Iztok Ivančič proti novinarju Dela Zoranu Potiču

Razsodba NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Gojko Bervar (predsednik), Jelena Aščić (podpresednica), Jernej Rovšek, Davorin Koron, Tatjana Pirc, Neva Železnik (člani), je na seji 18. aprila 2017 v primeru Iztok Ivančič proti novinarju Dela Zoranu Potiču, ugotovilo, da novinar ni kršil Kodeksa novinarjev Slovenije. Ranka Ivelja je glasovala proti in napisala ločeno mnenje k razsodbi.

Primer: Iztok Ivančič proti novinarju Dela Zoranu Potiču

Pritožnik Iztok Ivančič (v nadaljevanju pritožnik) v pritožbi z dne 10. 2. 2017 očita novinarju Dela Zoranu Potiču (v nadaljevanju novinar), da je v prispevku z naslovom »Pahor častni pokrovitelj obsojencem zaradi družinskega nasilništva«, ki je bil objavljen na spletni strani Delo.si 20. januarja 2017, kršil 1., 2., 3. in 19. člen Kodeksa novinarjev Slovenije (v nadaljevanju Kodeks).

Novinar naj bi kršil prvi člen Kodeksa z naslovom članka, v katerem je člane društva DOOR izenačil z obsojenci zaradi družinskega nasilja. Pritožnik navaja, da nikjer v članku tega ni utemeljil s preverjenimi dejstvi. Naslov je bil sicer pozneje popravljen, a verjetno zaradi telefonske intervencije enega od članov društva. Prvi člen Kodeksa naj bi novinar kršil tudi s tem, da ni preveril trditev T. I. (nekdanje žene pritožnika), po katerih naj bi bil pravnomočno kazensko obsojen zaradi nasilništva v družini. Izpustil naj bi namreč pomembno dejstvo, da je šlo za pogojno obsodbo.

Drugi člen Kodeksa naj bi kršil, ker tudi popravljeni naslov prispevka (beseda v množini »obsojencem« je bila zamenjana z besedo v ednini: obsojencu) po mnenju pritožnika ni bil korekten, saj je bil predsednik republike častni pokrovitelj dogodka, ki ga je organiziralo društvo DOOR in ne pritožnik kot njegov predsednik.

Tretji člen Kodeksa naj bi kršil, ker ni pridobil pritožnikovega odziva. Če bi ga novinar poklical, bi se med drugih izognil tudi napaki, ki mu jo očita v zvezi s kršitvijo drugega člena Kodeksa. To, da je bil po njegovi intervenciji na spletni strani Delo.si objavljen njegov odgovor na članek, po mnenju pritožnika ne spremeni tega, da je bil Kodeks kršen, društvu DOOR pa je bila narejena škoda tudi s tem, da so prispevek s podobno tezo pripravili na POP TV. Pritožnik navaja, da je novinar v članku argumentiral, da želi predstaviti drugo plat zgodbe, na podlagi pisma njegove bivše žene, ki ga je uredništvu poslala nekaj mesecev prej. Pritožnik meni, da se je novinar glede tega zapletel v protislovje, saj je v članku predstavil samo eno plat zgodbe, le na podlagi omenjenega pisma. Pritožnik še meni, da je bila velika večina medijskega poročanja z njegove strani namenjena društvu, primer njegove družine pa da v njegovih javnih nastopih ni bil v ospredju.

Pritožnik novinarju očita tudi kršitev 19. člena Kodeksa, saj ocenjuje, da ni pokazal posebne obzirnosti pri poročanju o otrocih. Meni, da je bilo pismo njegove nekdanje žene samo povod za članek, katerega bistvo je bilo kritika predsednika republike, novinar pa je za to izkoristil zgodbo njegove družine. Vprašal se je, zakaj se Delo ni lotilo zgodbe pred meseci, ampak jo je objavilo šele v kontekstu kritike predsednika republike, ki bo jeseni znova kandidiral na volitvah.

Novinar je na pritožbo odgovoril.
V odgovoru je zanikal, da bi kršil katerega od členov Kodeksa in se podrobno opredelil do posameznih očitkov pritožnika.

Uvodoma je navedel, da je domnevno sporni članek nastajal v sodelovanju z novinarsko kolegico, ki že vrsto let pokriva teme s področja socialne in družinske politike in ki je že imela stike in določene izkušnje s pritožnikom. Odzive in dodatna pojasnila so objavili takoj, ko je to bilo mogoče. Zatrjuje, da članov društva ni izenačil z obsojenci. Tega iz vsebine članka ni mogoče sklepati. Naslov članka na spletni strani Dela so tudi hitro popravili. Spletna redakcija je v najkrajšem možnem času objavila tudi pritožnikovo pismo oziroma popravek. Po preverjanju je ugotovil, da je pritožnik še predsednik društva DOOR. Novinar meni, da ni mogoče ločiti društva in predsednika, ki ga vodi. Če društvo organizira dogodek, lahko utemeljeno sklepa, da ga organizira tudi predsednik.

Za informacijo o kazenski obsodbi pritožnika je bil vir pismo nekdanje žene pritožnika, ki ga je novinar priložil odgovoru. Glede očitka pritožnika, da je izpustil pomembno dejstvo, da je šlo za pogojno obsodbo, pa navaja, da je bil pritožnik nedvomno kazensko obsojen zaradi nasilništva v družini, kar poleg pisma njegove nekdanje žene potrjujejo tudi izjave samega pritožnika v različnih medijih. Novinar še pojasnjuje, da pravno formalno ni nobene razlike med pogojno obsodbo in obsodbo.

O tem, zakaj so se na POP TV odločali poročati o posvetu društva DOOR, novinar ne more soditi, za delo drugih tudi ne more prevzeti odgovornosti.

Glede očitka pritožnika, da je izkoristil tragično zgodbo pritožnikove družine za kritiko predsednika republike, odgovarja, da je predsednik republike javna osebnost, zato so se po njegovi oceni in oceni kolegija odločili, da je vredno razkriti javnosti informacijo, da je predsednik republike častni pokrovitelj dogodka društva, katerega predsednik je bil pravnomočno (pogojno) obsojen zaradi nasilništva v družini. Dogodek društva DOOR je potekal v sklopu široke javne razprave pred odločanjem v državnem zboru o Družinskem zakoniku, sam posvet pa je imel naslov »Največja korist otrok po ločitvi«. Ker je šlo za javni dogodek, večkrat napovedan v medijih, je bila pri tem po mnenju novinarja (in po presoji kolegija) pomembna tudi informacija o obsodbi pritožnika, še zlasti glede na to, da je bilo govora o največji koristi otrok po ločitvi. Ob tem novinar dodaja, da je pritožnik svojo zgodbo javno že predstavljal in pojasnjeval (priložil je tudi povezavo do ustreznega spletnega novičarskega mesta). Zato zavrača njegovo trditev, da primer njegove družine v njegovih javnih nastopih ni bil v ospredju.

Iz navedenih razlogov novinar zanika, da bi kršil 1., 2. in 3. člen Kodeksa.

Novinar zanika tudi kršitev 19. člena Kodeksa. iz vsebine članka je mogoče ugotoviti, da so v tem primeru pri poročanju izkazali visoko stopnjo pozornosti in obzirnosti pri navajanju družinskih razmer. V članku so objavili le del vsebine pisma pritožnikove bivše žene, saj niso imeli namena opisovati, obtoževati ali kakor koli še naprej obremenjevati družinskih odnosov znotraj ločene družine, zavedajoč se travmatičnosti za vse vpletene, še zlasti pa za mladoletne osebe. Pri tem je oziroma so ravnali odgovorno in niso navajali podrobnosti, ki bi jih lahko šteli za žaljive ali poseganje v zasebnost pritožnika in njegove nekdanje družine. Zato v zvezi s tem zanika tudi očitek, da je kršil 2. člen Kodeksa, saj podatkov in dejstev ni predstavil nekorektno ali osebno žaljivo. Vsekakor pa objave informacije o pravnomočni kazenski obsodbi ni mogoče šteti za žalitev.

SKLEP:

Novinar ni kršil 1., 2., 3. in 19. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev: Uvodoma razsodišče ugotavlja, da navedba novinarja, da je članek pripravljal skupaj z novinarsko kolegico, ne vpliva na opredelitev odgovornosti novinarja v tej zadevi. Pritožba se nanaša le nanj in tudi v objavljenem članku je naveden kot edini avtor.

Razsodišče meni, da novinar z naslovom spletnega članka »Pahor častni pokrovitelj obsojencem zaradi družinskega nasilništva«, oziroma naknadno popravljenim v »Pahor častni pokrovitelj obsojencu zaradi družinskega nasilništva«, ni kršil 1. člena Kodeksa. Naslov povzema ključni del besedila, v članku pa je pojasnjeno, zakaj tak naslov: predsednik republike je bil častni pokrovitelj dogodka društva, katerega predsednik je bil pravnomočno obsojen zaradi nasilja v družini. To je bralcu, ki prebere članek, ne le naslova, takoj jasno. Pravnomočne obsodbe tudi pritožnik ne zanika. Kodeks v prvem členu določa, da mora novinar preverjati točnost zbranih informacij in se izogibati napakam ter svoje napake — četudi nenamerne — priznati in popraviti. V tem primeru je bila napaka priznana in popravljena, zato tudi na tej podlagi razsodišče ne ugotavlja kršitve 1. člena Kodeksa. Kršitev istega člena pritožnik uveljavlja tudi glede navedbe, da je bil pritožnik pravnomočno kazensko obsojen zaradi nasilja v družini, ker naj bi izpustil pomembno dejstvo, da je šlo za pogojno obsodbo. Razsodišče ugotavlja, da novinar ni naredil napake, saj je nesporno, da je šlo za pravnomočno obsodbo; tega tudi pritožnik ne zanika. Pogojna obsodba je le oblika kazni, ki jo sodišče izreče ob ugotovitvi krivdoreka, zato navedba o obsodbi ni napačna, novinar pa ni kršil 1. člena Kodeksa.

Razsodišče ugotavlja, da članek ne vsebuje osebno žaljivih navedb. Novinar se je izogibal navajanju podrobnosti družinskega življenja pritožnika, javnosti večine navedb iz pisma bivše žene ni razkril, zato novinar ni kršil 2. člena Kodeksa.

Tretji člen Kodeksa naj bi novinar kršil s tem, da ni pridobil odziva pritožnika glede navedb o kazenski obsodbi. Članek je bil namenjen v prvi vrsti kritiki predsednika republike, zato je novinar iskal in dobil le njegov odziv. Navedbe o pritožnikovi obsodbi so sicer nesporne in tudi javno dostopne. Kazenske obsodbe se izrekajo javno, četudi je sojenje sicer zaprto za javnost. Nesporno dejstvo o kazenski obsodbi ni huda obtožba, zato razsodišče ne ugotavlja kršitev 3. člena Kodeksa.

Po mnenju razsodišča novinar ni kršil 19. člena Kodeksa, saj je pokazal potrebno obzirnost pri poročanju o otrocih. Ni razkril njihove zasebnosti in drugih podrobnosti iz družinskega življenja. Mnoge tovrstne podrobnost je razkril pritožnik v svojih medijskih nastopih.

Ločeno mnenje Ranke Ivelja

Novinar Zoran Potič v svojem odgovoru razsodišču ni zanikal odgovornosti za naslov članka. Iz njegovega odgovora pa je razvidno, da za napačnega šteje prvi naslov (Pahor častni pokrovitelj obsojencem zaradi družinskega nasilništva”; po opozorilu so ta naslov hitro popravili), ne pa tudi drugega (Pahor častni pokrovitelj obsojencu zaradi družinskega nasilništva.) Toda tudi ta naslov ni skladen z dejstvi. Je neresničen, senzacionalističen in v nasprotju z vsebino članka. Predsednik Pahor ni bil častni pokrovitelj ne članom društva, ne predsedniku društva, ne društvu. Častno pokroviteljstvo je prevzel nad dogodkom – okroglo mizo o aktualni temi, ki jo je organiziralo društvo DOOR. Zato se ne morem strinjati z večinskim mnenjem, da novinar ni kršil 1. člena, ki novinarje obvezuje, da preverjajo točnost informacij in popravijo svoje napake.
Nikakor ne želim reči, da Pahorjeva odločitev, da postane častni pokrovitelj dogodka, ki ga organizira zaradi nasilništva obsojeni predsednik društva, ni problematična oziroma da je novinar ne bi smel problematizirati. Želim le poudariti, da kritično stališče do predsednikove odločitve (ki ga delim z novinarjem) ne more biti izgovor za prenarejanje dejstev v naslovu in s tem za zavajanje bralcev.