Luka Koper, zanjo družba Pirc Musar in partnerji, proti uredniku portala Regional Obala Drašku Golubarju

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Gojko Bervar (predsednik), Jelena Aščić (podpredsednica), Davorin Koron, Neva Železnik, Katarina Vučko, Anja Gorenc in Nina Jerman (člani), je na seji 3. oktobra 2017 v primeru Luka Koper, ki jo zastopa odvetniška družba Pirc Musar in partnerji, proti uredniku digitalnega portala Regional Obala Drašku Golubarju ugotovilo, da je urednik kršil Kodeks novinarjev Slovenije.

Primer: Luka Koper, ki jo zastopa odvetniška družba Pirc Musar in partnerji, proti uredniku digitalnega portala Regional Obala Drašku Golubarju

Luka Koper je kot kršitelja Kodeksa novinarjev Slovenije Novinarskemu častnemu razsodišču (NČR) navedla nekdanjega odgovornega urednika medija digitalni portal Regional Obala Jaka Vrana. Po navedbah Vrana pa sam tega dela ne opravlja več že od maja 2005. Čeprav z medijem nima sklenjene nobene oblike sodelovanja, je bil v kolofonu in v razvidu medijev v času oddaje pritožbe na NČR naveden kot odgovorni urednik. Odgovornost za prispevek je prevzel aktualni v. d. odgovornega urednika portala Regional Obala Draško Golubar.

Pritožnica Luka Koper mu očita, da je v prispevku z naslovom Lepa subvencija države: Ne boste uganili, koliko denarja so dali Luki Koper, objavljenim 26. aprila 2017 na spletni strani medija Digitalni portal Regional Obala, kršil 2., 10. in 13. člen kodeksa. Ker prispevek ni podpisan in njegov avtor ni znan, pritožnica v skladu s pravilnikom Novinarskega častnega razsodišča (NČR) kršitve pripisuje odgovornemu uredniku portala Drašku Golubarju.

Pritožba se nanaša na naslov, pravi pritožnica in dodaja, da je v nadaljevanju sama vsebina prispevka korektna – ustrezno povzema odločitev Vlade RS o prerazporeditvi pravice porabe denarja v okviru finančnega načrta Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano v višini 470.000 evrov. Sam naslov Lepa subvencija države: Ne boste verjeli, koliko denarja so dali Luki Koper, pa je po prepričanju pritožnice “neprimeren in v popolnem nasprotju s siceršnjo vsebino tozadevnega prispevka ter neutemeljeno in brez kakršnekoli dejanske ali pravne podlage (celo na žaljiv in nekorekten način) namiguje, da naj bi pritožnica prejela državno subvencijo oziroma visoka denarna sredstva dražave.” Namigovanja, na katera kaže naslov prispevka, so neresnična, v celoti zgrešena in izmišljena, dodaja pritožnica.

Gre za to, pojasnjuje pritožnica, da Luka ni prejela nikakršne subvencije države, kar v nasprotju z naslovom sicer razkriva tudi vsebina prispevka v nadaljevanju. Omenjenih 470.000 evrov je vlada namreč namenila Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: 320 tisoč evrov za zagotavljanje nadzora v Luki Koper nad pošiljkami s poreklom iz tretjih držav, ki so jih pristojne službe prepoznale kot rizične, 150.000 evrov pa za redno delovanje ministrstva. Naslov Lepa subvencija države: Ne boste uganili, koliko denarja so dali Luki Koper je zato povsem nekorekten in zavajajoč ter potvarja samo vsebino prispevka, s čimer je po prepričanju pritožnice urednik prekršil 10. člen kodeksa.

2. člen kodeksa je po prepričanju pritožnice urednik prekršil, ker je naslov napisan senzacionalistično, zgolj z namenom, da bi pritegnil pozornost bralcev, ter predstavlja nekorektno in žaljivo predstavljanje podatkov in dejstev.

13. člen kodeksa je urednik po prepričanju pritožnice prekršil, ker iz prispevka ni razvidno, kdo je bil pisec oziroma novinar.

Odgovorni urednik portala Regional Obala Draško Golubar vse navedbe o kršitvi kodeksa zavrača. Kot dodaja, je odvetniška pisarna Musarjeve v imenu Luke Koper zahtevala že več kot pet popravkov Regionalovih člankov in vse so objavili. Prijavo na NČR ocenuje kot dodatni pritisk na delo uredništva.

SKLEP:

Odgovorni urednik Draško Golubar je kršil 10. člen Kodeksa novinarjev Slovenije, ni pa kršil 2. in 13. člena.

Obrazložitev:
NČR ugotavlja, da se vsebini naslova prispevka (Lepa subvencija države: Ne boste uganili, koliko denarja so dali Luki Koper) in samega prispevka pod njim povsem izključujeta. Medtem ko naslov kaže na to, da je Luka Koper prejela državno subvencijo, sam prispevek pravilno povzema sporočilo na spletni strani vlade, da je bil denar iz proračuna dodeljen kmetijskemu ministrstvu (deloma tudi za njegove naloge v Luki Koper). Naslov torej potvarja vsebino prispevka pod njim, kar pomeni kršitev 10. člena kodeksa. Zanjo je v pričujočem primeru odgovoren urednik. Objavo zahtevanih popravkov, na katere se sklicuje urednik, ureja medijski zakon, NČR pa tega vprašanja ne obravnava.

Glede kršitve 13. člena kodeksa NČR ugotavlja, da je pritožnik napačno razumel vsebino tega člena, ki določa, da se mora novinar predstaviti kot novinar, ko zbira podatke, zato razsodišče kršitve ni ugotovilo. Ob tem pa razsodišče opozarja, da mora biti avtorstvo prispevka jasno tudi takrat, ko novinar posega v agencijske novice in kot vir navede STA.

2. člena odgovorni urednik ni kršil, saj se navedbe v naslovu prispevka nanašajo na gospodarsko družbo in torej niso osebno žaljive.