Domen Savič proti novinarju Alešu Andloviču, odgovornemu uredniku Bojanu Budji in uredniku spletne redakcije Robertu Schmitzerju, vsi Slovenske novice

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Gojko Bervar (predsednik), Jelena Aščić (podpredsednica), Sonja Merljak Zdovc, Ranka Ivelja, Davorin Koron, Neva Železnik, Anja Gorenc (člani), je na seji 23. januarja 2018 v primeru Domen Savič proti novinarju Alešu Andloviču, odgovornemu uredniku Bojanu Budji in uredniku spletne redakcije Robertu Schmitzerju, vsi Slovenske novice, odločilo, da so novinar in urednika kršili Kodeks novinarjev Slovenije.

Primer: Domen Savič proti novinarju Alešu Andloviču, odgovornemu uredniku Bojanu Budji in uredniku spletne redakcije Robertu Schmitzerju, vsi Slovenske novice

Pritožnik novinarju Alešu Andloviču očita, da je v člankih FOTO: Anja in Patricija zgoreli na zadnjih sedežih (objavljeno 24. 4. 2017 na http://www.slovenskenovice.si/crni-scenarij/doma/foto-anja-patricija-zgoreli-na-zadnjih-sedezih) in Prepoznali ju bodo z DNK analizo (objavljeno 25. 4. 2017 na http://www.slovenskenovice.si/crni-scenarij/doma/prepoznali-ju-bodo-z-dnk-analizo) kršil 2., 5., 17., 18. in 19. člen novinarskega kodeksa.

2. člen je novinar po mnenju pritožnika kršil, ker je v fotomontaži skupaj s fotografijo nesreče uporabil fotografiji s Facebook računov preminulih. To je po besedah pritožnika nekorektno in osebno žaljivo do preminulih deklet.
5. člen je novinar po trditvah pritožnika kršil, ker ni zapisal, da gre za nepotrjene informacije, saj da ni mogel preveriti identitete žrtev do te mere, da bi ju nedvoumno povezal s fotografijami s Facebook profilov.
Kršitev 17. člena pritožnik novinarju očita, ker je objavil fotografiji z zasebnega Facebook profila. Kot navaja, tak poseg v posameznikovo zasebnost ni upravičen z vidika javnega interesa.
18. člen je novinar po besedah pritožnika kršil, ker je objavil imeni in fotografiji žrtev prometne nesreče. 19. člen pa zato, ker pri objavi fotografij mrtvih deklet ni izkazal posebne obzirnosti in ker je objavil zapise s Facebooka žrtev brez jasnega konteksta.

Uredniku spletne redakcije Robertu Schmitzerju in odgovornemu uredniku Slovenskih novic Bojanu Budji pritožnik v članku očita kršitev 18. in 22. člena Kodeksa.
18. člen sta urednika po mnenju pritožnika kršila, ker sta odobrila objavo imen, priimkov in neprimerno fotomontažo fotografij deklet s Facebooka in s kraja nesreče. Pritožnik meni, da Slovenske novice niso imele dovoljenja za objavo fotografij in da so jih neprimerno in nepazljivo vključile v članek.
22. člen sta urednika po besedah pritožnika kršila, ker sta objavila fotografije s Facebooka in s tem razkrila identiteto žrtev prometne nesreče.

Odgovora novinarja in obeh urednikov nismo prejeli.

SKLEP:

Novinar Aleš Andlovič je kršil 17., 18. in 19. člen, ni pa kršil 2. in 5. člena. Urednik spletne redakcije Robert Schmitzer in odgovorni urednik Slovenskih novic Bojan Budja sta kršila 18., nista pa kršila 22. člena Kodeksa.

Obrazložitev: Novinar je z objavo imen žrtev prometne nesreče, fotografij z zasebnega profila Facebook in fotomontažo teh fotografij skupaj s fotografijo prometne nesreče ter z zasebnimi zapisi žrtev s Facebooka kršil 17. člen, ker ni spoštoval pravice do zasebnosti preminulih deklet, drugih udeleženih v nesreči in njihovih svojcev ter je zasebnost žrtev, kar imena, fotografije in zapisi na Facebooku nedvomno so, neupravičeno razkril javnosti. S tem je svojcem žrtev lahko povzročil dodatno bolečino. Pravica do obveščenosti v tem primeru ni pretehtala nad pravico do zasebnosti, saj javni interes ni izkazan. Fotomontaža, na kateri sta portreta žrtev skupaj s podobo pogorelega avtomobila, je nepietetna in primer zlorabe tragične nesreče v seznacionalistične namene.

18. člen je novinar kršil, ker pri objavi imen in fotografij žrtev prometne nesreče ni bil pazljiv, ampak je razkril identiteto žrtev posebej grozljive prometne nesreče tako z objavo njunih imen in priimkov kot tudi z fotomontažo njunih fotografij z zasebnega FB profila in kraja prometne nesreče.
19. člen je kršil, ker ni pokazal obzirnosti pri poročanju o prometni nesreči, v kateri sta umrli dve mladi dekleti, saj je objavil njuni imeni, imeni njunih sovoznikov, ime soudeleženca v nesreči, fotografije in zapise žrtev s Facebooka, kar ni obzirno, ampak senzacionalistično in mrhovinarsko poročanje.

2. člena novinar ni kršil, saj podatkov in dejstev ni predstavljal na nekorekten in osebno žaljiv način.

5. člena ni kršil, ker je iz članka razvidno, da je podatke pridobival od policije; torej je po vsej verjetnosti tudi imena žrtev in drugih soudeleženih v nesreči pridobil od policije ali pa jih je ta vsaj potrdila.

Urednika sta kršila 17., 18. in 19. člen, ker sta dovolila objavo člankov, v katerih je razkrita identiteta žrtev in soudeležencev prometne nesreče, s tem pa tudi identiteta njihovih svojcev. V člankih so bila nepooblaščeno in neobzirno objavljena imena, fotografije in zapisi s Facebooka ter neprimerna fotomontaža fotografij preminulih deklet in uničenega avtomobila. Z vsem naštetim je medij neupravičeno posegel v zasebnost udeleženih v nesreči in njihovih svojcev.

Novinar in urednika nista kršila 22. člena, saj ne gre za spolno zlorabo, družinsko tragedijo (v smislu dogajanja v družini) ali hudo kaznivo dejanje. Tudi iskanje soglasje žrtev bi bilo v tem primeru nesmiselno.