Anton Može proti novinarju Primorskih novic Danijelu Ceku

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Gojko Bervar (predsednik), Tatjana Pirc, Ranka Ivelja, Katarina Vučko, Jernej Rovšek, Anja Gorenc in Sonja Merljak Zdovc (člani), je na seji 17. aprila 2018 v primeru Anton Može proti novinarju Primorskih novic Danijelu Ceku odločilo, da je novinar kršil Kodeks novinarjev Slovenije. Neva Železnik, Nina Jerman, Jelena Aščić in Davorin Koron so glasovali proti.

Primer: Anton Može proti novinarju Primorskih novic Danijelu Ceku

Pritožnik Anton Može novinarju Danijelu Ceku očita, da je v članku Senožejski ravs na sodišču, objavljenem v Primorskih novicah 2. decembra 2017, kršil 1., 2., 3. in 10. člen Kodeksa novinarjev Slovenije (v nadaljevanju Kodeks). 1. člen naj bi kršil s trditvijo: »Pred sodno dvorano se nista nič kaj lepo pogledala.« Pritožnik trdi, da novinarja tedaj, ko sta se srečala z Milanom Martinčičem, s katerim je bil v sporu, pred sodno dvorano sploh ni bilo in potemtakem ni mogel videti, kako sta se pogledala. Po njegovem je kršitev 1. člena Kodeksa tudi zapis: »Dan po pretepu je odšel v izolsko bolnišnico, kjer so ga zadržali na opazovanju.« Pritožnik Anton Može pravi, da ga je po nasvetu policistov žena, ki ga je pred tem še oskrbela, v bolnišnico odpeljala isti dan. V bolnišnici so ga zadržali dva dni.
Pritožnika je zmotil tudi izraz Šenožejski ravs, češ, da gre za osebno žalitev. Po njegovem bi bilo pravilno »Senožeški«, saj da v Senožečah ne živijo Senožejci, ampak Senožečani. S tem naj bi novinar užalil tudi pritožnikove sovaščane. Poleg tega se pritožniku zdi neprimerna tudi beseda »ravs«, češ, da ne sodi v kontekst, ker da gre za izpeljanko iz nemške »raus«, kar pomeni ven.
Za hudo žalitev pritožnik šteje tudi objavo fotografije, kjer pozira pred napisom Agrarna skupnost Gabrče, prek imena kraja pa je nekdo nabil leseno tablico Butale. Prav tako naj bi pomenil kršitev 2. in 3. člena zapis: »Anton Može naj bi se s sovaščanom sprl in stepel tudi zaradi dogajanj v domači agrarni skupnosti, zgodba pa naj bi bila tudi z načrti za postavitev vetrnih elektrarn,« češ, da se prepir ni začel zaradi tega, ampak zaradi Martinčičevih groženj Možetovi ženi. Isti stavek naj bi pomenil tudi kršitev 10. člena, ker da tema spora nima nič skupnega z vetrnimi elektrarnami ali agrarno skupnostjo. Fotografija je nastala ob drugi priložnosti, ob prispevku, ki je govoril o uspešnosti agrarne skupnosti Gabrče. Pritožnik pravi, da so ga klicali nekateri bralci članka, ki so fotografijo razumeli kot dejstvo, da je sam začel rušiti sistem agrarnih skupnosti. Novinar ob pripravi prispevka z njim ni sodeloval. Po mnenju Antona Možeta je s tem člankom omadeževal njegovo ime in ime soustanoviteljev agrarnih skupnosti. Prek pritožbe na NČR od novinarja zahteva objavo popravka, ki ga je poslal Primorskim novicam, in objavo druge fotografije brez sporne table.

Novinar Danijel Cek je na pritožbo odgovoril. O kršitvi 1. člena zaradi zapisa o tem, da se pred sodno dvorano Može in Martinčič nista nič kaj lepo pogledala, česar da ni mogel videti, novinar pravi, da je bil nekaj metrov za Antonom Možetom, ko je ta odhajal iz sodne dvorane, in da je videl resni izraz na Martinčičevem obrazu, brez prijaznega izraza. Sklepal je, da ni pri Možetu nič drugače, saj se ni niti ustavil, da bi izmenjal nekaj besed s sovaščanom.
Novinar priznava, da je sicer res očitno napačno razumel nekatere izjave, ko je zapisal, da je pritožnik iskal pomoč v izolski bolnišnici dan po dogodku. S pritožnikom sta se sestala skupaj z odgovornim urednikom Antišo Korljanom in ponudila, da objavijo popravek z opravičilom, ki bi popravil obe napaki (o nelepem pogledu med možema in obisku izolske bolnišnice istega dne), vendar novinar ne ve, ali je Može besedilo popravka s to vsebino tudi poslal v uredništvo. (Po dostopnih podatkih je ta zahtevo za popravek poslal, vendar v njem ni zahteval popravljanja omenjenih dejstev, ampak je objavljeni prispevek označil kot novinarski konstrukt. Uredništvo je zahtevo zavrnilo.)
O izrazu »senožejski« novinar trdi, da izhaja iz Krajevnega leksikona Slovenije (DZS 1968), kjer je navedeno, da se prebivalcem Senožeč pravi »Senožejci,« slovar pa kot pridevnik uporablja »senožeški«. Primorske novice kot regionalni časnik, pravi novinar, bolje kot pisci raznih leksikonov vedo, da si domačini sami pravijo Senožejci, kot pridevnik pa uporabljajo izključno »senožejski« oziroma »s’nožejski«. Kot regionalni medij dajejo prednost lokalnemu poimenovanju, kot ga v nekaterih uradnih zapisih uporablja tudi občina.
Za uporabljeni izraz »ravs« novinar navaja Slovar slovenskega knjižnega jezika in slovenski pravopis – oba v pomenu pretep, spopad. Besede »raus« pa da v članku sploh ni uporabil.
Meni, da ni kršil 3. člena, ko je navajal, da je spor nastal zaradi agrarne skupnosti in vetrnih elektrarn. V prvotnem sojenju na sežanskem sodišču so predstavili obtožnico, v kateri tožilstvo navaja, da je sam Može po pretepu policistom naznanil, da se je z Martinčičem sporekel zato, ker mu je ta očital, da krade denar agrarni skupnosti Gabrče. Cek pravi, da je njegovo poročanje temeljilo neposredno na pravnomočni obtožnici pa tudi na izjavah pred sodno dvorano, kjer sta mu oba vpletena potrdila, da so razlog spora vetrne elektrarne in agrarna skupnost.
Prav tako novinar meni, da ni kršil 10. člena Kodeksa. Ko sta z urednico črne kronike v arhivu iskala fotografijo, ki bi kazala Možetovo povezavo z agrarno skupnostjo, sta našla fotografijo, na kateri je ta poziral pred omenjeno tablo Agrarna skupnost Gabrče, kjer je neznani šaljivec čez ime kraja nabil tablico z napisom Butale. Tedaj Može objavi ni nasprotoval. Novinar pravi, da ne more razumeti pritožnikove trditve, da naj bi s to fotografijo sporočali, da je pritožnik začel rušiti sistem agrarnih skupnosti.

SKLEP:

Novinar Primorskih novic Danijel Cek ni kršil 1., 2. in 3. člena, je pa kršil 10. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev: NČR opozarja, da je šlo v tem primeru za poročanje s sodne obravnave, kjer so izjave podale zaprisežene priče, torej jih lahko poročevalec, dokler se morda ne izkaže drugače, sprejema kot resnične. Novinar Danijel Cek pa se je ob tem oprl še na sojenje o istem dogodku na dveh sodiščih, sežanskem in koprskem, torej je lahko stvari preverjal v povezavi z obema sojenjema.
NČR meni, da s trditvijo: »Pred sodno dvorano pa se nista nič kaj lepo pogledala,« novinar ni kršil 1. člena kodeksa. Da je bilo tako, je posredno v ironično zastavljeni ponudbi uredništva, da lahko objavijo tudi popravek, da sta se v resnici pogledala lepo, potrdil sam Anton Može, ko je na ponudbo odgovoril, da se že nista mogla gledati lepo, če sta se stepla in zaradi tega končala na sodišču. Poleg tega NČR verjame novinarju, ki je spremljal sojenje, da je videl izraz na obrazu Možetovega nasprotnika Martinčiča.
Za trditev, da je šel pritožnik v bolnišnico na opazovanje naslednji, namesto isti dan, kot se je zgodilo v resnici, je novinar sicer priznal napako, ki se je zgodila morda zaradi napačnega razumevanja izjav, vendar se je uredništvo hotelo zanjo opravičiti. Razsodišče meni, da napaka ni tako huda, da bi jo prepoznalo kot kršitev 1. člena Kodeksa, saj ne posega v bistveni del vsebine zgodbe. Zapis, da je pritožnik šel na opazovanje naslednji in ne isti dan, ni povzročilo nikakršnih posledic, ki bi mu škodovale.

Prav tako razodišče meni, da morebitna razhajanja med pritožnikom in časopisom o izrazu »senožejski« ne za pritožnika ne za prebivalce Senožeč (ki sicer ne nastopajo kot pritožniki) ne morejo biti osebno žaljiva, zato NČR meni, da novinar z uporabo izraza »senožejski« ni kršil 2. člena Kodeksa.
Izraz ravs je praslovanskega izvora (Slovenski etimološki slovar) in nikakor sam po sebi ni žalitev, še posebej, če opiše dogodek, ki mu oba vpletena ne oporekata, torej prepir in pretep. Z njim 2. člen ni bil kršen.

Zakaj naj bi bila izraza »senožejski« in »ravs« hudi obtožbi, ki bi terjali odziv prizadetega, pritožnik ni pojasnil. NČR zato ni ugotavljalo kršitve 3. člena Kodeksa za ta izraza.
Prav tako NČR trditve, da sta se Može in Martinčič sprla in stepla zaradi dogajanj v agrarni skupnosti in zaradi vetrnih elektrarn, ne prepozna kot hude obtožbe, s katero naj bi bil kršen 3. člen Kodeksa, saj je bil to predmet sojenja tako pred sežanskim kot koprskim sodiščem in je tak zapis tudi del pravnomočne obtožnice.

Novinarsko častno razsodišče je prepoznalo kršitev 10. člena Kodeksa, saj v članku uporabljena fotografija ni bila označena z ustreznim opozorilom, da gre za starejšo sliko iz arhiva, povezano s povsem drugim dogodkom.

NČR znova opozarja, da zakonske zahteve za popravek, ki jo opredeljuje medijski zakon, ni mogoče enačiti z zahtevo Kodeksa v 1. členu, da mora novinar svoje napake, četudi nenamerne priznati in popraviti.