Zavržba pritožbe Brune Godnič proti novinarju Dnevnika Klemnu Košaku

Novinarsko častno razsodišče je 6. februarja 2018 obravnavalo pritožbo Brune Godnič, ki jo je nanj naslovila 29. decembra 2017, in v kateri je novinarju Dnevnika Klemnu Košaku v prispevku z naslovom Utajili za skoraj 100 milijonov evrov, tudi prek Slovenije, ki je bil 27. decembra 2017 objavljen v Dnevniku Slovenskih novicah, očitala kršitev 8. člena Kodeksa novinarjev Slovenije, ki se nanaša na dogovor o anonimnosti vira.

Novinarsko častno razsodišče je vlogo Brune Godnič v skladu z 12. členom Pravilnika o delu NČR, ki pravi, da NČR pritožbo zavrže, če jo pritožnik v določenem roku ustrezno ne dopolni, zavrglo. Razsodišče je pritožnico pozvalo, da pritožbo dopolni s kopijo prispevka in izjavo iz 9. člena Pravilnika, vendar tega ni storila, zato je NČR pritožbo zavrglo.