Zavržba pritožbe Antona Jakše proti Petri Mlakar, Dnevnik, Boštjanu Fonu, Slovenske novice in Andražu Sodji, Gorenjski glas

Novinarsko častno razsodišče 10. februarja 2018 prvič prejelo pritožbo Antona Jakše zoper Petro Mlakar, ki naj bi v prispevku z naslovom »Osemnajstletnik v Ratečah zabodel očeta«, objavljenem 19. 1. 2018 v Dnevniku, prispevku »Osemnajstletni Ratečan zabodel očeta«, objavljenem 18. 1. 2018 v spletnem mediju dnevnik.si in prispevku »Med prepirom sin zabodel očeta«, objavljenem 19. 1. 2018 v Večeru in 18. 1. 2018 na vecer.com, kršila Kodeks novinarjev Slovenije. Pritožbo je pritožnik kasneje razširili še na Boštjana Fona, ki naj bi Kodeks novinarjev Slovenije kršil v prispevku »Poskus uboja: po prepiru naj bi očeta večkrat zabodel«, objavljenem 18. 1. 2018 na slovenskenovice.si in 19. 1. 2018 v Slovenskih novicah ter Andraža Sodjo iz Gorenjskega glasa, ki je 23. 1. 2018 objavil prispevek z naslovom »Spor z očetom končal z nožem«.

Razsodišče je pritožnika pozvalo, da pritožbo dopolni v skladu z 9. in 12. členom Pravilnika o delu razsodišča. Pritožnik kljub večkratnem pozivanju in dopolnitvam pritožbe ni dopolnih tako, da bi bila možna nadaljna obravnava domnevnih kršitev kodeksa. Zato jo je razsodišče 13. marca 2018 v skladu z 12. členom Pravilnika, ki pravi, da NČR pritožbo zavrže, če jo pritožnik v določenem roku ustrezno ne dopolni, zavrglo.