato tudi nekorektni. Ni pa NČR prepoznalo žaljivosti v izrazu »ugrabitve otrok«, saj je očitno, da je ta uporabljen zgolj kot močna metafora, ki so jo sicer za politično rabo uporabljati tudi pobudniki interpelacije.

Domnevno zavajanje o predavanjih o LGBT temah na šolah ni predmet vsebine 2. člena kodeksa, ta govori o osebni žaljivosti in ne o neresničnosti dejstev.

S trditvijo, da je namen vseh prizadevanj, da bi LGBT osebe lahko zaživele enakopravno življenje, v bistvu želja ustvariti družbo moralnih izprijencev, poslušnih vsakokratni oblasti, da bi lahko živeli svoje perverzije, je avtor namenoma uporabil stereotipe povezane s spolnimi nagnjenji, kar kodeks novinarjem izrecno prepoveduje. Zato je NČR ugotovilo, da je Aleksander Rant v tem delu besedila prekršil 20. člen kodeksa.

Isto trditev je NČR prepoznalo tudi kot širjenje nestrpnosti, kar je po Kodeksu novinarjev Slovenije nedopustno. Zato je bil kršen tudi 21. člen.