Podjetje Intermatic (v njegovem imenu Urša Slatenšek) proti novinarki Večera Damijani Žišt

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Gojko Bervar (predsednik), Jelena Aščić (podpredsednica), Katarina Vučko, Davorin Koron, Jernej Rovšek, Neva Železnik, Sonja Merljak Zdovc (člani), je na seji 16. maja 2017 v primeru Podjetje Intermatic (v njegovem imenu Urša Slatenšek) proti novinarki Večera Damijani Žišt ugotovilo, da je novinarka kršila Kodeks novinarjev Slovenije.

PRIMER: Podjetje Intermatic (v njegovem imenu Urša Slatenšek) proti novinarki Večera Damijani Žišt

Pritožnica Urška Slatenšek je v imenu podjetja Intermatic novinarki Damijani Žišt očitala, da je v članku »Certifikati so, a zdaj se je pokvarila kamera«, ki je bil objavljen 22. 11. 2016 v tiskani in spletni izdaji časopisa Večer, kršila 1., 2. in 3. člen Kodeksa novinarjev Slovenije. Pritožnica navaja odstavek, v katerem novinarka piše, da je uslužbenec Intermatica želel podkupiti uslužbenca Urada za meroslovje (v nadaljevanju Urad), da bi podjetju 3M čim prej izdali ustrezen certifikat, in da je o tem bila obveščena tudi Komisija za preprečevanje korupcije, ki je ugotovila poskus podkupovanja. V citiranem odstavku je še novinarkino pojasnilo, da je Večer o poskusu podkupovanja že poročal.

Pritožnica novinarki očita, da je navajala neresnične in nepreverjene informacije.
Neresnična naj bi bila trditev novinarke, da je bil na Uradu uslužbenec Intermatica; trdi, da je bil tam predstavnik drugega podjetja, s katerim Intermatic občasno sodeluje. Po njenem prepričanju je neresnična tudi trditev, da je »ta oseba (predstavnik drugega podjetja)« skušala podkupiti uslužbenca Urada, saj da je bil namen obiska informativne narave. Navaja, da je neresnična tudi trditev, da je Komisija za preprečevanje korupcije ugotovila poskus podkupovanja, in zatrjuje, da KPK zoper podjetje Intermatic ni vodila in ne vodi nobenega postopka.
Pritožnica meni, da je novinarka z objavo nepreverjenih informacij kršila 1. člen Kodeksa. 2. člen naj bi novinarka kršila, ker je »navajanje neresničnih dejstev nekorektno in za naše podjetje žaljivo pisanje«. 3. člen pa naj bi bil po mnenju pritožnice kršen, ker novinarka ni preverila informacije o podkupovanju.

Novinarka Damijana Žišt v odgovoru zavrača obtožbe o kršenju Kodeksa; prepričana je, da ni kršila Kodeksa.

Navaja, da je v članku »Certifikati so, a zdaj se je pokvarila kamera« (22. 11. 2016) v zvezi s podjetjem Intermatic povzela le navedbe o poskusu podkupovanja, ki jih je zapisala že v članku »Merilna naprava brez certifikata« (13. 4. 2016) in članku »Intermatic ni uspel podkupiti uslužbenca Urada za meroslovje« (13. 7. 2016). V slednjem je objavila tudi odgovor odgovorne osebe v podjetju Intermatic.
Glede obtožb o neresničnih trditvah o postopku KPK, novinarka odgovarja, da v člankih nikoli ni trdila, da KPK zaradi poskusa podkupovanja vodi postopek zoper Intermatic; zapisala je le, da je Urad dogodek prijavil na KPK.
Novinarka se sklicuje tudi na demanti Urada na spletni strani Žurnala, v katerem Urad piše, da se je na Uradu oglasil predstavnik podjetja Intermatic d.o.o. in ne podjetja 3M. V demantiju tudi piše, da je predstavnik podjetja Intermatic ponudil strokovnemu sodelavcu Urada določene ugodnosti.
Novinarka je priložila tudi sporočilo Ministrstva za gospodarstvo, v katerem je navedeno, da je Urad v zvezi z Intermaticom Komisijo za preprečevanje korupcije obvestil o obstoju koruptivnega ravnanja, da pa KPK po njihovih informacijah ni uvedla nadaljnjih postopkov. Ugotovila je, da je javni uslužbenec ustrezno odreagiral, da do kršitve ni prišlo.
Novinarka navaja še, da podjetje Intermatic za nobenega izmed treh člankov ni zahtevalo popravka ali opravičila.

SKLEP:

Novinarka ni kršila 1. in 2. člena Kodeksa novinarjev Slovenije, kršila pa je 3. člen.

OBRAZLOŽITEV: Po mnenju NČR novinarka ni kršila 1. člena Kodeksa, saj ni navajala neresničnih dejstev, ampak je povzela uradno izjavo Urada za meroslovje. Ta v tem demantiju nedvoumno piše, da se je v Uradu oglasil predstavnik podjetja Intermatic in ne drugega podjetja. Urad v demantiju zatrjuje, da je »predstavnik podjetja Intermatic d.o.o. ponudil strokovnemu sodelavcu Urada določene ugodnosti, če bi omenjeni sodelavec osebno ali v imenu urada, še pred vložitvijo njihove formalne vloge, izvedel potrebne meritve.«

Iz prvih dveh člankov je razvidno, da je novinarka iz Urada tudi sama pridobila informacije o podkupovanju.
Za trditev v članku, da je KPK »ugotovila poskus podkupovanja«, je imela novinarka podlago v odgovoru Ministrstva za gospodarstvo oziroma Urada za meroslovje, ki piše, da KPK »ni uvedla nadaljnjih postopkov, je pa ugotovila, da je javni uslužbenec ustrezno odreagiral, da do kršitve ni prišlo.« NČR meni, da novinarka tudi v tem delu, ni kršila 1. člena kodeksa.

Novinarka ni kršila 2. člena, saj novinarka v prispevku ni bila osebno žaljiva ali nekorektna. Navajala je dejstva, ki si jih je pridobila od uradnih institucij.

Novinarka je odgovor predstavnika podjetja Intermatic res objavila že v članku Intermatic ni uspel podkupiti uslužbenca Urada za meroslovje (13. 7. 2016), kjer je zapisala: »Živkovič (Intermatic) pravi, da ni šlo za noben poskus podkupovanja, temveč le za velik nesporazum.« Vendar 3. člen kodeksa zahteva, da novinar pri objavljanju informacij, ki vsebujejo hude obtožbe, pridobi odziv tistih, ki jih te informacije zadevajo, praviloma v istem prispevku, sicer pa takoj, ko je mogoče. Ker novinarka v prispevku, ki je predmet pritožbe, ni objavila odziva na hude obtožbe, je po mnenju NČR kršila 3. člena kodeksa.