Marjana Mastinšek Šuštar proti novinarju Aleksandru Brudarju (Delo.si)

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Gojko Bervar (predsednik), Sonja Merljak Zdovc, Davorin Koron, Tatjana Pirc, Neva Železnik, Anja Gorenc, Jernej Rovšek (člani), je na seji 12. decembra 2017 v primeru Marjana Mastinšek Šuštar proti novinarju Aleksandru Brudarju odločilo, da je novinar kršil Kodeks novinarjev Slovenije.

Primer: Marjana Mastinšek Šuštar proti novinarju Aleksandru Brudarju

Pritožnica Marjana Mastinšek Šuštar, ravnateljica Gimnazije in veterinarske šole v Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana (v nadaljevanju pritožnica), novinarju Aleksandru Brudarju očita, da je v članku z naslovom »Medsosedski spor se je končal tragično«, ki je bil 2. 6. 2017 objavljen na spletnem portalu Delo.si, kršil 19. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Pritožnica meni, da je novinar kršil omenjeni člen kodeksa s tem, ko je takoj pristopil k mladoletni hčeri žrtve, ko je prišla na kraj dogodka, in jo izprašal, čeprav je bila, kakor novinar tudi sam navaja v članku, pretresena, da se je komaj pogovarjala. Po mnenju pritožnice novinar s tem ni izkazal posebne pozornosti pri zbiranju informacij o osebah, ki jih je doletela družinska tragedija, posebej še zato, ker gre za mladoletno osebo.

Novinar je namreč v članku navedel, da so hčer umorjenega vprašali, ali držijo govorice sosedov, da sta se soseda sprla zaradi skupnega vhoda oziroma da gre za medsosedski spor, in da je odgovorila, da sta »ves čas imela nekaj«. Kaj natančno, pa da jim ni uspelo izvedeti, je zapisal.

Novinar na očitke ni odgovoril.

SKLEP:

Novinar Aleksander Brudar je kršil 19. člen kodeksa.

Obrazložitev: Novinar je kršil 19. člen kodeksa s tem, ko je pri hčeri žrtve zbiral informacije o umoru očeta, ki je bila, kot tudi sam ugotavlja novinar v članku, pretresena zaradi očetove smrti do te mere, da je komaj govorila. Ne samo, da je zbiral informacije pri osebi, ki jo je doletela družinska tragedija in je bila očitno čustveno prizadeta in v težkem položaju, poleg tega je bila hči mladoletna, za kar veljajo posebne smernice za zbiranje informacij in poročanje o otrocih. Te v 9. točki nalagajo, da v občutljivih življenjskih situacijah novinarji otroka praviloma ne vznemirjajo s prošnjami za izjave.