Luka Koper, zanjo Odvetniška pisarna Pirc Musar in partnerji, proti uredniku portala Regional Obala Drašku Golubarju (Nad Matićevo Luko temni oblaki…)

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Gojko Bervar (predsednik), Jelena Aščić (podpredsednica), Davorin Koron, Jernej Rovšek, Neva Železnik, Katarina Vučko, Anja Gorenc, Nina Jerman, Tatjana Pirc, Neva Železnik (člani), je na seji 28. novembra 2017 v primeru Luka Koper, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Pirc Musar in partnerji, proti uredniku digitalnega portala Regional Obala Drašku Golubarju ugotovilo, da urednik ni kršil Kodeksa novinarjev Slovenije.

Primer: Luka Koper, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Pirc Musar in partnerji, proti uredniku digitalnega portala Regional Obala Drašku Golubarju.

Pritožnica Luka Koper Drašku Golubarju očita, da je v prispevku Nad Matičevo Luko temni oblaki: 10 milijonov evrov naj bi letno izpuhtelo v zrak, objavljenem na spletni strani Regional Obala 20. maja 2017, kršil 2., 10. in 13. člen Kodeksa novinarjev Slovenije. Luka Koper je sprva kot kršitelja Kodeksa novinarjev Slovenije Novinarskemu častnemu razsodišču (NČR) navedla nekdanjega odgovornega urednika medija digitalni portal Regional Obala Jaka Vrana. Izkazalo se je, da Vran tega dela ne opravlja več že od maja 2005. Čeprav z medijem nima sklenjene nobene oblike sodelovanja, v kolofonu portala in v razvidu medijev v času oddaje pritožbe na NČR ni prišlo do sprememb. Odgovornost za objavo prispevka je prevzel aktualni v. d. odgovornega urednika portala Regional Obala Draško Golubar. Avtor prispevka z naslovom Nad Matičevo Luko temni oblaki: 10 milijonov evrov naj bi letno izpuhtelo v zrak ni podpisan, torej ni znan, zato pritožnica pritožbo naslavlja na odgovornega urednika.

Vsebina prispevka je po mnenju pritožnice sicer korektna in ustrezno povzema dejansko stanje, naslov pa je po njenem prepričanju neprimeren in v popolnem nasprotju z vsebino. Kot dodaja, neutemeljeno in brez kakršnekoli dejanske ali pravne podlage, celo na žaljiv in nekorekten način, namiguje, da pritožnica svojega poslovanja v višini 10 milijonov evrov letno ne zna oziroma ne more pojasniti, kar da ne drži.
Po mnenju pritožnice je iz vsebine, ne pa iz naslova prispevka, razvidno, da Luka plačuje storitve izvajalcem pristaniških storitev (IPS). Omenjenih 10 milijonov evrov tako pomeni plačilo za opravljene storitve IPS, pojasnjujejo v Luki Koper. Delavci IPS pa so “delavci z dovolilnicami”, ki so nekaj običajnega v svetovnih pristaniščih. Sam prispevek celo opisuje način poslovanja z IPS in tudi določene kršitve pri izplačilu plač in drugih prejemkov delavcev, ki pa se ne nanašajo na Luko Koper, dodaja pritožnica. Luka na račune IPS letno plača 20 milijonov evrov. Ta strošek, vključno z omenjenimi 10 milijoni, zna pojasniti (v nasprotju z naslovom ga pojasnjuje tudi članek pod njim), zagotavljajo v Luki. Če IPS pri plačevanju delavcev zakona ne spoštujejo, imajo inšpekcije in FURS v rokah pristojnosti, da jih k temu prisilijo, dodajajo. Naslov prispevka Nad Matičevo Luko temni oblaki: 10 milijonov evrov naj bi letno izpuhtelo v zrak torej pomeni kršitev 10. člena kodeksa, ki jasno določa, da montaža, napovedi in podnapisi ne smejo potvarjati vsebine, je prepričana pritožnica Luka Koper.

2. člen kodeksa je urednik kršil, ker je omenjeni naslov zapisan neresnično, senzacionalistično, zgolj z namenom, da pritegne pozornost bralca. To v konkretnem primeru pomeni nekorektno ravnanje, ugotavlja pritožnica.

13. člen je urednik kršil, ker iz prispevka ni razvidno, kdo je bil avtor prispevka, je še prepričana pritožnica.

Odgovorni urednik portala Regional Obala Draško Golubar vse navedbe o kršitvi kodeksa zavrača. Kot dodaja, je odvetniška pisarna Pirc Musar in partnerji v imenu Luke Koper zahtevala že več kot pet popravkov Regionalovih člankov in vse so objavili. Prijavo na NČR ocenuje kot dodatni pritisk na delo uredništva.

SKLEP:

Odgovorni urednik portala Regional Obala Draško Golubar ni kršil 10., 2. in 13. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev: NČR ugotavlja, da se vsebini naslova Nad Matičevo Luko temni oblaki: 10 milijonov evrov naj bi letno izpuhtelo v zrak in samega prispevka pod njim ne izključujeta. Zapisano v naslovu NČR razume kot dejstvo, da imajo v Luki težave, pri čemer avtor ne trdi, da gre za nepravilnosti v njenem poslovanju. Kot je zapisano v prispevku pod naslovom, naj bi po ocenah ministrstva za gospodarstvo v Luki Koper letno poniknilo 10 milijonov evrov, kar je približno polovica zneska, ki ga Luka letno plačuje IPS za pristaniške storitve. Nedokumentirana gotovina naj bi se v IPS uporabljala za plačevanje dela na črno, gotovinska izplačila in tudi za različne provizije. Posredno je to gotovo tudi težava Luke Koper, ki jo avtor naslova ponazarja s “temnimi oblaki nad Matičevo Luko” (Dragomir Matić je predsednik uprave Luke Koper). NČR zato ugotavlja, da odgovorni urednik portala Regional Obala Draško Golubar ni kršil 10. člena kodeksa.

Glede kršitve 13. člena kodeksa NČR ugotavlja, da je pritožnik napačno razumel vsebino tega člena, ki določa, da se mora novinar predstaviti kot novinar, ko zbira podatke, zato razsodišče kršitve ni ugotovilo. Ob tem pa razsodišče opozarja, da mora biti avtorstvo prispevka jasno tudi takrat, ko novinar posega v agencijske novice ali kot vir navede MMC RTVS.

2. člena odgovorni urednik ni kršil, saj se navedbe v naslovu prispevka nanašajo na gospodarsko družbo in torej niso osebno žaljive.