Tanja Fajon in Ivo Vajgl proti Miru Petku, Ines Kumalič in Aleksandri Jug (nova24tv.si in Nova24TV) ter Metodu Berlecu in Petri Janša (demokracija.si in Demokracija)

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Gojko Bervar (predsednik), Jelena Aščić (podpredsednica), Davorin Koron, Tatjana Pirc, Neva Železnik, Nina Jerman, Jernej Rovšek, Katarina Vučko, Anja Gorenc (člani), je na seji 24. novembra 2017, v primeru Tanja Fajon in Ivo Vajgl proti Miru Petku, Ines Kumalič in Aleksandri Jug (nova24tv.si in Nova24TV) ter Metodu Berlecu in Petri Janša (demokracija.si in Demokracija), ugotovilo, da so novinarji in urednika kršili Kodeks novinarjev Slovenije.

Primer: Tanja Fajon in Ivo Vajgl proti Miru Petku, Ines Kumalič in Aleksandri Jug (nova24tv.si in Nova24TV) ter Metodu Berlecu in Petri Janša (demokracija.si in Demokracija)

Tanja Fajon in Ivo Vajgl, poslanca v Evropskem parlamentu, se odzivata na prispevke o delovanju Georga Sorosa, na tiste dele, v katerih sta omenjena. Pritožujeta se zoper:
– spletni portal Nova24tv.si (prispevka “Strašljivo: Na seznamu Sorosovih plačancev v fundaciji Open Society, ki načrtno destabilizira Evropo, sta tudi Ivo Vajgl in Tanja Fajon”, objavljen 19. 5. 2017, “Tanja Fajon grozi s tožbo, ker smo jo označili za Sorosovo plačanko – toda novi dokumenti razkrivajo, da je financiral celo njeno predvolilno kampanjo”, objavljen 26. 5. 2017),
– televizijo Nova24TV (prispevek “Sorosevo podtalno delovanje”, objavljen 19. 5. 2017 v rubriki Novice ob 19.30),
– tednik Demokracija (prispevka “Na seznamu Sorosevih plačancev” in “Vajgl in Fajonova na seznamu razvpitih Sorosevih plačancev”, objavljena v tiskani izdaji 25. 5. 2017, ter spletna objava tednika Demokracija 24. 5. 2017 http://www.demokracija.si/fokus/v-reviji-demokracija-cerarjeva-matematika-za-telebane-sorosovi-placanci-dr-anton-stres-drzava-in-drzavnost.html)

Tanja Fajon in Ivo Vajgl (v nadaljevanju tudi pritožnika) v pritožbi uvodoma poudarjata, da pri njiju ni nihče preverjal objavljenih trditev, “s čimer je že v osnovi v vseh prispevkih kršen 1. člen Kodeksa”.

V povezavi z dvema prispevkoma, objavljenima na portalu Nova24tv.si (avtor-ica L.S.), pritožnika navajata naslednje primere, s katerimi so po njunem mnenju kršili Kodeks:

I.
Nova24tv.si

1. “Strašljivo: Na seznamu Sorosovih plačancev v fundaciji Open Society, ki načrtno destabilizira Evropo, sta tudi Ivo Vajgl in Tanja Fajon”.
Pritožnika pišeta, da je navedba v naslovu nepreverjena, neresnična (kršitev 1. člena), navedba, da sta “plačanca Sorosa” nekorektna in žaljiva (kršitev 2. člena Kodeksa), kar je po njunem mnenju tudi huda obtožba (kršitev 3. člena Kodeksa), še posebej zaradi tega, ker sta kot nosilca javne funkcije “zavezana k moralno neoporečnim dejanjem in ravnanju, s predpisi EU in nacionalne zakonodaje pa tudi k finančni oziroma premoženjski neoporečnosti in transparentnosti”, pišeta pritožnika in nadaljujeta, da v prispevku ni navedenih dokazov za trditev v naslovu, ki je zato zavajajoč in potvarja vsebino (kršitev 10. člena Kodeksa). Po prepričanju pritožnikov gre tudi za kršitev 25. člena Kodeksa, saj tezo, da so nekateri slovenski politiki povezani s Sorosem, tudi finančno, javno ponavljajo visoki predstavniki stranke SDS, mnogi med njimi so tudi solastniki portala in televizije Nova24TV (prepletanje novinarskih in političnopropagandnih besedil). Ker je v naslovu novinar(ka) objavil(a) nepotrjene govorice, je s tem kršil(a) tudi 5. člen Kodeksa, sta zapisala pritožnika.

2. “Če je njegovo delo v Sloveniji zdaj že večinoma opravljeno, pa so številni Slovenci še vedno na njegovi plačilni listi, saj zdaj delujejo v tujini. Gre predvsem za ljudi iz Socialdemokratske stranke (SD), med katerimi sta najaktivnejša Tanja Fajon in Ivo Vajgl, ki s svojim vmešavanjem v notranjo politiko držav na Balkanu v teh nemirnih časih še dodatno skrbita za vse bolj napete odnose, ki bi lahko vsak čas izbruhnili v vojno.”
“Poznavalci ne izključujejo vojne, za katero bi bila tako posredno kriva tudi Fajonova in Vajgl.”
Pritožnika pišeta, da je avtor(ica) v navedenih trditvah kršil(a) 1., 2., 3., 15. in 25. člen Kodeksa. Dodajata, da Ivo Vajgl ni član Socialdemokratske stranke, je član stranke DeSUS, navedba “z vmešavanjem v notranjo politiko držav na Balkanu v teh nemirnih časih še dodatno skrbita za vse bolj napete odnose” je komentar in ne objektivno dejstvo, kar po mnenju pritožnikov pomeni kršitev 15. člena Kodeksa. Pojasnjujeta, da je Ivo Vajgl uradni poročevalec Evropskega parlamenta za Makedonijo in poročevalec v senci za skupino Alde za Srbijo, Tanja Fajon pa članica Delegacije EP za odnose z Bosno in Hercegovino ter Kosovom in poročevalka v senci za skupino SD za Srbijo. Navedba, “da skrbita za vse bolj napete odnose, ki bi lahko vsak čas izbruhnili v vojno”, je po mnenju pritožnikov tudi kršitev 3. člena Kodeksa, saj napeljuje na sklep, da namenoma prispevata k vojni na Balkanu. Dodajata še, da je posebej huda kršitev Kodeksa tudi neposredna trditev, da “poznavalci ne izključujejo vojne, za katero bi bila tako posredno kriva tudi Fajonova in Vajgl”.

3. »Ivo Vajgl in Tanja Fajon zadolžena za destabilizacijo Balkana”
V navedenem podnaslovu je po prepričanju pritožnikov najti kršitve 1., 2., 3. člena Kodeksa, utemeljitev za to navajata v 2. točki pritožbe. Poleg tega pa je po njunem mnenju v podnaslovu kršitev 10. in 15. člen Kodeksa, saj potvarja vsebino, komentar pa bi moral biti jasno ločen od dejstev.

4. »Open Society, ena izmed številnih Sorosovih fundacij, je že pred časom izdelala seznam zanesljivih partnerjev v Evropskem parlamentu, ki so za ustrezno finančno korist pripravljeni uresničevati levičarske multikulti politične ideje. Na seznamu, ki smo ga uspeli pridobiti tudi na Novi24TV, se nepresenetljivo večkrat pojavita imeni Iva Vajgla in Tanje Fajon.«
Pritožnika pišeta, da so v omenjeni trditvi kršeni 1., 2., 3. in 4. člen Kodeksa. Avtor(ica) ni preveril(a) zapisanih dejstev, čeprav ju “neposredno omenja in hudo obremenjuje”. Neresnična, nekorektna in žaljiva je trditev, da sta zapisana na “seznamu zanesljivih partnerjev, ki so za ustrezno finančno korist pripravljeni uresničevati levičarske multikulti politične ideje”. S to trditvijo, pišeta pritožnika, grobo krši 2. in 3. člen Kodeksa in predstavlja hudo obtožbo, nekorektno predstavlja podatke in obenem zamolči informacije (kršitev 4. člena Kodeksa). Ne gre namreč za nikakršno skrivnost, ki bi jo moral medij pridobivati iz zaupnih virov, saj je publikacija z naslovom Mapping; Reliable allies in the European Parliament (2014 – 2019), ki jo je za potrebe inštituta Open Society European Policy Institute (ustanovitelj Georg Soros) leta 2013 izdelalo svetovalno podjetje CUMQUAT Consult, javno dostopna. Povezava https://legacy.gscdn.nl/archives/images/soroskooptbrussel.pdf. Kot je pojasnjeno v uvodu publikacije, je to seznam s kratko predstavitvijo več kot 260 poslank in poslancev Evropskega parlamenta v mandatu 2014 – 2019, ki jih je mogoče šteti za “zanesljive zaveznike”, za tiste, ki bodo “zelo verjetno podprli vrednote Open Society”. Nikjer ni omenjeno plačilo, pojasnjujeta pritožnika, ki poudarjata, da so navedbe o “finančni koristi” čisti konstrukt (kršitev 4. člena Kodeksa). Dodajata še, da jima je na podlagi javno dostopnih informacij mogoče pripisati, da zastopata vrednote, ki se v veliki meri prekrivajo z vrednotami inštitutov Sorosa oziroma fundacij (demokracija, svoboda, človekove pravice, enake možnosti, boj zoper vsakršno diskriminacijo …). Navedba, da sta na “plačilnem seznamu”, je “sklep”, ki si ga je “avtor(ica) gladko izmislil(a)”, pišeta pritožnika, ki sta prepričana, da taka trditev služi izključno potrditvi osnovne teze, da sta “Soroseva plačanca”, torej koruptivna, na kar napeljuje tudi zapis, da se na seznamu »nepresenetljivo« večkrat pojavita njuni imeni … (kršitev 2. in 3. člena Kodeksa).

5. “Iz njunih zadolžitev je lepo razvidno, da se vpletata v makedonsko situacijo – ravno zaradi Sorosove želje po destabiliziranju te nekdanje jugoslovanske republike.”
Tanja Fajon je “zadolžena za vmešavanje v notranje zadeve Makedonije in Bosne in Hercegovine, več let je na Kosovu podpirala velikoalbansko idejo.”
V navedenih trditvah gre za kršenje 1., 2., 3., 4. in 15. člena Kodeksa z namenom blatenja in diskreditacije, menita pritožnika. Imata pristojnosti, ki izhajajo iz dejstva, da sta poslanca Evropskega parlamenta, zadolžitve, omenjene v objavljeni trditvi, pa ne obstajajo, tudi “želja Sorosa po destabilizaciji Makedonije” ni podkrepljena z dokazi, kar kaže na mešanje komentarja z dejstvi (kršitev 15. člena Kodeksa). Tanja Fajon ni zadolžena za “vmešavanje v notranje zadeve Makedonije in BiH”; njenih “idej o veliki Albaniji” ni avtor(ica) nikoli preverjal(a), pišeta pritožnika. Dodajata še, da tega ni v nobenem primeru mogoče razbrati iz poslanskih aktivnosti in izjav Fajonove, pa tudi, da je avtor(ica) zamolčal(a) objektivne informacije (kršitev 4. člena Kodeksa) o delu Iva Vajgla, ki se ukvarja z razmerami v Makedoniji (imenovan je bil v posebno skupino, da bi skupaj s komisarjem Hahnom posredoval v pogovorih med političnimi strankami, je uradni poročevalec EP za Makedonijo). Pišeta, da gre tudi za posebej hudo obtožbo (kršitev 3. člena Kodeksa), saj avtor(ica) brez navajanja dokazov obema očita zlonamerno delovanje z namenom povzročanja nestabilnosti v drugi državi, čeprav si prizadevata za mirno in nekonfliktno rešitev vseh sporov na Zahodnem Balkanu.

6. “Ivo Vajgl je predstavljen kot politično izjemno močen levičar, ki je zadolžen za izpolnjevanje Sorosovih idej o prihodnosti Palestine in Srbije, je v Mediteranski uniji in predstavnik fundacije za odnose z afriško skupino Magreb. Da je Open Society natančno razdelana mreža sodelavcev, kjer se za vsakega člana ve, kakšne so njegove pretekle izkušnje in zadolžitve, pričajo podatki, navedeni v dokumentu, da je bil Vajgl najprej član stranke LDS, preden se je leta 2007 preselil k stranki Zares in pozneje postal svetovalec bivšega slovenskega predsednika, pokojnega Janeza Drnovška.”
Pritožnika sta v navedeni trditvi prepoznala kršitve 1., 2. in 3. člena Kodeksa. Ne obstaja “mreža sodelavcev” Georga Sorosa, katere del naj bi bil Ivo Vajgl (ali Tanja Fajon), obstaja samo že v 3. točki pritožbe omenjena publikacija Sorosevega inštituta, v kateri so navedene njune pretekle funkcije in objavljena življenjepisa, kar pa ne dokazuje njune (politične) koruptivnosti. Tudi “zadolžitve”, ki jih imata kot poslanca EP, ne izhajajo iz nobenih skrivnih “mrež”, pač pa se o njih odločata sama, svobodno in neodvisno, kvečjemu jima jih zatem, kadar to zahtevajo predpisani postopki, podelijo še povsem legalne organizacije (EP, politični skupini Alde oziroma S&D v EP, katerih člana sta).

7. “Od nepreverjenih virov smo izvedeli, da je Sorosu Tanjo Fajon in Iva Vajgla predlagal Milan Kučan, ki ima z madžarskim finančnikom tudi dobre privatne prijateljske odnose.”
V navedeni trditvi so po mnenju pritožnikov kršeni 1., 2., 3. in 25. člen Kodeksa. “Gre za povsem izmišljeno trditev, ki je avtor(ica) ni preverila,” pišeta. Trditev je nekorektna in zlonamerna, krši tudi 25. člen Kodeksa, kar utemeljujeta z objavo na uradni Facebook strani predsednika SDS (ki je tudi solastnik televizije/portala Nova24.si), o tem, da sta Kučan in Soros “zločinca”. Avtor(ica) objavlja navedbe “nepreverjenih virov”, a kljub temu ni preveril(a) informacije pri njiju, pišeta pritožnika, ki zaradi tega prepoznavata grobo kršitev novinarske etike in 1. člena Kodeksa.

8. “In ravno zato je naravnost strašljivo, da sta del njegove mreže za destabilizacijo Evrope tudi Fajonova in Vajgl.”
Avtor(ica) uporablja trdilne stavke, ne navaja virov, ne ločuje komentarja od dejstev, operira z lažnimi in nepreverjenimi informacijami. S tem, da jih predstavi kot dejstva, grobo zavaja bralce, očitni namen je blatenje in diskreditacija njiju kot politikov, sta v pritožbi zapisala Tanja Fajon in Ivo Vajgl. Utemeljitve za kršitev 1., 2. in 3. člena Kodeksa so v njuni pritožbi navedene tudi pod točko 4.

Iz pisarne Tanje Fajon so 25. 5. 2017 na urednika portala Nova24tv.si Mira Petka naslovili zahtevo za objavo demantija in umik spornih prispevkov. Urednik je zahtevo zavrnil z utemeljitvijo, da demanti ni napisan skladno z Zakonom o medijih, so pa na portalu 26. 5. 2017 objavili nekatere navedbe iz zahtevka. Pritožnika sta v prispevku z naslovom “Tanja Fajon grozi s tožbo, ker smo jo označili za Sorosovo plačanko – toda novi dokumenti razkrivajo, da je financiral celo njeno predvolilno kampanjo” (avtor(ica) L.S.) našla nove in ponovljene primere kršitev Kodeksa:

9. “Novi dokumenti razkrivajo, da je Soros financiral kampanjo Tanje Fajon”
Pritožnika poudarjata, da je naslov neresničen in predstavlja kršitev 1., 2., 3. in 10. člena Kodeksa. Avtor(ica) za zapisano trditev ni poiskal(a) odziva pri Fajonovi, naslov je nekorekten, žaljiv, vsebuje hudo obtožbo, saj vztraja pri trditvi, da je plačanka, za kar pa ne ponudi dokazov. Naslov je po mnenju pritožnikov zavajajoč, potvarja vsebino, v prispevku avtor(ica) ne ponudi dokazov, potrditve. Utemeljitev za kršitve je navedena tudi pri 1. točki pritožbe.

10. “Nova24TV pa še zdaleč ni prvi medij, ki je poročal o tem, da sta Fajonova in Vajgl na Sorosovi plačilni listi, saj so v preteklosti o tem že pisali portali, kot so Kul24.si, Demokracija in drugi …”
V trditvi pritožnika ugotavljata kršitev 1., 3. in 5. člena Kodeksa. Četudi so o tem že pisali drugi mediji, to novinarja oz. urednika ne odveže odgovornosti ob neresničnem in zlonamernem poročanju, novinar(ka) informacij ni preveril(a), kljub opozorilu medij svoje napake ni popravil, objavil je nove neutemeljene obtožbe in se pri tem skliceval na povzemanje iz drugih medijev (kršitev 3. in 5. člena Kodeksa), sta zapisala pritožnika.
11. “V nadaljevanju objavljamo dokumente, ki jih je še pred nami objavil Kul24.si in dokazujejo, da sta člana stranke SD za svoje politično udejstvovanje tako ali drugače “zaslužila” preko Sorosevih institucij …”
Utemeljitev za kršitve 1., 2. in 3. člena Kodeksa je identična utemeljitvi pri 1. točki pritožbe, sta zapisala pritožnika. Poleg tega objavljene razpredelnice nimajo nikakršne povezave z njunima volilnima kampanjama in političnim udejstvovanjem. V njih tudi omenjena nista. Pritožnika sta še zapisala, da gre za čisti konstrukt. (povezava: http://24kul.si/zaupni-dokumenti-kampanjo-tanjefajon-in-iva-vajgla-je-skrivoma-sofinanciral-kontroverzni-georg-soros).

12. “V nedavno razkritem poročilu Reliable allies in the European Parliament najdemo poročila o financiranju kampanje za leve politične stranke in informacije o tem, da sta Tanja Fajon in Ivo Vajgl plačanca t. i. Open society.”
V navedbi pritožnika ugotavljata kršitve 1., 2. in 3. člena Kodeksa, utemeljitve za to so navedene v 4. točki pritožbe.

13. “Oba sta v Evropskem parlamentu člana t. i. radikalne skupine LBTQ aktivistov in zagovornika proabortivnih lobijev.”
S to trditvijo so po mnenju pritožnikov kršeni 1., 2., 3., 4. in 21. člen Kodeksa. Avtor(ica) jima pripisuje članstvo v združenjih, ki ne obstajajo, dejstev ni preveril(a), med bralci skuša z uporabljenimi izrazi vzbujati strah, nestrpnost (splav, homoseksualnost), s čimer krši tudi 21. člen Kodeksa. 4. člen Kodeksa krši, ker zamolči informacije. Fajonova je članica parlamentarne medskupine LGBTI, ki se ukvarja s pravicami gejev, lezbijk, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev. Take skupine v EP omogočajo neuradno izmenjavo mnenj o določenih zadevah in spodbujanje stikov med poslanci in civilno družbo, pojasnjujeta pritožnika. Tanja Fajon in Ivo Vajgl v pritožbi pišeta, da nista zagovornika “proabortivnih lobijev” in da jima njihov obstoj v EP ni znan, sta pa zagovornika svobodnega odločanja žensk o lastnem telesu. Poudarjata, da so obtožbe o njunem radikalizmu neokusne, nekorektne in žaljive.

14. “3. in 4. stran omenjenega članka govorita o financiranju najine predvolilne kampanje, tudi po spletnih in družbenih omrežjih.”
Pritožnika pišeta, da so trditve o finančni podpori in mobilizaciji mladih za njuni kampanji nepreverjene in neresnične ter da kršijo 1. in 2. člen Kodeksa. Ker se avtor(ica) sklicuje na drug medij, gre tudi za kršitev 3. in 5. člena, saj ponavlja lažne in nepreverjene obtožbe o prejemanju denarja in skrivnem financiranju, za kar ne objavi nobenega dokaza.

II.
Televizijski prispevek “Sorosevo podtalno delovanje” (Nova24TV, 19. 5. 2017, Novice ob 19.30)

Pritožnika ugotavljata kršitve, ki so opisane že v 1. točki pritožbe, saj gre v prispevku v veliki večini za dobesedne ponovitve ali povzetke prispevka, objavljenega na portalu.

15. “Če je Soroševo delo v Sloveniji zdaj že večinoma opravljeno, pa so številni Slovenci še vedno na njegovi plačilni listi, saj zdaj delujejo v tujini. Gre za ljudi iz levice, med katerimi sta najaktivnejša Tanja Fajon in Ivo Vajgl, ki s svojim vmešavanjem v notranjo politiko držav na Balkanu v teh nemirnih časih še dodatno skrbita za vse bolj napete odnose, ki bi lahko vsak čas izbruhnili v vojno.”
Pritožnika ugotavljata kršitve 1., 2., 3., 15. in 25. člena Kodeksa, ki sta jih utemeljila že v 2. točki pritožbe.

16. Novinar trdi, da je Tiranska platforma “v nasprotju z voljo ljudstva, zato poznavalci ne izključujejo vojne, za katero bi bila tako posredno kriva tudi Fajonova in Vajgl,” s čimer naj bi kršil 1., 2., 3. in 15. člen Kodeksa. Pritožnika pišeta, da ta trditev predstavlja posebej hudo obtožbo (kršitev 3. člena Kodeksa), saj napeljuje na sklep, da namenoma prispevata k vojni na “Balkanu”, če bo do nje prišlo. Po njunem mnenju gre za komentar, ki ni jasno ločen od dejstev (15. člen Kodeksa).

17. “Open Society, ena izmed številnih Sorosovih fundacij, je že pred časom izdelala seznam zanesljivih partnerjev v Evropskem parlamentu, ki so za ustrezno finančno korist pripravljeni uresničevati levičarske multikulti politične ideje. Na seznamu, ki smo ga uspeli pridobiti tudi na Novi24TV, se nepresenetljivo večkrat pojavita imeni Iva Vajgla in Tanje Fajon.”
Kršitev 1., 2., 3. in 4. člena Kodeksa sta pritožnika utemeljila v 2. točki pritožbe.

18. “Iz neuradnih virov smo izvedeli, da je Sorosu Tanjo Fajon in Iva Vajgla predlagal Milan Kučan, ki ima z madžarskim finančnikom tudi dobre privatne prijateljske odnose.”
Pritožnika v tej trditvi ugotavljata kršitve 1., 2., 3. in 25. člena Kodeksa, ki jih utemeljujeta že v 7. točki svoje pritožbe.

19. “… Američan madžarsko-judovskega porekla je namreč s premoženjem, ocenjenim na 25 milijard evrov, eden najbogatejših ljudi na svetu. In ravno to je naravnost strašljivo, da sta del njegove mreže za destabilizacijo Evrope tudi Fajonova in Vajgl.”
Pritožnika navajata, da so v tej trditvi kršeni 1., 2. in 3. člen Kodeksa, kar utemeljujeta že v 4. točki svoje pritožbe.

20. “Torej kako komentiraš, da so Slovenci vpleteni v to svetovno Sorosevo zaroto?”
Pritožnika v vprašanju prepoznata kršitve 1., 2. in 3. člena Kodeksa, saj je v njem trditev, da sta vpletena v zaroto, za kar ni podanih dokazov, v tem vprašanju je po njunem mnenju tudi kršitev 5. člena Kodeksa, saj je ugibanje predstavljeno kot resnično. Zapišeta še, da je iz konteksta celotnega članka razvidno, da gre za komentar in ne za navajanje objektivnih (preverljivih) informacij, kar je po njunem mnenju kršitev 15. člena Kodeksa.

21. “Ja, to ni novost, smo pa pridobili konkreten dokument, kjer sta navedena Ivo Vajgl in Tanja Fajon. Normalno, gre za levičarsko agendo, s katero se destabilizira Evropa in oba deklarirana levičarja, socialdemokrata, Vajgl je zdaj DeSuS-ovec, ne vem v katerih strankah je že prej bil, LDS in tako naprej. Gre za organiziran pristop destabilizacije Balkana v konkretnem primeru, kjer vidimo, da sta ta dva evropska poslanca iz Slovenije odigrala ključno vlogo. Videli smo jih tudi na demonstracijah, levičarskih, v Ljubljani. Fajonovo predvsem. In to govori o tem, da dejansko levičarji lahko vladajo, ko je kaos, ki ga sami ustvarijo in ga potem tudi navidezno rešujejo.”
V trditvah, ki jih je izrekel Boris Tomašič, sta pritožnika prepoznala kršitve 1., 2., 3. in 4. člena Kodeksa, poudarjata, da so bile izrečene z namenom blatenja in osebne diskreditacije ter zasnovane na lažeh. Brez dokazov jima očita zlonamerno delovanje z namenom povzročanja nestabilnosti v drugi državi. Identične kršitve Kodeksa sta pritožnika utemljevala že v 2., 4., 5. in 6. točki pritožbe. Dodajata še, da je v tem primeru Boris Tomašič nastopal kot komentator, kar pa ne zmanjšuje njegove odgovornosti pri izjavljanju laži in nepreverjenih informacij oz. ponavljanju govoric (5. člen Kodeksa), še posebej zato, ker je direktor Nova24TV in je zato zavezan medijski etiki in morali.

III.
Demokracija, 25. 5. 2017, prispevka: “Na seznamu Sorosevih plačancev” in “Vajgl in Fajonova na seznamu razvpitih Sorosevih plačancev” ter spletna objava tednika Demokracija 24.5.2017 na povezavi http://www.demokracija.si/fokus/v-reviji-demokracija-cerarjeva-matematika-za-telebane-sorosovi-placanci-dr-anton-stres-drzava-in-drzavnost.html

Tednik Demokracija je v tej izdaji objavil dva prispevka, v katerih povzema ali dobesedno ponavlja zapise in izjave o isti tematiki, objavljene na nova24tv.si in na Nova24TV.
Notica “Na seznamu Sorosevih plačancev” (avtor ni naveden) na str. 4 je napoved daljšega prispevka na strani 18. V tem kratkem napovedniku je zapisano: “Na seznamu zaveznikov družbe Open Society (Odprta družba, op.p.) v evropskem parlamentu za obdobje 2014 – 2019, ki so pripravljeni uresničevati levičarske politične ideje multikulti, sta tudi evropska poslanca Ivo Vajgl (DeSUS/ALDE) in Tanja Fajon (SD/DDP).”
Pritožnika vidita spornost naslova v tem, da sta na seznamu, o katerem govori besedilo pod naslovom, “Soroseva plačanca”, pri čemer ta trditev ostaja povsem brez pojasnila ali dokaza, zato so po njunem mnenju kršeni 1., 2., 3. in 4. člen Kodeksa. Kršitve utemeljujeta v točki 4. poglavja I.

Iz daljšega prispevka z naslovom “Vajgl in Fajonova na seznamu razvpitih Sorosovih plačancev”, objavljenega 25. 5. 2017 v tedniku Demokracija (avtorica: Petra Janša), pritožnika izpostavljata dele, v katerih ugotavljata kršitve Kodeksa:

1. “Vajgl in Fajonova na seznamu razvpitih Sorosovih plačancev”
V naslovu sta pritožnika našla kršitve 1., 2., 3. in 4. člena Kodeksa, utemeljila sta jih v 4. točki poglavja I.

2. “Opozarjali smo, da je Odprta družba, ena od številnih Sorosovih fundacij, že pred časom izdelala seznam zanesljivih partnerjev v evropskem parlamentu, ki so za ustrezno finančno korist pripravljeni uresničevati levičarske politične ideje multikulti. Na seznamu, ki nam ga je uspelo pridobiti tudi na Demokraciji, se tako po pričakovanjih večkrat pojavita imeni Iva Vajgla in Tanje Fajon. Iz njunih zadolžitev je razvidno, da se vpletata v makedonsko situacijo – prav zaradi Sorosove želje po destabiliziranju te nekdanje jugoslovanske republike.”
V objavljenem zapisu pritožnika ugotavljata kršitve 1., 2., 3. in 4. člena Kodeksa, ki jih utemeljujeta že v 5. točki pritožbe (poglavje I ).

3. Ivo Vajgl je predstavljen kot politično izjemno močan levičar, ki je zadolžen za izpolnjevanje Sorosovih idej o prihodnosti Palestine in Srbije, je v Mediteranski uniji in predstavnik fundacije za odnose z afriško skupino Magreb. Da je Odprta družba natančno razdelana mreža sodelavcev, kjer se za vsakega člana ve, kakšne so njegove pretekle izkušnje in zadolžitve, pričajo podatki, navedeni v dokumentu, da je bil Vajgl najprej član stranke LDS, preden se je leta 2007 preselil k stranki Zares in pozneje postal svetovalec nekdanjega slovenskega predsednika Janeza Drnovška.”
Pritožnika pišeta, da k utemeljitvam kršitev, ki so zapisane od 1. do 5. točke poglavja I, dodajata, da je neresnična tudi trditev, da je Ivo Vajgl “predstavnik fundacije za odnose z afriško skupino Magreb”, saj omenjeni ni povezan in ne deluje za nobeno fundacijo oziroma organizacijo, opravlja le funkcije, ki jih ima v Evropskem parlamentu kot poslanec (član delovnih teles, delegacij, medskupin …).

4. “Kot so zapisali na spletni strani Nova24TV, naj bi Sorosu Tanjo Fajon in Iva Vajgla predlagal sam Milan Kučan, ki ima z madžarskim finančnikom tudi dobre zasebne, prijateljske stike.”
V objavljeni trditvi pritožnika ugotavljata kršitve 1., 2., 3. in 25. člena Kodeksa. Utemeljitve za kršitve so navedene v 6. točki poglavja I.

5. “Gre predvsem za ljudi iz Socialnih demokratov stranke (SD) in njej sorodnih strank, med katerimi sta najaktivnejša Tanja Fajon in Ivo Vajgl, ki s svojim vmešavanjem v notranjo politiko držav na Balkanu v teh nemirnih časih še dodatno skrbita za vse bolj napete odnose, ki lahko vsak čas izbruhnejo v vojno.”
V pritožbi je zapisano, da omenjeni zapis krši 1., 2., 3. in 4. člen Kodeksa, utemeljitev za to sta pritožnika navedla v 4. točki poglavja I.

6. “In če je za Sorosovo lutko, kot je Mogherinijeva, razumljiva podpora načrtu Velike Albanije, je nedoumljiv odnos do makedonske identitete “prijateljskih” Tanje Fajon, Iva Vajgla, Samuela Žbogarja, Milana Jazbeca in drugih levih slovenskih predstavnikov v evropski politiki in strukturah EU. Skrajno razočaranje zaradi perfidnosti, s katero aktivno promovirajo in podpirajo tiransko platformo, pri čemer pa se sklicujejo na nekakšne psevdodemokratične principe, človekove pravice in vrednote EU. Dejstvo, da sta najmanj dva od prej naštetih na Sorosovem plačilnem seznamu za EU, potrjuje, da je njihov resnični cilj podpore agendi o Veliki Albaniji postavitev Sorosove vlade v Makedoniji, ki bi na široko odprla meje migrantom v državi, ki je do sedaj z vsemi močmi uspešno branila Evropo pred muslimansko invazijo.”
Po prepričanju pritožnikov so v navedenem odlomku prispevka kršitve 1., 2., 3., 4. in 25. člena Kodeksa. Poleg utemeljitev iz poglavja I. dodajata še, da je na podlagi zapisa mogoče sklepati, da sta dva od več kot 260 poslancev Evropskega parlamenta, ki sta na “Sorosovem plačilnem seznamu”, in da je torej njun “resnični cilj podpora agendi o Veliki Albaniji”. Pritožnika poudarjata, da je oboje v celoti izmišljeno, nepreverjeno in nedokazano v obeh prispevkih. Iz javno objavljenih stališč je razvidno, da visoki predstavniki SDS podpirajo stranko VMRO-DPMNE Nikole Gruevskega, ki je sicer na zadnjih predčasnih parlamentarnih volitvah prejela večino glasov, a ji ni uspelo sestaviti vlade in se je znašla v opoziciji, njen voditelj pa tudi v težkih okoliščinah glede prisluškovalne afere, zato gre v tem primeru tudi za kršitev 25. člena Kodeksa, saj je prispevek preplet politično-propagandnih sporočil, pišeta pritožnika.

7. Trditev, objavljena v spletnem prispevku: “Razkrivamo, da sta evropska poslanca Vajgl in Fajonova na seznamu Sorosovih plačancev.”
Pritožnika v tej trditvi ugotavljata kršitve 1., 2., 3. in 4. člena Kodeksa, ki jih utemeljujeta v 4. točki poglavja I.

8. Trditev, objavljena v spletnem prispevku: »Na seznamu zaveznikov družbe Open Society (Odprta družba, op.p.) v evropskem parlamentu za obdobje 2014 – 2019, ki so pripravljeni uresničevati levičarske politične ideje multikulti, sta tudi evropska poslanca Ivo Vajgl (DeSUS/ALDE) in Tanja Fajon (SD/SDP)«
Utemeljitve za kršenje 1., 2., 3. in 4. člena Kodeksa sta pritožnika navedla v 4. točki poglavja I.

Iz pisarne Tanje Fajon so 25. 5. 2017 na tednik Demokracija poslali elektronsko sporočilo, v katerem so zahtevali objavo demantija navedb v člankih, v katerih Fajonovi pripisujejo povezavo s Sorosem. Naslednji dan so s tednika Demokracija odgovorili, da zahtevo za objavo popravka zavračajo, ker je popravek do njih žaljiv. Odgovorili so, da je novinarka članek napisala na podlagi javno dostopnih podatkov; dodali so še, da bodo popravek, če bo napisan v skladu z zakonom o medijih, objavili.

Odgovorna urednika Miro Petek (Nova24tv.si, Nova24TV) in Metod Berlec (tednik Demokracija) ter novinarka tednika Demokracija Petra Janša na pritožbo niso odgovorili.
Za prispevke, pri katerih avtorstvo ni znano, odgovornost za kršitve Kodeksa s tem, ko se ne odzove na poziv razsodišča, da mu sporoči identiteto avtorja, avtorjev, prevzame odgovorni urednik medija.

I. Nova24tv.si

Sklep: Odgovorni urednik portala Nova24tv.si Miro Petek je v prispevku Strašljivo: Na seznamu Sorosovih plačancev v fundaciji Open Society, ki načrtno destabilizira Evropo, sta tudi Ivo Vajgl in Tanja Fajon kršil 1., 2., 3., 4., 5., 10. in 15. člen Kodeksa, ni pa kršil 21. in 25. člena Kodeksa.

Obrazložitev:
1. člen: Številne informacije in trditve objavljene v obeh prispevkih, niso preverjene (primer: “…zadolžena za destabilizacijo Balkana”, »zagovornika proabortivnih lobijev«, »člana radikalne skupine LGBQ« …) in kljub opozorilom ostajajo nepopravljene. Ni objavljenih tehtnih dokazov za trditev, da sta plačanca, neprimerne poenostavitve so pri opisovanju njunih dejavnosti, funkcij, ki jih imata kot poslanca v Evropskem parlamentu, kot na primer ta, da je Vajgl predstavnik fundacije za odnose z afriško skupino Magreb, napaka je pri navedbi članstva Iva Vajgla v stranki, v prispevku je celo zapisano, da so eno izmed objavljenih trditev izvedeli od nepreverjenih virov (“Od nepreverjenih virov smo izvedeli, da je Sorosu Tanjo Fajon in Iva Vajgla predlagal Milan Kučan …”), nič pa o tem, da so trditev vsaj poskusili preveriti.
Ker so v obravnavanih prispevkih kot viri navedeni drugi mediji, razsodišče poudarja, da je treba tudi take informacije preverjati. (“Nova24tv pa še zdaleč ni prvi medij, ki je poročal o tem, da sta Fajonova in Vajgl na Sorosovi plačilni listi, saj so v preteklosti o tem že pisali portali, ko so Kul24.si, Demokracija in drugi …”)

2. člen: med osebno žaljive oznake štejemo: plačanec, zadolžena za vmešavanje v notranje zadeve Makedonije ter Bosne in Hercegovine, za ustrezno finančno korist je pripravljen uresničevati levičarske multikulti politične ideje, članstvo v t. i. radikalni skupini LBTQ aktivistov, zagovornika proabortivnih lobijev, sta del njegove mreže za destabilizacijo Evrope …

3. člen: pri hudih obtožbah, objavljenih v prispevkih, da sta Fajonova in Vajgl na plačilnem seznamu Sorosa, da se vmešavata v notranjo politiko držav (vpletanje v makedonsko situacijo, da je Fajonova zadolžena za vmešavanje v notranje zadeve Makedonije ter Bosne in Hercegovine, da je več let na Kosovu podpirala velikoalbansko idejo, da skrbita za vse bolj napete odnose, ki bi lahko izbruhnili v vojno ter za trditev “če do vojne pride, bi bila zanjo posredno kriva tudi Fajonova in Vajgl”, avtor(ica) niti v enem primeru ni poiskal(a) njunega odziva. Ob očitkih o vmešavanju v notranje zadeve Makedonije sicer navajajo izjavi novinarja makedonske državne tiskovne agencije in glavnega organizatorja protestov, ki sta omenjala tudi njuno vmešavanje in soodgovornost, če pride do državljanske vojne, a avtor ni pridobil odziva tistega, na katerega naslavlja hude obtožbe.

4. člen: bralcu je za razumevanje obravnavane teme v veliko pomoč vir, iz katerega se je v prispevkih črpalo največ podatkov, na podlagi teh pa oblikovalo sporne trditve o delovanju pritožnikov. To je publikacija z naslovom Mapping; Reliable allies in the European Parliament (2014 –2019). Najdemo jo npr. na povezavi: https://legacy.gscdn.nl/archives/images/soroskooptbrussel.pdf.
Dokument je bil na spletu javnosti dostopen že pred objavo obravnavanih prispevkov, zato opozarjamo na pomensko razliko med zapisom “objavljeni seznam” in “seznam, ki nam ga je uspelo pridobiti”. Objavljeni dokument ne vsebuje dokazov za očitke, ki jih v prispevkih naslavljajo na pritožnika. Pri trditvah o radikalizmu in zagovarjanju lobijev (LGBT, splav) je zamolčana informacija o dejanski dejavnosti pritožnikov na tem področju, ki je povezana s poslanskim delom.
V prispevkih so pogosto zamolčane informacije, ki so nujne za razumevanje (primer: »iz njunih zadolžitev je lepo razvidno, da se vpletata v makedonsko situacijo …«, zadolžitve, na katere se avtor(ica) sklicuje, pa niso navedene).

5. člen: V prispevkih je le enkrat omenjen nepotrjen vir, čeprav je nepreverjenih informacij, ki niso označene kot take, več (primer: »… da sta del njegove mreže za destabilizacijo Evrope tudi Fajonova in Vajgl.«).

10. člen: V prispevku z naslovom “Tanja Fajon grozi s tožbo, ker smo jo označili za Sorosovo plačanko – toda novi dokumenti razkrivajo, da je financiral celo njeno predvolilno kampanjo” razsodišče ugotavlja kršitev 10. člena Kodeksa, saj naslov zavaja s trditvijo, da novi dokumenti razkrivajo financiranje predvolilne kampanje, v nadaljevanju prispevka trditev v naslovu ni dokazana. Iz objavljene razpredelnice, ki jo portal Nova24tv.si povzema po 24Kul.si, ni točno razvidno, da so bile navedene vsote namenjene kandidatoma. Čeprav so zapisali: “24kul.si je prvi objavil dokumente, ki razkrivajo, da je v Sloveniji Soros z 9.840 USD financiral predvolilno kampanjo in mobiliziral mlade v podporo Fajonovi in Vajglu. Kontaktna oseba je bila Tea Jarc,” dokument ne razkriva povezanosti kampanj z omenjenim projektom.

15. člen: V obravnavanih prispevkih se s komentarji prepletajo informacije, prikazane kot trditve (“v teh nemirnih časih še dodatno skrbita za vse bolj napete odnose”, “skrbita za vse bolj napete odnose, ki bi lahko vsak čas izbruhnili v vojno”, “poznavalci ne izključujejo vojne, za katero bi bila tako posredno kriva tudi Fajonova in Vajgl”), razlika med informacijo in komentarjem bralcu ni razvidna.

21. člen: Uporaba izrazov “v Evropskem parlamentu člana t. i. radikalne skupine LBTQ aktivistov in zagovornika proabortivnih lobijev” je nestrpna tako do skupin LBTQ kot do posameznikov, ki zagovarjajo njihove pravice in pravico do splava. Za takšen nestrpen prikaz delovanja poslancev v Evropskem parlamentu je avtor celo izkrivljal dejstva (članstvo v parlamentarni medskupini LGBTI), kar je NČR že prepoznalo kot kršitev 1. člena. Razsodišče ugotavlja, da je avtor uporabil nestrpne izraze, ni pa v zapisih prepoznalo spodbujanja k nestrpnosti in s tem ne kršitve 21. člena kodeksa.

25. člen: V kolikšni meri gre v prispevkih za prepletanje politično propagandnih in novinarskih vsebin, je v konkretnih primerih nemogoče verodostojno dokazati, čeprav pritožnika navajata podobnost zapisanih trditev v prispevkih z objavami ter izjavami visokih predstavnikov politične stranke SDS, med katerimi so tudi solastniki v pritožbi obravnavanih medijev (Nova24tv.si in Nova24TV).

II. Nova24TV

Sklep: Ker so vloge soustvarjalcev prispevka (poimenovani kot novinar, voditeljica, komentator) iz magnetograma oddaje nerazvidne, s strani odgovornega urednika pa kljub pozivu nepojasnjene, razsodišče ugotavlja, da je odgovorni urednik medija Nova24TV Miro Petek v televizijskem prispevku “Sorosevo podtalno delovanje” (19. 5. 2017, Novice ob 19.30,) kršil 1., 2., 3., 4., 5. in 15. člen kodeksa.

Obrazložitev:
V televizijskem prispevku so ponovljene v tem primeru že obravnavane trditve, ki so bile objavljene tudi na portalu Nova24tv.si, do katerih se je razsodišče opredelilo in utemeljilo svojo odločitev v 1. točki sklepa. Televizijski prispevek seznam osebno žaljivih, nepreverjenih trditev in objavljenih govoric še razširja: pritožnika naj bi bila vpletena v svetovno Sorosevo zaroto, gre za levičarsko agendo, s katero se destabilizira Evropa, gre za organiziran pristop destabilizacije Balkana v konkretnem primeru, v katerem sta ta dva evropska poslanca iz Slovenije odigrala ključno vlogo …

III. Demokracija

Sklep: Odgovorni urednik tednika Demokracija Metod Berlec je v prispevku: “Na seznamu Sorosevih plačancev” (avtor ni naveden) kršil 1., 2., 3. in 4. člen Kodeksa, v spletni objavi tednika Demokracija (avtor ni naveden) je z objavljenimi zapisi kršil 1., 2., 3. in 4.člen Kodeksa, avtorica Petra Janša pa je v prispevku “Vajgl in Fajonova na seznamu razvpitih Sorosevih plačancev” kršila 1., 2., 3. in 4. člen Kodeksa, ni pa kršila 25. člena Kodeksa.

Obrazložitev:
V obeh besedilih se ponavljajo v 1. in 2. točki tega Sklepa obravnavane trditve, ki jih je razsodišče v prejšnjih točkah že utemeljilo. Tako tudi tednik Demokracija piše, da sta Vajgl in Fajonova na seznamu Sorosevih plačancev, dodali pa so, da so plačanci »razvpiti«. V prispevku poudarjajo, da je Demokraciji uspelo »pridobiti« seznam, ki je bil v času objave javnosti že dostopna publikacija. Tudi v Demokraciji dobesedno ponavljajo, da sta Vajgl in Fajonova za ustrezno finančno korist pripravljena uresničevati levičarske politične ideje multikulti, a tega ne dokažejo, za hude obtožbe ne iščejo odziva pri Ivu Vajglu in Tanji Fajon. Zapišejo, kako je iz njunih zadolžitev razvidno, da se zaradi Soroseve želje po destabiliziranju te nekdanje jugoslovanske republike vpletata v makedonsko situacijo. Te in drugih trditev ne podkrepijo z dokazi. Med nepreverjenimi informacijami, ki jih objavljajo, je med drugimi ta, da je Vajgl predstavnik fundacije za odnose z afriško skupino Magreb. Demokracija ponovi očitek, da bosta Fajonova in Vajgl kriva za vojno, če izbruhne na Balkanu, ker v teh nemirnih časih še dodatno skrbita za vse bolj napete odnose. Tednik najavlja razkritje, da sta evropska poslanca Vajgl in Fajonova na seznamu Sorosevih plačancev, razsodišče to trditev ocenjuje kot zavajajočo, nepreverjeno in neresnično, saj zanjo ne objavijo dokazov. V prispevku se prepletajo ugibanja, nepreverjene trditve, informacije in komentarji. Pritožnika v 3. točki kršitev tednika Demokracija navajata trditev, ob kateri se sicer sklicujeta na utemeljitve k trditvam od 1-5 v I. poglavju pritožbe, ne navajata pa, katere kršitve Kodeksa konkretno očitata avtorici.

Utemeljitev razsodišča, da ne prepozna kršitve 25. člena Kodeksa, je navedena že v 1. točki sklepa.