Premogovnik Velenje proti novinarki Dela Poloni Malovrh

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Gojko Bervar (predsednik), Jelena Aščić (podpredsednica), Davorin Koron, Ranka Ivelja, Tatjana Pirc, Neva Železnik, Anja Gorenc (člani), je na seji 29. avgusta 2017 v primeru Premogovnik Velenje proti novinarki Dela Poloni Malovrh, ugotovilo, da novinarka ni kršila Kodeksa novinarjev Slovenije.

Primer: Premogovnik Velenje proti novinarki Dela Poloni Malovrh

Pritožnika Mojca Letnik in Ludvik Golob, članica uprave in predsednik uprave Premogovnika Velenje (v nadaljevanju pritožnik) novinarki Poloni Malovrh očitata, da je v članku z naslovom »Golob in Nikolić pod Skubinovim drobnogledom«, ki je bil objavljen v časopisu Delo, dne 14. 3. 2017, kršila 1., 2., 3., 4. in 5. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Po mnenju pritožnika je novinarka kršila 1. in 5. člen kodeksa z zapisom: »Golobu očitajo, da je 1,2-milijonsko zavarovalno pogodbo za skupino PV z Zavarovalnico Triglav sklenil prek razvpitega posrednika Jasmina Osmanovića iz družbe Priori Zavarovanja. Njegova praksa v Šaleški dolini menda velja za “javno tajno”: nagrada v višini deset odstotkov tistemu, ki omogoči posel. V primeru PV naj bi to bila Golob in članica uprave PV Mojca Letnik.«. Pritožnik meni, da je novinarka kršila kodeks, ker ni opozorila, da gre za nepotrjene informacije, da informacij ni preverila in da gre pri tem za prenašanje govoric.

Z zapisom »Da gre Prioriju “zahvala” za nižjo premijo oziroma nižje stroške PV, je potrdil tudi Nikolić. Odločitev o posredniku v PV pojasnjujejo kot odločitev o “strokovni pomoči”. Ki pa je pred Golobom ni potreboval.« je novinarka po mnenju pritožnika kršila 2. člen kodeksa, saj da je »stavek formuliran cinično, kot da je strokovna pomoč nekaj absurdnega in komičnega v poslovni praksi, po drugi strani pa insinuira koruptivnost s strani Uprave PV«.
Pritožnik navaja, da je novinarka kršila 3. člen kodeksa, ker ni objavila odziva članice uprave Mojce Letnik, ampak je objavila le odziv Ludvika Goloba, ki je zavrnil vse obtožbe o zlorabi položaja, oškodovanju podjetja, nepoštenem ravnanju …

4. člen kodeksa je novinarka po trditvah pritožnika kršila v dveh primerih. V prvem primeru, kot je zapisal pritožnik, ni objavila dela pojasnil, ki so ji jih pred objavo članka posredovali iz Premogovnika Velenje, in v katerih pojasnjujejo, da so z vključitvijo zavarovalnega posrednika Priori zmanjšali izpostavljenost tveganjem. Tudi v drugem primeru, ko je novinarka zapisala: »Tudi posel z A. T. Kearney je sporen le z vidika neznanega avtorja …« novinarka po trditvah pritožnika ni celovito posredovala pojasnila Premogovnika Velenje, v katerem piše, da je družba PV od začetka omenjenega projekta prihranila 1,4 milijona € na letni ravni in da je pogodbena zaveza družbe A. T. Kearney, da morajo doseči 2,6 milijona € letnega prihranka.

Novinarka Polona Malovrh v svojem odgovoru zavrača vse obtožbe o kršitvah.
Glede kršitve 1. člena pojasnjuje, da je članek napisala na podlagi anonimnega pisma o spornih poslovnih aktivnostih v Premogovniku Velenje in da je navedbe iz pisma preverila na treh naslovih: pri upravi Premogovnika Velenje (L. Golob, M. Letnik), pri vodstvu Holdinga Slovenskih elektrarn (G. Skubin) in pri drugem človeku HSE in predsedniku Nadzornega sveta PV Stojanu Nikoliću.

Na obtožbo o kršitvi 5. člena novinarka odgovarja, da v uredništvu velja dogovor, da se izogibajo omenjanju anonimk, zato je uporabila dikcijo »da iz Šaleške doline vsak teden prihajajo opozorila o domnevno spornih odločitvah v vrhu PV …«. Pojasnjuje tudi, da je v članku omenila »neznanega avtorja«. Novinarka še navaja, da opozorila iz Šaleške doline zaradi dogajanj v PV in TEŠ dobiva vsak mesec, nekatera podpisana, nekatera nepodpisana in da jih je, glede na to, da je opozorila resno vzel nekdanji predsednik uprave HSE, resno vzela tudi sama. Teden dni po objavi prispevka je prejela novo anonimko, o vsebini katere namerava napisati članek.

Kršitev 2. člena novinarka zavrača s pojasnilom, da je dojemanje ciničnosti subjektivna ocena in da ciničnost ni niti nekorektnost niti osebna žaljivost.

Glede kršitve 3. člena novinarka pojasnjuje, da je vprašanja naslovila na PR službo Premogovnika Velenje, in da je jasno napisala, da se večina obtožb nanaša na Goloba, na Letnikovo pa le ena. Na nobeno obtožbo se Golob in Letnikova nista odzvala individualno, to je v prvi osebi ednine, ampak sta v odgovoru na zelo konkretne prvoosebne obtožbe, odgovarjala s kolektivnim poimenovanjem »uprava PV«, le enkrat sta uporabila dvojino, pa še to ne v kontekstu konkretnega zanikanja obtožb, še poudarja novinarka in dodaja, da iz te dikcije ni mogoče sklepati o »posebnem« odzivu Letnikove.

Glede kršitve 4. člena novinarka navaja, da ni zamolčala informacij, ključnih za razumevanje teme o vključitvi zavarovalnega posrednika Priori, saj je to, da »gre Priorju “zahvala” za nižjo premijo oziroma nižje stroške PV« navedla v kontekstu izjave nadzornika Nikolića, ki da je podatke potrdil. V drugem primeru kršitve 4. člena pa novinarka kot pojasnilo navaja citat iz članka: Tudi posel z A. T. Kearney je sporen le z vidika neznanega avtorja. Golob poroča o omembe vrednih učinkih – da je PV od začetka projekta leta 2016 do zdaj ustvaril 1,4-milijonski prihranek -, kot uspeh pa jih ocenjuje tudi Nikolić in ošvrkne nabavno službo PV, ki ji prihrankov do zdaj “ni uspelo najti«. Pogodbena zaveza sicer določa 2,6-milijonske prihranke …«

SKLEP:

Novinarka Polona Malovrh ni kršila 1., 2., 3., 4. in 5. člena kodeksa.

Obrazložitev: Novinarsko častno razsodišče ugotavlja, da novinarka ni kršila 1. člena, saj je navedbe iz anonimnega pisma preverila pri tistih, na katere letijo očitki in pri drugih relevantnih sogovornikih, kot so: uprava Premogovnika Velenje (L. Golob, M. Letnik), pri vodstvu Holdinga Slovenskih elektrarn (G. Skubin), ki je sprožil interni postopek za preprečevanje in odkrivanje prevar, in pri drugem človeku HSE in predsedniku Nadzornega sveta PV Stojanu Nikoliću.

Glede kršitve 2. člena NČR ugotavlja, da ciničnost ne pomeni kršitve novinarskega kodeksa. Po mnenju razsodišča očitki o zlorabi položaja in škodovanju podjetjem niso osebno žaljivi, saj je novinarka očitke zapisala v pogojni obliki in jih preverila pri sogovornikih.

Po mnenju razsodišča novinarka ni kršila 3. člena, ker je odziv na hude obtožbe poiskala v službi za odnose z javnostmi Premogovnika Velenje, ta pa ji je odgovorila s kolektivnim poimenovanjem »uprava Premogovnika Velenje« in zanikala vse očitke. Novinarka je odgovor vključila v prispevek.

Novinarka ni kršila niti 4. člena, saj ni zamolčala ključnih informacij. V prispevek je vključila informacije o prihrankih v izjavah nadzornika Nikoliča in predsednika uprave Goloba.

5. člena ni kršila, saj je v prispevku omenila neznanega avtorja in uporabila sintagmo, da iz »Šaleške doline prihajajo opozorila«, iz česar je mogoče sklepati, da opozorila prihajajo od več oseb in da te osebe ne želijo biti imenovane. Očitke iz anonimnega pisma je avtorica navedla v pogojni obliki.