Društvo informacijski center Legebitra proti odgovornemu uredniku Miru Petku, nova24tv.si

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Gojko Bervar (predsednik), Davorin Koron, Tatjana Pirc, Neva Železnik, Jernej Rovšek, Ranka Ivelja, Nina Jerman in Anja Gorenc (člani), je na seji 14. novembra 2017 v primeru Društvo informacijski center Legebitra proti nepodpisanemu avtorju/avtorici na portalu nova24tv.si ugotovilo, da je kršil(a) Kodeks novinarjev Slovenije. Ker uredništvo nova24tv.si ni razkrilo avtorja, je za kršitev odgovoren odgovorni urednik Miro Petek.

Primer: Društvo informacijski center Legebitra proti odgovornemu uredniku Miru Petku, nova24tv.si

Društvo informacijski center Legebitra, zanj predsednik Simon Maljevac (v nadaljevanju pritožnik), se je pritožilo zaradi članka z naslovom »Mit idealne pederske/lezbične družine: Lezbijki sta dekle mučili, posiljevali in izstradali ter to posneli!«, objavljenega na spletni strani www.nova24tv.si 8. maja 2017. Nepodpisani prispevek je dobesedni prepis prav tako nepodpisanega članka s portala 24kul, kjer pa je objavljena tudi povezava do izvornega članka na spletni strani francoskega časnika Liberation. Pritožnik poudarja, da je vsebina izvornega članka povsem korektna in ne izpostavlja spolne usmerjenosti kot motiva za kaznivo dejanje.

V prispevku na nova24tv.si so bili po mnenju pritožnika kršeni 2., 10., 20. in 21. člen Kodeksa novinarjev Slovenije (v nadaljevanju kodeksa). »Drugi člen naj bi neznani avtor ali avtorica (v nadaljevanju avtor) kršil že v naslovu, v katerem je s ponižujočo in zaničevalno besedno zvezo »pederska družina« opisana zveza dveh oseb istega spola. Avtor naj bi jo uporabil z namenom zaničevanja istospolno usmerjenih oseb. Naslov naj bi bil tudi zavajajoč, ker da je iz njega mogoče razbrati, da naj bi dve osebi istega spola, v danem primeru lezbijki, mučili, posiljevali in izstradali dekle, torej njunega otroka, kar pa je neresnično. Tako naj bi si povprečen bralec ali bralka že na začetku ustvarila napačno sliko in vrednostno oceno.

Deseti člen kodeksa naj bi avtor kršil(a) z objavo treh simbolnih fotografij v članku (dve sta podpisani z Foto: Stock, za eno pa izvor ni znan). Ta člen je bil po mnenju pritožnika kršen, ker je bil izbor fotografij uporabljen stereotipno in pri povprečni bralki ali bralcu potvori vsebino.
Dvajseti člen kodeksa naj bi avtor kršil z namerno uporabo stereotipov, povezanih z istospolno usmerjenim osebami. Spolna usmerjenost nima nikakršne zveze z omenjenim člankom, trdi pritožnik. Kot je razvidno iz francoskega članka, je osebo v stanovanje zvabili bivši sošolec, zlorabilo pa jo je več oseb, med njimi osebi, ki sta v istospolnem partnerskem odnosu. Če bi heteroseksualni osebi storili to kaznivo dejanje, avtor zagotovo ne bi sklepal, da so vse heteroseksualne osebe neprimerne za vzgojo otrok, navaja pritožnik. Po njegovem mnenju je avtor namerno uporabil stereotipe, da bi podal negativno vrednostno oceno starševstva istospolno usmerjenih oseb.

Enaindvajseti člen kodeksa naj bi avtor kršil z načinom pisanja: tako da na nizkoten način predstavlja istospolno usmerjene osebe in istospolne pare, saj jim »pripisuje kazniva dejanja, ki niso povezana s spolno usmerjenostjo«. Celoten članek ima po mnenju pritožnika tudi vse elemente sovražnega govora po prvem odstavku 297. člena KZ-1. Po mnenju pritožnika avtor razpihuje sovraštvo in nestrpnost, ki temelji na spolni usmerjenosti in je storjeno z uporabo zmerjanja in žalitev, saj je kot razlog za kaznivo dejanje navedena spolna usmerjenost, s čimer se kaznivo dejanje posploši na vse istospolno usmerjene osebe, ena od oblik istospolnih družin pa je označena z žaljivim pridevnikom »pederska«.

Odgovorni urednik Miro Petek na pritožbo ni odgovoril niti ni razkril identitete avtorja novinarskega prispevka.

SKLEP:

Odgovorni urednik portala nova24tv.si Miro Petek je kršil 2., 10., 20. in 21. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev: Ker prispevek, na katerega se je pritožilo Društvo informacijski center Legebitra, ni podpisan, odgovorni urednik Miro Petek pa ni razkril identitete avtorja, je Novinarsko častno razsodišče odgovornost za objavo prepisanega članka s portala 24KUL (kjer so objavili povzet in predelan članek iz francoskega časnikaLiberation, v katerem je istospolna usmerjenost obravnavana povsem korektno) pripisalo odgovornemu uredniku nova24tv.si Miru Petku.

Drugi člen kodeksa, po katerem se mora novinar izogibati nekorektnemu, osebno žaljivemu predstavljanju podatkov in dejstev, je avtor kršil z uporabo žaljive besedne zveze “pederska družina”. Beseda peder je nizkotna in slabšalna sopomenka za izraz homoseksualec, zato NČR meni, da je bila v kontekstu prispevka uporabljena na žaljiv način z namenom zaničevanja.

Deseti člen je avtor oziroma oseba, ki je prispevek opremila s slikovnim gradivom, kršil(a), ker ni ustrezno opozorjeno, da gre za simbolno fotografijo. Manj poučeni bralec ali bralka lahko brez te označbe napačno sklepa, da so fotografije oseb in prizorišča dogajanja neposredno povezane z vsebino prispevka.

Dvajseti člen je avtor kršil, ker je v prispevku posebej izpostavil lezbični par, čeprav je ta po pisanju časnika Liberation kazniva dejanja zagrešil skupaj s še štirimi drugimi osebami. Spolno usmerjenost dveh domnevnih sostorilcev kaznivega dejanja je uporabil kot argument pri dokazovanju teze, da je stališče, da lahko lezbijke enako dobro skrbijo za otroke, zgolj mit. Na okoliščino, da sta bili med domnevnimi storilci tudi poročeni lezbijki, je opozoril v naslovu, podpisu pod fotografijo in v samem besedilu. V uvodu prispevku tako zapiše „Svet je pretresla šokantna zloraba lezbičnega para in sostorilcev …“, sklene pa ga s trditvijo: “Tožilka Camille Mianson je potrdila, da je lezbični par priznal storjena dejanja, prav tako tudi ostali storilci.“ (V francoskem članku lezbični par ni izpostavljen na tak način.) Avtor prispevka je tako utrjeval spolni stereotip, da istospolno usmerjene osebe niso primerne za vzgojo otrok in da so tudi sicer problematične, saj jih sicer ne bi bilo potrebno med drugimi storilci kaznivega dejanja posebej izpostavljati pri navajanju nasilnih dejanj, ki jih je zagrešila šesterica.

Enaindvajseti člen kodeksa je avtor kršil, ker okoliščino, da sta bili med storilci kaznivega dejanja istospolno usmerjeni osebi, zlorablja za širjenje nestrpnosti in sovraštva do istospolnih oseb. Kot rečeno, brez potrebe poudarja, da sta med šestimi storilci kaznivih dejanj tudi lezbični osebi, ki ju žaljivo poimenuje „pederska družina“, in nato to okoliščino zlorablja za dokazovanje neprimernosti istospolnih oseb za opravljanje starševske vloge. (V prispevku sicer piše, da tragično dogajanje „ruši mit o dveh lezbijkah kot za otroka najboljših možnih materah (starših)“, vendar pa je iz celotnega konteksta, naslova in besedila, jasno, da ne gre za spodbijanje teze, da so lezbijke najboljše matere, ampak za spodbijanje stališča, da so lahko dobre matere. Objavljeno navedbo „Društva psihologov Slovenije“ so namreč v prispevku napačno interpretirali. Psihologi so v resnici zatrdili, da dve ženski starševsko vlogo „lahko opravljata enako dobro ali celo boljše kot moški in ženska v tradicionalni delitvi starševskih vlog“. Niso torej trdili, da so lezbijke najboljše matere.